Formátování pozadí obrázku SmartArt

Tento článek se zaměřuje na změnu a formátování pozadí obrázku SmartArt. Informace o pozadí snímků najdete v článku Přidání pozadí do prezentace. Pokud chcete napodobit barevné přechody, které byly k dispozici v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2003, přečtěte si článek PowerPoint 2007 bez barevných přechodů. Pokud chcete změnit obrázek, který slouží jako pozadí dokumentu, přečtěte si článek Nahrazení nebo odstranění obrázku. Jestli potřebujete pomoct s přidáním efektů výplně do tvarů v obrázku SmartArt, přečtěte si téma Změna barvy tvaru, obrysu nebo celého obrázku SmartArt.

Pozadí obrázku SmartArt můžete dát souvislou nebo Postupný barvu výplně nebo jako pozadí použít texturu nebo obrázek.

V tomto článku

Změna barvy pozadí obrázku SmartArt

Použití přechodové výplně jako pozadí obrázku SmartArt

Použití textury jako pozadí obrázku SmartArt

Použití obrázku jako pozadí obrázku SmartArt

Odstranění barvy, přechodové výplně, textury nebo obrázku z pozadí obrázku SmartArt

Změna barvy pozadí obrázku SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom klikněte na příkaz Formát objektu v nabídce Místní nabídka.

 2. Klikněte na podokno Výplň a potom na přepínač Souvislá výplň.

 3. Klikněte naBarva Obrázek tlačítka a pak klikněte na požadovanou barvu.

  Pokud chcete vybrat barvu pozadí, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a na kartě Standardní klikněte na požadovanou barvu nebo si na kartě Vlastní namíchejte vlastní barvu. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

 4. Pokud chcete určit, nakolik bude možné vidět skrz barvu pozadí, přesuňte jezdce Průhlednost nebo zadejte hodnotu do číselníku vedle jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 % (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 % (plně průhledný).

Začátek stránky

Použití přechodové výplně jako pozadí obrázku SmartArt

Můžete použít Postupný a vytvořit efekt postupně se měnící barvy ze světlejšího k tmavšímu odstínu nebo z jedné barvy na jinou. Pomocí přechodů můžete dokonce vytvořit efekt duhy.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom klikněte na příkaz Formát objektu v nabídce Místní nabídka.

 2. Klikněte na podokno Výplň a potom na přepínač Přechodová výplň.

 3. Když chcete zvolit předdefinovanou přechodovou výplň, klikněte na tlačítko Předvolené barvy obrázek tlačítka a potom na požadovanou možnost.

 4. Možnosti přechodové výplně vyberete podle některého z následujících kroků:

  • Pokud chcete při použití přechodové výplně určit směr, vyberte požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Typ. Vybraný typ určuje možnosti dostupné pro tlačítko Směr.

  • Pokud chcete zvolit jiný přechod barvy a barevného stínu, klikněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupné směry jsou závislé na typu přechodu zvoleného v seznamu Typ.

  • Když chcete určit úhel, pod kterým bude přechodová výplň otočená v rámci obrazce, zadejte požadovanou hodnotu ve stupních do číselníku Úhel. Tato možnost je dostupná, jen pokud vyberete položku Lineární v rozevíracím seznamu Typ.

  • Když chcete nastavit ukončení přechodu, klikněte na číslo ukončení v rozevíracím seznamu a potom nastavte hodnotu umístění, barvy a průhlednosti.

   Ukončení přechodu se skládá z umístění, barvy a hodnoty průhlednosti a slouží k vytváření nelineárních přechodů. Pokud chcete například vytvořit přechod z červené na zelenou a modrou barvu, musíte přidat tři ukončení přechodu – pro každou barvu jedno. Pokud chcete případně vytvořit přechod zobrazený jen v rohu obrazce, je nutné použít ukončení přechodu k vytvoření nelineárního přechodu.

   Pokud chcete nastavit umístění (místo změny barvy a průhlednosti v přechodové výplni), přesuňte jezdce Umístění ukončení nebo zadejte hodnotu do číselníku vedle jezdce.

   Když chcete vybrat barvu ukončení přechodu, klikněte na položku Barva Obrázek tlačítka a pak klikněte na požadovanou barvu. Jestli chcete vytvořit jednobarevný přechod, vyberte různé odstíny stejné barvy. Chcete-li vytvořit vícebarevný přechod, pro každé ukončení přechodu vyberte jinou barvu. Můžete například vytvořit duhový efekt: první ukončení přechodu bude červené, druhé oranžové a tak dál.

   Chcete-li určit, nakolik bude možné vidět skrz barvu pozadí, přesuňte jezdce Průhlednost nebo zadejte hodnotu do číselníku vedle jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 % (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 % (plně průhledný). Hodnota průhlednosti platí pro ukončení přechodu, nikoli pro celou výplň.

 5. Tip : Pokud chcete upravit stávající ukončení přechodu, klikněte v rozevíracím seznamu na číslo ukončení, které chcete změnit. Ukončení můžete přidat nebo odebrat pomocí tlačítek Přidat a Odebrat.

Začátek stránky

Použití textury jako pozadí obrázku SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom klikněte na příkaz Formát objektu v nabídce Místní nabídka.

 2. Klikněte na podokno Výplň a pak na přepínač Obrázek nebo texturová výplň.

 3. Klikněte na tlačítko Textura a pak na požadovanou texturu.

Začátek stránky

Použití obrázku jako pozadí obrázku SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom klikněte na příkaz Formát objektu v nabídce Místní nabídka.

 2. Klikněte na podokno Výplň a pak na přepínač Obrázek nebo texturová výplň.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klikněte na tlačítko Soubor, vyhledejte požadovaný obrázek a dvakrát na něj klikněte.

  • Pokud chcete vložit obrázek, který jste zkopírovali, klikněte na tlačítko Schránka.

  • Pokud chcete jako obrázek na pozadí použít klipart, klikněte na tlačítko Klipart a pak do pole Hledat text zadejte slovo nebo frázi, která popisuje požadovaný klip, nebo zadejte celý název souboru klipu nebo jeho část.

  • Když chcete do hledání zahrnout kliparty, které jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office Online, klikněte na tlačítko Hledat a pak klikněte na klip, který chcete vložit.

Začátek stránky

Odstranění barvy, přechodové výplně, textury nebo obrázku z pozadí obrázku SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom klikněte na příkaz Formát objektu v nabídce Místní nabídka.

 2. Klikněte na podokno Výplň a potom na přepínač Bez výplně.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×