Formát objektu (podokno Výplň)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Výplní se rozumí vnitřek tvaru nebo čáry.

Pokud chcete přidat pozadí obrázku SmartArt, podívejte se na Formát pozadí obrázku SmartArt. Další informace o přidávání efektů výplně do obrazce v obrázku SmartArt najdete v článku Změna barvy obrazce, obrysu obrazce nebo celého obrázku SmartArt.

Poznámky: 

  • Při změně možnosti v tomto dialogovém okně změny ihned použije na obrazce, takže můžete snadno zobrazte efekty změn v obrázku SmartArt nebo obrazec bez zavření dialogového okna. Však od změny se projeví okamžitě, není možné tlačítko Zrušit v tomto dialogovém okně. Odebrat změny, třeba klikněte na vrátit zpět Tlačítko Zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup pro jednotlivé změny, které chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste současně viděli i obrazec.

Bez výplně:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete tvar nastavit jako průhledný či bezbarvý, neboli odebrat z něj výplň.

Souvislá výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit barvu a průhlednost tvaru.

Přechodová výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit Postupný výplň tvaru.

Obrázek nebo texturová výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete jako výplň tvaru použít obrázek nebo texturu.

Platí jenom pro Microsoft Office PowerPoint 2007

Výplň pozadí snímku     Pro účely pozadí prezentace jako výplň obrazce, řádek nebo znak, zaškrtněte toto políčko.

Souvislá výplň

Barva     Zvolte barvu obrazce, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizuje změníte dokument Motiv později.

Průhlednost:     Chcete-li určit, do jaké míry bude tvar průhledný, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Přechodová výplň

Předvolené barvy     Vyberte předdefinovanou přechodovou výplň, klikněte na přednastavené barvy obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou možnost.

Typ:     Jestliže chcete určit požadovaný směr vykreslování přechodové výplně, klepněte v tomto seznamu na požadovaný typ. Podle možnosti vybrané v seznamu Typ se řídí možnosti, které jsou k dispozici v seznamu Směr.

Směr:     Jestliže chcete změnit směr přechodu barev a stínů, klepněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupnost možností v seznamu Směr je závislá na možnosti vybrané v seznamu Typ.

Úhel:     Zadejte požadovaný úhel, pod kterým bude přechodová výplň v tvaru otočena. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v seznamu Typ vybrána možnost Lineární.

Ukončení přechodu

Ukončení přechodu sestává z umístění, barvy a hodnoty průhlednosti. Hodnota průhlednosti platí na ukončení přechodu, nikoli na celou výplň. Ukončení přechodu slouží k vytvoření nelineárních přechodů. Chcete-li například vytvořit přechod, který přechází z červené přes zelenou až po modrou, potřebujete přidat tři ukončení přechodu – jedno ukončení pro každou barvu. Můžete také vytvořit přechod, který je zobrazen pouze v rohu tvaru, kdy pomocí ukončení přechodu vytvoříte nelineární přechod.

Seznam ukončení:     Přechodová výplň může zahrnovat několik ukončení přechodu, ale v jednom okamžiku je vždy možné měnit pouze jedno ukončení. Jakmile v seznamu vyberete ukončení přechodu, které chcete upravit, zobrazí se jeho aktuální nastavení umístění, barvy a průhlednosti.

Přidat:     Chcete-li přidat ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Přidat a potom nastavte požadované hodnoty možností Umístění ukončení, Barva a Průhlednost.

Odebrání     Odstranit přechodovou zarážku, klikněte na Zastavit číslo v seznamu, který chcete odstranit a pak klikněte na Odebrat.

Umístění ukončení:      Umístění změny barvy a průhlednosti v přechodové výplni můžete nastavit přesunutím jezdce Umístění ukončení nebo zadáním požadované hodnoty do číselníku vedle tohoto jezdce.

Barva     Zvolit barvu použít u přechodových zarážek, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizuje změníte dokument Motiv později.

Průhlednost:     Chcete-li určit míru průhlednosti tvaru v daném umístění ukončení, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:     Chcete-li otáčet přechodovou výplní při otáčení tvaru, zaškrtněte toto políčko.

Obrázek nebo texturová výplň

Textura:     Po klepnutí na toto tlačítko můžete v seznamu zvolit požadovanou předdefinovanou texturu.

Vložit z

Soubor:     Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klepněte na toto tlačítko a vyhledejte požadovaný obrázek. Obrázek pak vložíte poklepáním.

Schránka:      Chcete-li vložit obrázek ze schránky nebo z jiného programu, zkopírujete jej a pak klepněte na toto tlačítko.

Klipart:      Jestliže chcete vložit klipart, klepněte na toto tlačítko a potom do pole Hledat text zadejte slovo, které popisuje požadovaný Klip, nebo zadejte celý název klipu či jeho část. Pokud chcete do hledání zahrnout i kliparty, jež jsou k dispozici na webu Office Online, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office Online, klepněte na tlačítko Hledat a potom vložte požadovaný klip poklepáním.

Vytvořit z obrázku texturu z dlaždic:     Obrázková výplň může být buď roztažena tak, aby velikostí odpovídala vybranému tvaru, nebo vodorovně či svisle opakována na dlaždicích vyplňujících tvar. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete jako texturu pro tvar použít více kopií stejného obrázku.

Možnosti roztažení

Posuny

Posuny určují míru přizpůsobení měřítka obrázku velikosti tvaru relativně vzhledem k levému, pravému, hornímu a dolnímu okraji tvaru. Kladná čísla posouvají okraje obrázku směrem do středu tvaru, zatímco záporná čísla posouvají okraje obrázku směrem od tvaru.

Vlevo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od levého okraje tvaru.

Vpravo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od pravého okraje tvaru.

Nahoře:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od horního okraje tvaru.

Dole:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od dolního okraje tvaru.

Možnosti dlaždic

Následující možnosti určují měřítko a umístění texturové výplně.

Posun – X:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic doleva (záporné hodnoty) nebo doprava (kladné hodnoty).

Posun – Y:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic nahoru (záporné hodnoty) nebo dolů (kladné hodnoty).

Měřítko – X:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve vodorovném směru.

Měřítko – Y:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve svislém směru.

Zarovnání:     Tato možnost určuje pozici ukotvení, od které začíná rozmisťování dlaždic s obrázky. Výběrem požadované možnosti ze seznamu určete umístění dlaždic s obrázky nebo texturami.

Typ zrcadlení:     Pomocí možností v tomto seznamu můžete nastavit, jestli má být každá druhá dlaždice ve vodorovném nebo svislém směru zobrazena zrcadlově obrácená.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti obrázku nebo textury, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:      Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použitý obrázek či texturu otáčet společně s objektem WordArt.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×