Fond přiřazení týmu (pole zdroje)

Datový typ:    Pole typu Ano/Ne

Typ položky:    Vypočítané nebo zadané pole

Popis:    Pole Fond přiřazení týmu zobrazuje informace o tom, zda je aktuální zdroj Tým (Ano). Zdroj týmu je zdroj s jedním názvem (například Právní oddělení či Prodej), který zastupuje skupinu několika Zdroje organizace, z nichž každý může provádět práci na přiřazených úkolech.

Způsob výpočtu:    Pokud vytvoříte zdroj týmu v Centru zdrojů na serveru Project Server a přidáte jej do Projekt organizace, bude toto pole automaticky nastaveno na hodnotu Ano. Toto pole je možné změnit také v aplikaci Project.

Vhodné využití:    Pole Fond přiřazení týmu přidejte do seznamu zdrojů v případě, že potřebujete vědět, které zdroje jsou zdroji týmu a které nikoli. Pomocí tohoto pole lze také vytvořit zdroj týmu nebo změnit existující Pracovní zdroj na zdroj týmu. Tento zdroj týmu pak můžete přiřadit k úkolům, které mají být k dispozici všem členům týmu. Ve webové aplikaci Project Web App mohou členové týmu tyto úkoly zobrazit a sami se k nim přiřadit.

Příklad:    V seznamu zdrojů vytvoříte nový pracovní zdroj s názvem Marketing. Přidáním pole Fond přiřazení týmu do seznamu a změnou jeho nastavení na hodnotu Ano změníte tento zdroj na zdroj týmu. Přejdete do Ganttova diagramu a přiřadíte nový zdroj týmu Marketing k několika úkolům, například k úkolům Vývoj nové brožury k produktu a Vytvoření plánu veletrhu. Změny Publikování přiřazení na serveru Project Server. Ve webové aplikaci Project Web App mohou členové týmu Marketing (Stoklasa, Dryml a Miklus) zobrazit nové úkoly přiřazené ke zdroji Marketing. Stoklasa a Dryml se přiřadí k úkolu Vývoj nové brožury k produktu a Dryml a Miklus se přiřadí k úkolu Vytvoření plánu veletrhu.

Poznámky:    Přestože je pole Fond přiřazení týmu k dispozici i pro místní projekty, je užitečné pouze při práci s projekty organizace prostřednictvím serveru Project Server.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×