Formátování čísel se zachováním počátečních nul

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pracujete někdy ve svých sešitech s rodnými čísly, telefonními čísly, čísly kreditních karet, kódy produktů nebo poštovními směrovacími čísly? Všechny jmenované příklady představují číselné kódy –výrazy, které vypadají jako čísla, ale nejsou určeny pro práci se vzorci.

Pokud do svého sešitu importujete nebo vkládáte číselné kódy, Excel je považuje za čísla, a proto jim přiřazuje číselný formát. Číselným kódům jsou pak odstraněny počáteční nuly, což není vždy žádoucí. V tomto článku se naučíte, jak zachovat počáteční nuly u číselných kódů.

V případě čísel platebních karet nebo jiných číselných kódů obsahujících 16 či více číslic je navíc nutné použít textový formát. Důvodem je to, že Excel pracuje s čísly obsahujícími maximálně 15 číslic. Každá číslice následující po 15. číslici je zaokrouhlena na nulu.

V tomto článku

Proč aplikace Excel odstraňuje počáteční nuly

Zachování počátečních nul pomocí vlastního formátu

Proč aplikace Excel odstraňuje počáteční nuly

Aplikace Excel umožňuje zadívat číselné kódy do sešitu několika způsoby. Můžete například provést tyto akce:

 • Zadat je.

 • Zkopírovat je a vložit z jiného programu.

 • Otevřít textový soubor.

 • Importovat data například z databáze aplikace Access.

V mnoha případech aplikace Excel převede číselné kódy na formát Obecný nebo Číslo. Ve výchozím nastavení tyto formáty odstraňují počáteční nuly a u delších čísel použijí exponenciální zápis. Aplikace Excel s číselnými kódy nakládá jako s běžnými čísly, i když víte, že jde ve skutečnosti o číselné kódy a je u nich nutné zachovat počáteční nuly.

Číslo
kód

Fiktivní příklad

Výchozí chování
(může se lišit podle šířky buňky)

Rodné
číslo

012345678

12345678
1,2E+07

Telefon

0014255550177

14255550177
1,4E+10

Směrovací
číslo

00123

123

Pokud pracujete s dlouhým seznamem čísel, nemusíte si toho ani všimnout. Je proto důležité, abyste si byli tohoto problému vědomi, zvláště pak v případě, že tato data jsou dále zpracovávána v databázi nebo jiných programech. Můžete změnit číselný formát na textový, ale pravděpodobně nechcete převádět čísla na text. Zvláště u početných seznamů dlouhých čísel by to mohlo výrazně zvětšit velikost sešitu.

Zachování počátečních nul pomocí použití vlastního formátu

Pokud chcete problém vyřešit pouze v rámci sešitu, tedy v případě, že data nebudou dále zpracovávána jinými programy, můžete počáteční nuly zachovat použitím vlastního nebo speciálního formátu. Toto řešení je vhodné pro číselné kódy s méně než 16 číslicemi.

Můžete navíc oddělit některé číslice číselného kódu spojovníkem, stačí jej zadat do vlastního formátu. Pokud například chcete, aby bylo telefonní číslo snadno čitelné, můžete mezi mezinárodní předčíslí, směrové číslo země a místní telefonní číslo přidat spojovníky.

Číslo
kód

Fiktivní příklad

Formát čísla a
nové chování

Rodné
číslo

012345678

000-00-0000 
012-34-5678 

Telefon

0012345556789

00-0-000-000-0000 
00-1-234-555-6789 

Směrovací
číslo

00123

00000 
00123 

Postup   

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, které chcete formátovat.

  Postup při výběru buňky nebo oblasti

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete taky zvolit buňky v řádku nebo sloupce tak, že vyberete první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + šipka (šipka vlevo nebo šipka pro řádky, šipka nahoru nebo šipka dolů pro sloupce).

  Poznámka : Řádek nebo sloupec obsahující data, Ctrl + Shift + šipka výběru řádku nebo sloupce na poslední použité buňce. Dalším stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + šipka slouží k výběru celého řádku nebo sloupci.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu CTRL a klikněte na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + šipka (šipka vlevo nebo šipka pro řádky, šipka nahoru nebo šipka dolů pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahujícím data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

  Tip : Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Ve skupině číslo na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna pole Obrázek tlačítka , vedle popisku číslo.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 3. V seznamu Druh klikněte na položku Vlastní a poté do okna Typ zadejte formát čísla, například 000-00-0000 pro rodné číslo nebo 00000 pro pětimístné PSČ.

  Tip : Můžete také kliknout na položku Speciální a poté zvolit PSČ, PSČ (bez mezery), Telefonní číslo nebo Telefonní číslo (dlouhé).

  Další informace o vytváření vlastních formátů naleznete v tématu Vytvoření nebo odstranění vlastního formátu čísla.

Počáteční nuly a další programy

Pokud používáte nějaký další program, který využívá váš sešit jako zdroj dat, měli byste zkontrolovat, jakým způsobem pracuje s počátečními nulami.

Předpokládejme, že potřebujete použít seznam adres v sešitě jako zdroj dat pro operaci hromadné korespondence a jeden ze sloupců obsahuje PSČ ve vlastním formátu ve tvaru 00000. Aplikace Access počáteční nuly zachovává, ale aplikace Word je odstraňuje. V aplikaci Word proto můžete zadat počítaný sloupec jako pole PSČ pro operaci hromadné korespondence, čímž zajistíte, že počáteční nuly zůstanou zachovány.

Číslo
kód

Fiktivní příklad
(v buňce A1)

Funkce hodnota.na.text a
nové chování

Rodné
číslo

012345678

=HODNOTA.NA.TEXT(A1;"000-00-0000")
012-34-5678

Telefon

0012345556789

=HODNOTA.NA.TEXT(A1;"00-0-000-000-0000")
00-1-234-555-6789

Směrovací
číslo

00123

=HODNOTA.NA.TEXT(A1;"00000")
00123

Další informace o funkci HODNOTA.NA.TEXT naleznete v tématu HODNOTA.NA.TEXT (funkce).

Zaokrouhlování čísel kreditních karet směrem dolů

Problém může způsobovat i fakt, že Excel pracuje s čísly obsahujícími maximálně 15 číslic. To znamená, že u každého číslo o 16 a více číslicích, tedy například u čísla kreditní karty, je poslední číslice zaokrouhlena dolů.

Číslo
kód

Fiktivní příklad

Výchozí chování
(může se lišit podle šířky buňky)

Kreditní
karta

0123456789012345

1,23457E+14

I v případě, že použijete vlastní formát čísla, je u čísel nezačínajících nulou poslední číslice zaokrouhlena dolů.

Číslo
kód

Fiktivní příklad

Formát čísla a
nové chování

Kreditní
karta
(s
počáteční
nulou)

0123456789012345

0000-0000-0000-0000
0123-4567-8901-2345

Kreditní
karta
(bez
počáteční
nuly)

1234567890123456

0000-0000-0000-0000
1234-5678-9012-3450

U číselných kódů o 16 a více číslicích musíte buňku naformátovat jako text. To lze udělat dvěma různými způsoby:

Použití znaku apostrof

U kratších seznamů číselných kódů můžete před číselný kód zadat znak apostrof (') a poté dopsat počáteční nuly.

Převedení čísla na text při importu textových dat

Ve třetím kroku Průvodce importem textu (na kartě Data ve skupině Načíst externí data klikněte na Z textu), můžete vybrat sloupec dat, který obsahuje čísla kreditních karet. Tomu pak můžete přiřadit formát dat ve sloupcích typu Text.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×