Formát pozadí snímků vodoznak, obrázku, barvy nebo text "koncept" v PowerPointu pro Windows

Formát pozadí snímků vodoznak, obrázku, barvy nebo text "koncept" v PowerPointu pro Windows

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Formátování barev a pozadí snímků je spolehlivých způsobů, jak vytvořit upoutat a vytvořit prezentaci vlastní.

Poznámky : Tento článek popisuje aplikace PowerPoint 2010 pro studenty a PowerPoint 2007. Informace o práci s pozadí snímků v PowerPointu 2013 a PowerPointu 2016najdete v tématu:

 1. Klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat obrázek pozadí.

  Tip : Chcete-li vybrat více snímků, klikněte na snímek, pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další snímky.

 2. Přejděte na Návrh > Styly pozadí > Formát pozadí.

 3. Vyberte Výplň > obrázek nebo texturová výplň.

  Styly pozadí

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klikněte na kartu soubor a klikněte na obrázek, který chcete použít.

  • Pokud chcete vložit obrázek, který jste zkopírovali, klikněte na položku Schránka.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít obrázek jako pozadí u vybraných snímků, klikněte na Zavřít.

  • Chcete-li obrázek použít jako pozadí všech snímků v prezentaci, klikněte na možnost Použít u všech.

 1. Klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat barvu pozadí.

  Tip : Chcete-li vybrat více snímků, klikněte na snímek, pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další snímky.

 2. Přejděte na Návrh > Styly pozadí > Formát pozadí.

 3. Vyberte možnost Výplň > Souvislá výplň.

  Formát pozadí

 4. Vyberte barvu Obrázek tlačítka a pak zvolte požadovanou barvu.

  Zobrazit další možnosti barev, vyberte Další barvy a potom zvolte požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  Tipy : Pokud chcete změnit průhlednost pozadí, přesuňte jezdec Průhlednost.

  Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li barvu použít u vybraných snímků, klikněte na Zavřít.

  • Chcete-li barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na možnost Použít u všech.

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat vodoznak.

  Pokud chcete přidat vodoznak u všech snímků v prezentaci prázdné, přejděte na zobrazení > Předloha snímků.

  Zobrazení předlohy snímků

  Poznámka : Pokud máte dokončenou prezentaci, která obsahuje jednu nebo více předloh snímků, možná nebudete chtít použít pozadí u předlohy snímků a riskovat nechtěné změny v prezentaci. Bezpečnou alternativou je přidávat pozadí postupně k jednotlivým snímkům.

 2. Vyberte kartu Vložení na pásu karet a proveďte jednu z následujících kroků.

  • Použít obrázek jako vodoznak, vyberte Obrázek, vyberte obrázek, který chcete a klepněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li vložit obrázek, který jste zkopírovali, vyberte Schránka.

 3. Pokud chcete nastavit velikost obrázku, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázku na snímku a potom v místní nabídce klikněte na velikost a pozice.

 4. V podokně Velikost ve skupinovém rámečku Měřítko zvětšete či zmenšete nastavené hodnoty v polích Výška a Šířka.

  Tipy

  • Pokud chcete při změně měřítka zachovat poměr výšky a šířky obrázku nebo klipartu, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

  • Zarovnat na střed obrázku na snímku, zaškrtněte políčko Měřítko vzhledem k původní velikosti obrázku.

 5. Chcete-li obrázek nebo klipart na snímku přesunout, klikněte na kartu Pozice a potom zadejte požadované nastavení pozice do polí Vodorovně a Svisle.

 6. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Upravit klikněte na položku Barva a potom u možnosti Přebarvit klikněte na požadovanou barvu.

  Skupina Upravit

  Tip : Pokud nevidíte karty Nástroje obrázku nebo Formát, přesvědčte se, že je vybraný obrázek.

 7. V části Nástroje obrázku, přejděte na Formát > opravný >Možnosti automatických oprav obrázku a pak v části jas a kontrast, jas procento, které chcete.

  vodoznak

  Přenesení do pozadí

 8. Pokud chcete vodoznak přenést do pozadí snímku, přejděte na Formát > Nástroje obrázku, klikněte na šipku vedle Přenést dál a potom klikněte na Přenést do pozadí.

Pokud použijete jako vodoznak text nebo objekt WordArt, můžete tím naznačit, že prezentace je ve stadiu konceptu nebo obsahuje důvěrné informace.

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat textové pole nebo objekt WordArt jako vodoznak.

  Pokud chcete přidat vodoznak do všech snímků v prezentaci prázdné, nejdřív přejděte na zobrazení > Předloha snímků.

  Zobrazení předlohy snímků

  Poznámka : Pokud máte dokončenou prezentaci, která obsahuje jednu nebo více předloh snímků, možná nebudete chtít použít pozadí u předlohy snímků a riskovat nechtěné změny v prezentaci. Bezpečnou alternativou je přidávat pozadí postupně k jednotlivým snímkům.

 2. Vyberte kartu Vložení a udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít textové pole, vyberte Textové pole a potom tažením nakreslete textové pole požadované velikosti.

  • Použijte objekt WordArt, vyberte tlačítko WordArt.

   Ve skupině Text

 3. Do textového pole nebo objektu WordArt zadejte text, který se má zobrazit ve vodoznaku.

 4. Pokud chcete změnit umístění vodoznaku, klikněte na textové pole nebo objekt WordArt. Po změně ukazatele myši na Čtyřsměrná šipka přetáhněte textové pole nebo objekt WordArt na nové místo.

 5. Pokud chcete vodoznak přenést do pozadí snímku, přejděte na Formát > Nástroje obrázku, klikněte na šipku vedle Přenést dál a potom klikněte na Přenést do pozadí.

  Tip : Pokud nevidíte karty Nástroje obrázku nebo Formát, zkontrolujte, jestli že jste vybrali textového pole nebo objektu WordArt.

 1. Klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat obrázek pozadí.

  Chcete-li vybrat více snímků, klikněte na snímek, pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další snímky.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Pozadí na položku Styly pozadí a potom klikněte na možnost Formát pozadí.

  Karta Návrh

 3. Klikněte na Výplň a potom na Obrázek nebo texturová výplň.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klikněte na možnost Soubor, vyhledejte obrázek, který chcete vložit, a dvakrát na něj klikněte.

  • Pokud chcete vložit obrázek, který jste zkopírovali, klikněte na položku Schránka.

  • Jestli chcete jako obrázek pozadí použít Klipart, klikněte na Klipart a pak do pole Hledat text napište slovo nebo frázi popisující požadovaný Klip, případně celý název souboru klipu nebo jeho část.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Tip : Pokud chcete upravit relativní světlost (jas) nebo rozdíl mezi jeho nejtmavšími a nejsvětlejšími oblastmi (kontrast), klikněte v dialogu Formát pozadí do podokna Obrázek a pak zvolte požadované možnosti.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek použít jako pozadí vybraných snímků, klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Chcete-li obrázek použít jako pozadí všech snímků v prezentaci, klikněte na možnost Použít u všech.

 1. Klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat barvu pozadí.

  Chcete-li vybrat více snímků, klikněte na snímek, pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další snímky.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Pozadí na položku Styly pozadí a potom klikněte na možnost Formát pozadí.

  Karta Návrh

 3. Klikněte na Výplň a pak na Souvislá výplň.

  Poznámka : Nebo pokud chcete použít na barevné přechodovou nebo texturová výplň, klikněte na možnost Přechodová výplň nebo obrázek nebo texturová výplň a vyberte požadované možnosti.

 4. Klikněte na Barva  Obrázek tlačítka a potom klikněte na barvu, kterou chcete použít.

  Pokud chcete vybrat barvu, která není v barvách motivu, klikněte na Další barvy a na kartě Standardní klikněte na požadovanou barvu nebo si na kartě Vlastní namíchejte vlastní barvu. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte motiv dokumentu.

 5. Pokud chcete změnit průhlednost pozadí, přesuňte jezdec Průhlednost.

  Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li barvu použít u vybraných snímků, klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Chcete-li barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na možnost Použít u všech.

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat vodoznak.

  Chcete-li přidat vodoznak na všechny snímky v prázdné prezentaci, klepněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací na položku Předloha snímků.

  Pás karet aplikace PowerPoint

  Poznámka : Pokud máte dokončenou prezentaci, která obsahuje jednu nebo více předloh snímků, možná nebudete chtít použít pozadí u předlohy snímků a riskovat nechtěné změny v prezentaci. Bezpečnou alternativou je přidávat pozadí postupně k jednotlivým snímkům.

 2. Na kartě Vložení proveďte ve skupině Ilustrace jednu z následujících akcí:

  Pás karet se skupinou Ilustrace

  • Pokud chcete jako vodoznak použít obrázek, klikněte na Obrázek, vyhledejte požadovaný obrázek a klikněte na tlačítko Vložit.

  • Pokud chcete jako vodoznak použít klipart, klikněte na Klipart. V podokně úloh Klipart zadejte do pole Hledat slovo nebo frázi, která popisuje požadovaný klip, nebo zadejte celý název souboru klipu nebo jeho část a pak klikněte na tlačítko Hledat.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Do pole Hledat text zadejte slovo nebo výraz popisující požadovaný klip nebo zadejte celý název nebo část názvu souboru klipu.

 3. Chcete-li upravit velikost obrázku nebo klipartu, klikněte na obrázek nebo klipart pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Velikost a umístění.

 4. Na kartě Velikost ve skupinovém rámečku Měřítko zvětšete nebo zmenšete hodnoty v polích Výška a Šířka.

  Pokud chcete při změně měřítka zachovat poměr výšky a šířky obrázku nebo klipartu, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

  Pokud chcete obrázek nebo klipart zarovnat na střed snímku, zaškrtněte políčko Vzhledem k původní velikosti obrázku.

 5. Chcete-li obrázek nebo klipart na snímku přesunout, klikněte na kartu Pozice a potom zadejte požadované nastavení pozice do polí Vodorovně a Svisle.

 6. Na kartě Nástroje obrázku klepněte na kartě Formát ve skupině Upravit na položku Přebarvit a poté v části Světlé varianty klepněte na požadovaný barevný odstín.

  Karta Nástroje obrázku

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek.

 7. Na kartě Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Upravit na položku Jas a poté klikněte na požadovanou procentuální hodnotu jasu.

  vodoznak

  V tomto okamžiku můžete přetáhnout vodoznak kamkoli na pozadí snímků, které již obsahují text, nebo můžete přidat text na jeden nebo více snímků a poté přetáhnout vodoznak na pozadí snímků.

  Přenesení do pozadí

 8. Pokud jste už dokončili úpravy a umístili vodoznak a pokud jste spokojení s jeho vzhledem, můžete jej přenést do pozadí snímku. Na kartě Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na položku Přenést do pozadí.

Pokud použijete jako vodoznak text nebo objekt WordArt, můžete tím naznačit, že prezentace je ve stadiu konceptu nebo obsahuje důvěrné informace.

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat textové pole nebo objekt WordArt jako vodoznak.

  Chcete-li přidat vodoznak na všechny snímky v prázdné prezentaci, klepněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací na položku Předloha snímků.

  Pás karet aplikace PowerPoint

  Poznámka : Pokud máte dokončenou prezentaci, která obsahuje jednu nebo více předloh snímků, možná nebudete chtít použít pozadí u předlohy snímků a riskovat nechtěné změny v prezentaci. Bezpečnou alternativou je přidávat pozadí postupně k jednotlivým snímkům.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace proveďte ve skupině Text jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít textové pole, klikněte na možnost Textové pole a potom tažením myší nakreslete textové pole o požadované velikosti.

  • Chcete-li použít objekt WordArt, klikněte na možnost Objekt WordArt.

   Obrázek pásu karet aplikace PowerPoint

 3. Do textového pole nebo objektu WordArt zadejte text, který se má zobrazit ve vodoznaku.

 4. Pokud chcete změnit umístění vodoznaku, klikněte na textové pole nebo objekt WordArt. Po změně ukazatele myši na Čtyřsměrná šipka přetáhněte textové pole nebo objekt WordArt na nové místo.

 5. Pokud jste už dokončili úpravy a umístili vodoznak a pokud jste spokojení s jeho vzhledem, můžete textové pole nebo objekt WordArt přenést do pozadí snímku. Na kartě Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na položku Přenést do pozadí.

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje kreslení nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole nebo objekt WordArt.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přidání barvy a stylu k prezentaci pomocí motivu

Vytvoření a uložení prezentace jako šablony

Použití jedné nebo více předloh snímků v prezentaci

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×