Formát pozadí (podokno Výplň)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vyplnění odkazuje na jeho vnitřní část obrazce, řádek, znak nebo pozadí.

Poznámky: 

  • Při změně možnosti v tomto dialogovém změny ihned použije na pozadí, takže můžete snadno zobrazte změn v pozadí bez zavření dialogového okna. Však od změny se projeví okamžitě, není možné tlačítko Zrušit v tomto dialogovém okně. Odebrat změny, musíte klikněte na vrátit zpět Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup pro jednotlivé změny, které chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Můžete chtít dialogové okno přesunout tak, aby se zobrazí na pozadí a dialogové okno ve stejnou dobu.

Bez výplně:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete pozadí snímku nastavit jako průhledné či bezbarvé, neboli odebrat z něj výplň.

Souvislá výplň:     Klepnutím na tuto možnost přidáte do pozadí snímku barvu a průhlednost.

Přechodová výplň:     Klepnutím na tuto možnost přidáte do pozadí snímku Postupný výplň.

Obrázek nebo texturová výplň:     Klepnutím na toto tlačítko použijete pro výplň pozadí snímku obrázek nebo pozadí snímku přidáte texturu.

Použít u všech:     Chcete-li provést změny u všech snímků, nikoli pouze u vybraných snímků, klepněte na toto tlačítko.

Obnovit pozadí:      Na toto tlačítko klepněte, chcete-li odebrat vlastní nastavení vytvořená na pozadí a obnovit výchozí nastavení.

Souvislá výplň

Skrytí objektů pozadí     Chcete-li podkladů prezentace snadněji číst, můžete skrýt – zástupného symbolu objekty, například obrazce, obrázky, grafy nebo obrázky SmartArt, zaškrtnutím tohoto políčka.

Barva     Zvolte požadovanou barvu pozadí snímku, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

Průhlednost:     Chcete-li určit, do jaké míry bude pozadí snímku průhledné, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Přechodová výplň

Skrytí objektů pozadí    Chcete-li přehlednější podkladů prezentace, skryjte-zástupný symbol objekty, například obrazce, obrázky, grafy nebo obrázky SmartArt, zaškrtnutím tohoto políčka.

Předvolené barvy     Vyberte předdefinovanou přechodovou výplň, klikněte na přednastavené barvy obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou možnost.

Typ:     Jestliže chcete určit požadovaný směr vykreslování přechodové výplně, klepněte v tomto seznamu na požadovaný typ. Podle možnosti vybrané v seznamu Typ se řídí možnosti, které jsou k dispozici v seznamu Směr.

Směr:     Jestliže chcete změnit směr přechodu barev a stínů, klepněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupnost možností v seznamu Směr je závislá na možnosti vybrané v seznamu Typ.

Úhel:     Zadejte požadovaný úhel, pod kterým bude přechodová výplň v tvaru otočena. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v seznamu Typ vybrána možnost Lineární.

Ukončení přechodu

Ukončení přechodu lze definovat nastavením hodnot umístění, barvy a průhlednosti. Hodnota průhlednosti platí pro ukončení přechodu, nikoli pro celou výplň. Ukončení přechodu se používají k vytvoření nelineárních přechodů. Pokud například chcete vytvořit přechod z červené do zelené a potom do modré, je třeba přidat tři ukončení přechodu – jedno pro každou barvu. Jestliže chcete vytvořit přechod, který bude zobrazen pouze v rohu tvaru, je třeba pomocí ukončení přechodu nastavit přechod jako nelineární.

Seznam ukončení:     Přechodová výplň může zahrnovat několik ukončení přechodu, ale v jednom okamžiku je vždy možné měnit pouze jedno ukončení. Jakmile v seznamu vyberete ukončení přechodu, které chcete upravit, zobrazí se jeho aktuální nastavení umístění, barvy a průhlednosti.

Přidat:     Chcete-li přidat ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Přidat a potom nastavte požadované hodnoty možností Umístění ukončení, Barva a Průhlednost.

Odebrání     Odstranit přechodovou zarážku, klikněte na Zastavit číslo v seznamu, který chcete odstranit a pak klikněte na Odebrat.

Umístění ukončení:      Umístění změny barvy a průhlednosti v přechodové výplni můžete nastavit přesunutím jezdce Umístění ukončení nebo zadáním požadované hodnoty do číselníku vedle tohoto jezdce.

Barva     Zvolit barvu použít u přechodových zarážek, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti pozadí snímku v daném Umístění ukončení, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Stínování z název     Začít Přechodová výplň v okraji zástupný symbol a rozbalte ven, zaškrtněte toto políčko. Tento efekt může být docela dramatickým pokud zástupný symbol není obdélníkový, jako například tvaru hvězdy.

Otáčet s tvarem:    Chcete-li otáčet přechodovou výplní při otáčení tvaru, zaškrtněte toto políčko.

Obrázek nebo texturová výplň

Skrytí objektů pozadí     Chcete-li podkladů prezentace snadněji číst, můžete skrýt – zástupný symbol objekty, například obrazce, obrázky, grafy nebo obrázky SmartArt, zaškrtnutím tohoto políčka.

Textura:     Po klepnutí na toto tlačítko můžete v seznamu zvolit požadovanou předdefinovanou texturu.

Vložit z

Soubor:     Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klepněte na toto tlačítko a vyhledejte požadovaný obrázek. Obrázek pak vložíte poklepáním.

Schránka:     Toto tlačítko umožňuje vložit obrázek ze schránky.

Klipart:      Jestliže chcete vložit klipart, klepněte na toto tlačítko a potom do pole Hledat text zadejte slovo, které popisuje požadovaný Klip, nebo zadejte celý název klipu či jeho část. Pokud chcete do hledání zahrnout i kliparty, jež jsou k dispozici na webu Office Online, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office Online, klepněte na tlačítko Hledat a potom vložte požadovaný klip poklepáním.

Vytvořit z obrázku texturu z dlaždic:     Obrázková výplň může být buď roztažena tak, aby velikostí odpovídala vybranému tvaru, nebo vodorovně či svisle opakována na dlaždicích vyplňujících tvar. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete jako texturu pro tvar použít více kopií stejného obrázku.

Možnosti roztažení

Posuny

Posuny určují míru přizpůsobení měřítka obrázku velikosti tvaru relativně vzhledem k levému, pravému, hornímu a dolnímu okraji tvaru. Kladná čísla posouvají okraje obrázku směrem do středu tvaru, zatímco záporná čísla posouvají okraje obrázku směrem od tvaru.

Vlevo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od levého okraje tvaru.

Vpravo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od pravého okraje tvaru.

Nahoře:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od horního okraje tvaru.

Dole:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od dolního okraje objektu WordArt.

Možnosti dlaždic

Následující možnosti určují měřítko a umístění texturové výplně.

Posun – X:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic doleva (záporné hodnoty) nebo doprava (kladné hodnoty).

Posun – Y:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic nahoru (záporné hodnoty) nebo dolů (kladné hodnoty).

Měřítko – X:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve vodorovném směru.

Měřítko – Y:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve svislém směru.

Zarovnání:     Tato možnost určuje pozici ukotvení, od které začíná rozmisťování dlaždic s obrázky. Výběrem požadované možnosti ze seznamu určete umístění dlaždic s obrázky nebo texturami.

Typ zrcadlení:     Pomocí možností v tomto seznamu můžete nastavit, jestli má být každá druhá dlaždice ve vodorovném nebo svislém směru zobrazena zrcadlově obrácená.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti obrázku nebo textury, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:      Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použitý obrázek či texturu otáčet společně s objektem WordArt.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×