Filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Filtr je užitečný mechanismus sloužící k výběru určitých záznamů, které chcete zobrazit. Pokud v seznamech a sestavách použijete Filtr, získáte užitečné informace, se kterými může vaše firma pracovat. Můžete třeba filtrovat data ve výchozí sestavě Klienti podle města a zobrazit jenom klienty, kteří jsou aktivní a mají vynikající hodnocení. Tento filtrovaný seznam můžete uložit a použít ho jako seznam telefonních čísel, na která chcete zavolat, nebo jako seznam adres pro Marketingová aktivita cílené pošty, případně jako seznam pro prodejce, kteří budou volat klientům. Další informace o marketingových aktivitách najdete v článku Zlepšení obchodních aktivit za použití marketingových kampaní v aplikaci Business Contact Manager.

Tento článek popisuje, jak můžete pomocí filtrů vytvářet vlastní karty nebo seznamy příjemců marketingových aktivit a vyhledávat v sestavách nebo v záznamech historie komunikace jenom informace, které vás zajímají.

Co chcete udělat?

Filtrovat data v seznamech

Filtrovat data v sestavách

Otevřít uložený filtr

Zrušit filtrování

Použít jednoduchý a rozšířený filtr

Začátek stránky

Filtrování dat v seznamech

Můžete filtrovat seznamy klientů, obchodních kontaktů, obchodních projektů a dalších záznamů na různých místech v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook:

Pracovní prostory Prodej, Marketing, Řízení projektů a Správa kontaktů obsahují filtrovatelné seznamy na existujících kartách a k tomu můžete vytvářet vlastní karty.

 • Můžete filtrovat seznamy příjemců v záznamech marketingových aktivit.

 • V jednotlivých záznamech můžete filtrovat seznam položek historie komunikace.

Filtrováním můžete zobrazit jenom záznamy, které vás zajímají, třeba všechny obchodní kontakty s vynikajícím hodnocením nebo všechny klienty ve Francii.

Poznámka :  Seznamy se nedají filtrovat ve složce Obchodní záznamy v navigačním podokně.

V tomto článku

Úprava seznamu pomocí filtru

Vytvoření nové karty s filtrovaným seznamem

Filtrování seznamu historie komunikace

Filtrování seznamu příjemců v marketingové aktivitě

Začátek stránky

Úprava seznamu pomocí filtru

Když chcete změnit informace zobrazované na kartách v pracovních prostorech aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, můžete pro seznamy vytvořit filtry. Filtry platí pro všechny záznamy v seznamu i pro nové záznamy přidané do seznamu.

Když chcete zjistit, jestli je seznam na některé kartě filtrovaný, klikněte na kartu pravým tlačítkem a pak klikněte na Změnit. Pokud byl seznam změněný, v dialogovém okně Změnit kartu se vedle tlačítka Filtr zobrazí text Byl použit filtr (jak ukazuje obrázek).

Karta, u níž byl použit filtr

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

 3. Ve skupině Filtr klikněte na Filtr tlačítko filtru .

  Skupina Filtr obsahuje předdefinované filtry, jako třeba Přiřazeno a Aktivní. Klikněte na název filtru a pak klikněte na informace, které chcete zobrazit ve výsledcích. Možnosti ve skupině Filtr se můžou měnit v závislosti na vybraném pracovním prostoru a typu záznamů. Třeba filtr Fáze prodeje je dostupný jenom pro záznamy typu Příležitost.

 4. V dialogovém okně Filtr můžete udělat kterýkoliv z těchto kroků:

Když kliknete na položku:

Tak můžete:

Karta Jednoduchý filtr

Kliknout na možnosti, které chcete zahrnout do filtrovaných výsledků, a zrušit výběr u položek, které chcete vyloučit.

Karta Rozšířený filtr

Vytvořit jeden nebo víc dotazů, které můžete použít k filtrování výsledků.

Karta Zobrazit výsledky

Podívat se na výsledky nastavených možností filtrování. Jestli chcete některou položku z tohoto seznamu odebrat, zrušte zaškrtnutí jejího políčka.

Tlačítko Uložit filtr

Uložit všechny svoje nastavené možnosti jako pojmenovaný filtr. Takový filtr pak můžete opakovaně používat. Zadejte pro vytvořený filtr název a klikněte na Uložit.

Tlačítko Otevřít filtr

Vybrat dříve uložený filtr a použít ho na seznam.

Tlačítko OK

Použít filtr na zobrazený seznam a zavřít dialogové okno Filtr.

Poznámka :  Na výsledky se aplikují nastavení pro jednoduchý i rozšířený filtr, takže můžete neúmyslně způsobit, že se nezobrazí žádné záznamy. Když třeba na kartě Jednoduchý filtr vyberete jenom aktivní záznamy a na kartě Rozšířený filtr vyberete jenom neaktivní záznamy, nezobrazí se na kartě Zobrazit výsledky žádné záznamy.

Další informace o použití karet Jednoduchý filtr a Rozšířený filtr najdete dál v tomto článku v části Použití jednoduchého a rozšířeného filtru.

Začátek stránky

Vytvoření nové karty s filtrovaným seznamem

Někdy nechcete, aby se na kartě v pracovním prostoru zobrazily všechny záznamy daného typu. Prodejce může třeba chtít zobrazit jenom svoje klienty, kteří mají dobré nebo vynikající hodnocení, nebo obchodní kontakty z určité země nebo oblasti prodeje. Pro požadovaný typ záznamů se dá snadno vytvořit nová karta a potom seznam na kartě vyfiltrovat tak, aby se zobrazily jenom požadované informace.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. V podokně seznamu pracovního prostoru, který chcete změnit, klikněte na ikonu Vytvořit novou kartu vytvořit novou kartu .

 3. V dialogovém okně Vytvořit novou kartu zadejte pro kartu popisný název.

  Dialogové okno Vytvořit novou kartu

 4. V seznamu Typ položky zobrazte kliknutím na šipku seznam typů záznamů, které můžete přidat, a pak klikněte na požadovaný typ záznamu.

  Seznam Typ položky obsahuje výchozí typy záznamů pro klienty a obchodní kontakty a taky všechny přizpůsobené typy záznamů.

 5. Klikněte na tlačítko Filtr.

 6. V dialogovém okně Filtr klikněte na kritéria, která chcete použít k filtrování informací na kartě – jak je popsáno v části Úprava seznamu pomocí filtru.

 7. Klikněte na OK.

  Vytvoří se nová karta a umístí se vpravo od existujících karet v podokně seznamu. Kartu můžete přetáhnout na jiné místo mezi ostatní karty.

Začátek stránky

Filtrování seznamu historie komunikace

Můžete filtrovat seznamy historie komunikace jednotlivých záznamů a zobrazit jenom položky historie komunikace, které vás zajímají.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. V pracovním prostoru klikněte na kartu obsahující záznam, který chcete otevřít.

 3. Poklikáním tento záznam otevřete.

 4. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na položku Historie.

 5. Klikněte na kartu Zobrazení.

 6. Na pásu karet klikněte ve skupině Filtr na položku Filtr.

  Skupina Filtr obsahuje předdefinované filtry, které se můžou lišit podle vybraného typu záznamu. Když chcete některý z těchto filtrů použít, klikněte na název filtru a pak kliknutím na nějakou možnost upřesněte výsledky.

 7. Otevře se dialogové okno Filtr a zobrazí se v něm všechny typy položek historie komunikace, které můžou být propojené s vybraným typem záznamu.

 8. V dialogovém okně můžete udělat kterýkoliv z těchto kroků:

Když kliknete na položku:

Tak můžete:

Karta Jednoduchý filtr

Kliknout na možnosti, které chcete zahrnout do filtrovaných výsledků, a zrušit výběr u položek, které chcete vyloučit. V části Zahrnout historii komunikace od můžete kliknout na (nebo zadat) názvy dalších záznamů, které chcete zahrnout do výsledků (jak ukazuje níže uvedený obrázek). Tyto zvolené možnosti se uplatní společně s možnostmi zvolenými na kartě Rozšířený filtr.

Karta Rozšířený filtr

Vytvořit jeden nebo víc dotazů, které můžete použít k filtrování výsledků. Tyto zvolené možnosti se uplatní společně s možnostmi zvolenými na kartě Jednoduchý filtr.

Karta Zobrazit výsledky

Podívat se na výsledky nastavených možností filtrování. Jestli chcete některou položku z tohoto seznamu odebrat, zrušte zaškrtnutí jejího políčka.

Tlačítko Uložit filtr

Uložit všechny svoje nastavené možnosti jako pojmenovaný dotaz. Takový dotaz pak můžete opakovaně používat. Zadejte pro filtr název a klikněte na Uložit.

Tlačítko Otevřít filtr

Vybrat dříve uložený dotaz a použít ho na výsledky filtrování.

Tlačítko OK

Použít filtr na zobrazený seznam a zavřít dialogové okno Filtr.

oddíl jmen filtru historie komunikace
Přidání položek historie komunikace od dalších kontaktů v této části dialogového okna Filtr

Poznámka :  Když seznam, který filtrujete, zavřete, všechny možnosti filtrování se vymažou. Pokud budete chtít vytvořené filtrované zobrazení opakovaně použít, uložte ho jako pojmenovaný filtr. Další informace o opakovaném použití filtrů najdete dál v tomto článku v části Otevření uloženého filtru.

Začátek stránky

Filtrování seznamu příjemců v marketingové aktivitě

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager.

 2. Kliknutím na Marketing zobrazte tento pracovní prostor.

 3. V pracovním prostoru klikněte na kartu s typem marketingové aktivity, kterou chcete aktualizovat.

 4. Poklikáním na název aktivity otevřete záznam marketingové aktivity.

  Poznámka :  Filtrovat se dají jenom marketingové aktivity, které nejsou spuštěné.

 5. V části Seznam příjemců klikněte na Revidovat a filtrovat. Otevře se dialogové okno Filtr a zobrazí se karta Zobrazit výsledky.

 6. V dialogovém okně můžete udělat kterýkoliv z těchto kroků:

Když kliknete na položku:

Tak můžete:

Karta Jednoduchý filtr

Kliknout na možnosti, které chcete zahrnout do filtrovaných výsledků, a zrušit výběr u položek, které chcete vyloučit.

Karta Rozšířený filtr

Vytvořit jeden nebo víc dotazů, které můžete použít k filtrování výsledků. Když chcete třeba vytvořit seznam zobrazující jenom potenciální zákazníky v Kalifornii, klikněte na Kraj (zaměstnání) a pak klikněte na Kalifornie.

Karta Zobrazit výsledky

Podívat se na výsledky nastavených možností filtrování. Jestli chcete některou položku z tohoto seznamu odebrat, zrušte zaškrtnutí jejího políčka.

Tlačítko Uložit filtr

Uložit všechny svoje nastavené možnosti jako pojmenovaný dotaz. Takový dotaz pak můžete opakovaně používat. Uložené filtry můžou být užitečné při vytváření seznamů příjemců pro další marketingové aktivity.

Tlačítko Otevřít filtr

Vybrat dříve uložený dotaz a použít ho na výsledky filtrování.

Tlačítko OK

Použít filtr na zobrazený seznam a zavřít dialogové okno Filtr.

Poznámka :  Na výsledky seznamu se aplikují nastavení pro jednoduchý i rozšířený filtr, takže můžete neúmyslně způsobit, že se nezobrazí žádné záznamy. Když třeba na kartě Jednoduchý filtr vyberete jenom aktivní záznamy a na kartě Rozšířený filtr vyberete jenom neaktivní záznamy, nezobrazí se na kartě Zobrazit výsledky žádné záznamy.

Začátek stránky

Filtrování dat v sestavách

Data v sestavách se dají filtrovat a vybírat tak určité záznamy na základě dat zadaných do obchodních záznamů. Když vytvoříte a použijete filtr, Business Contact Manager pro aplikaci Outlook prohledá databázi aplikace Business Contact Manager a vrátí jenom záznamy obsahující informace, které jste určili ve filtru.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Otevřete výchozí sestavu:

   1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager.

   2. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavy a pak klikněte na skupinu obsahující typ sestavy, kterou chcete otevřít. Když chcete třeba zobrazit sestavu svých obchodních kontaktů, klikněte ve skupině Správa kontaktů na Obchodní kontakty.

   3. Klikněte na název sestavy, kterou chcete filtrovat.

    Karta Sestavy na pásu karet

  • Otevřete uloženou sestavu:

   1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager.

   2. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavy.

   3. Ve skupině Otevřít klikněte na Uložené sestavy a pak klikněte na typ sestavy, kterou chcete otevřít. Když jste třeba uložili sestavu Obchodní kontakty, klikněte na Obchodní kontakty.

   4. V dialogovém okně Otevřít uložené sestavy klikněte na název sestavy, kterou chcete filtrovat, a pak klikněte na Otevřít.

 2. V sestavě klikněte na pásu karet ve skupině Seřadit a filtrovat na Filtr.

 3. V dialogovém okně Filtr udělejte jednu z těchto věcí:

  • Na kartě Jednoduchý filtr zaškrtněte požadované možnosti nebo zrušte jejich zaškrtnutí. Další informace o možnostech na kartě Jednoduchý filtr najdete dál v tomto článku v části Použití karty Jednoduchý filtr.

  • Na kartě Rozšířený filtr vytvořte přesnější dotaz na data, která chcete zahrnout do výsledků. Další informace o tom, jak se vybírají kritéria a vytváří rozšířený filtr (dotaz), najdete dál v tomto článku v části Použití karty Rozšířený filtr.

 4. Kliknutím na kartu Zobrazit výsledky můžete zobrazit seznam záznamů, které se zobrazí v sestavě. Další informace o výsledcích najdete dál v tomto článku v části Použití karty Zobrazit výsledky.

 5. Kliknutím na OK použijete filtr na sestavu.

 6. Sestavu a filtr můžete uložit (abyste je mohli opakovaně používat) takto:

  • Uložení sestavy:    Klikněte na Uložit jako a zadejte pro sestavu název.

  • Uložení filtru:    Pokud není dialogové okno Filtr otevřené, klikněte na pásu karet na Filtr. Zobrazí se dialogové okno s vašimi zvolenými možnostmi filtrování. Klikněte na Uložit filtr a zadejte pro filtr název.

   • Při uložení sestavy se uloží jenom její formát.

   • Data sestavy se aktualizují při každém otevření sestavy.

   • Pokud filtr, který jste vytvořili, uložíte, můžete ho znova použít na další sestavy se stejným typem záznamů.

   • Filtr se ve výchozím nastavení uloží ve formátu souboru dotazů aplikace Business Contact Manager (.bcmq).

Začátek stránky

Otevření uloženého filtru

Uložený filtr můžete znova použít – otevřít ho v dialogovém okně Filtr. Uložené filtry můžou být užitečné k reprodukování stejných výsledků na různých sadách dat. Pokud jste třeba vytvořili filtr k zobrazení všech zápisů o telefonních hovorech z historie komunikace s klientem, můžete stejný filtr použít na jiný klientský typ záznamů, který jste vytvořili, například na dodavatele. Filtr můžete používat na všechny záznamy, které mají stejný typ jako typ záznamu, pro který jste filtr vytvořili.

Jestli chcete, můžete filtr otevřít a změnit kritéria nebo upravit výsledky.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. Otevřete dialogové okno Filtr jedním z těchto způsobů:

  • Na kartě pracovního prostoru:

  1. Klikněte na kartu.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  3. Ve skupině Filtr klikněte na Filtr.

  • V seznamu historie komunikace:

  1. Poklikáním otevřete záznam.

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na položku Historie.

  3. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  4. Ve skupině Filtr klikněte na Filtr.

  • V záznamu marketingové aktivity:   

   Nastavení filtru se dají měnit jenom u marketingových aktivit, které nejsou spuštěné.

   1. Poklikáním otevřete záznam marketingové aktivity.

   2. V části Seznam příjemců klikněte na Revidovat a filtrovat.

   • V sestavě:

   1. Na pásu karet pracovního prostoru nebo v Uvítacím centru klikněte na kartu Sestavy.

   2. Na pásu karet ve skupině Otevřít klikněte na Uložené sestavy a pak klikněte na typ sestavy, kterou chcete otevřít. Když jste třeba uložili sestavu Obchodní kontakty, klikněte na Obchodní kontakty.

   3. V dialogovém okně Otevřít uložené sestavy klikněte na název požadované sestavy a pak klikněte na Otevřít. Data se aktualizují při otevření sestavy.

   4. V sestavě klikněte na pásu karet ve skupině Seřadit a filtrovat na Filtr.

 3. V dialogovém okně Filtr klikněte na Otevřít filtr. Zobrazí se všechny uložené filtry, ale použít můžete jenom filtry vytvořené pro stejný typ záznamu, jaký teď používáte.

 4. Klikněte na filtr, který chcete otevřít, a pak klikněte na Otevřít.

 5. Podívejte se na výsledky. Kliknutím na kartu Zobrazit výsledky zobrazíte seznam v dialogovém okně, nebo můžete kliknout na OK a zobrazit filtrované záznamy.

 6. Jestli chcete, můžete v dialogovém okně udělat ve filtru další změny. Až budete hotovi, můžete kliknutím na Uložit filtr svoje nastavení uložit, nebo můžete kliknutím na OK zavřít dialogové okno bez uložení.

Začátek stránky

Zrušení filtrování

Filtr použitý na seznam se dá snadno zrušit – zrušením vybraných možností filtru.

Jestli jsou seznamy filtrované, zjistíte různými způsoby:

 • Karta v pracovním prostoru:    Klikněte na kartu pravým tlačítkem a pak klikněte na Změnit. Pokud je seznam filtrovaný, bude pole Filtr označené jako Byl použit filtr.

 • Seznam historie komunikace:    Tyhle seznamy jsou filtrované jenom v případě, že je otevřený záznam obsahující položky historie. Nemají žádné označení, že jsou filtrované.

 • Marketingová aktivita:    Za názvem seznamů příjemců v záznamech marketingových aktivit je zobrazené slovo (Změněno).

 • Sestava:    Filtrované jsou jenom uložené sestavy. Pod názvem sestavy se zobrazí zelená ikona filtru vedle slov Byl použit filtr: Ano – u filtrovaných sestav.

 • V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager.

 • Přejděte k seznamu s filtrem, který chcete odebrat, a otevřete dialogové okno Filtr jedním z těchto způsobů:

  • Na kartě pracovního prostoru:

  1. Klikněte na kartu.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  3. Ve skupině Filtr klikněte na Filtr.

  • V seznamu historie komunikace:

  1. Poklikáním otevřete záznam.

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na položku Historie.

  3. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  4. Ve skupině Filtr klikněte na Filtr.

  • V záznamu marketingové aktivity:

  Nastavení filtru se dají měnit jenom u marketingových aktivit, které nejsou spuštěné.

  1. Poklikáním otevřete záznam marketingové aktivity.

  2. V části Seznam příjemců klikněte na Revidovat a filtrovat.

  • V sestavě:

  1. Na pásu karet pracovního prostoru nebo v Uvítacím centru klikněte na kartu Sestavy.

  2. Na pásu karet ve skupině Otevřít klikněte na Uložené sestavy a pak klikněte na typ sestavy, kterou chcete otevřít. Když jste třeba uložili sestavu Obchodní kontakty, klikněte na Obchodní kontakty.

  3. V dialogovém okně Otevřít uložené sestavy klikněte na název požadované sestavy a pak klikněte na Otevřít. Data se aktualizují při otevření sestavy.

  4. V sestavě klikněte na pásu karet ve skupině Seřadit a filtrovat na Filtr.

 • Na kartě Jednoduchý filtr klikněte na jednotlivá zaškrtávací políčka a možnosti tak, abyste obnovili stránku do výchozího, nefiltrovaného nastavení.

  Výchozím nastavením v části Datum poslední změny na kartě Jednoduchý filtr jsou Všechna data.

 • Klikněte na kartu Rozšířený filtr a pak klikněte na Vymazat vše.

 • Klikněte na kartu Zobrazit výsledky a pak klikněte na Vybrat vše.

 • Kliknutím na OK zavřete dialogové okno a odeberte filtr.

Začátek stránky

Použití jednoduchého a rozšířeného filtru

Na data můžete použít jednoduchý a rozšířený filtr. U jednoduchého filtru se používá sada předdefinovaných podmínek neboli kritérií. Rozšířený filtr umožňuje vytvořit vlastní dotaz na libovolné datové pole pro typ záznamu, který filtrujete. Tyto dva filtry se dají používat samostatně nebo i současně.

Po nastavení podmínek filtru použijte kartu Zobrazit výsledky v dialogovém okně Filtr a ověřte, jestli jste získali výsledky, které jste očekávali.

Použití karty Jednoduchý filtr

Použití karty Rozšířený filtr

Použití karty Zobrazit výsledky

Použití karty Jednoduchý filtr

Na kartě Jednoduchý filtr jsou ve výchozím nastavení vybrány všechny možnosti hodnot polí. Kliknutím na možnost můžete výběr zrušit a vyloučit tak záznamy s těmito daty z výsledků.

Některé ze seznamů obsahují možnost<Neurčeno>. Když je tato možnost vybraná, zobrazí se i záznamy, které v poli neobsahují žádné informace. Pokud chcete vyfiltrovat jenom takové záznamy, zrušte výběr ostatních možností v seznamu. Možnost Neurčeno je ve výchozím nastavení vybraná.

okno jednoduchého filtru

Pokud filtrujete záznamy, které obsahují pole definovaná uživatelem, zobrazí se takové hodnoty taky na kartě Jednoduchý filtr.

Poznámka :  Na výsledky seznamu se aplikují nastavení pro jednoduchý i rozšířený filtr, takže můžete neúmyslně způsobit, že se nezobrazí žádné záznamy. Když třeba na kartě Jednoduchý filtr vyberete jenom aktivní záznamy a na kartě Rozšířený filtr vyberete jenom neaktivní záznamy, nezobrazí se na kartě Zobrazit výsledky žádné záznamy.

 • Filtrování záznamů klientů

  Když filtrujete seznamy a sestavy klientů, zobrazí se dialogové okno Filtrovat klienty. V každé části vyberte hodnotu, která má být zahrnutá do výsledků.

  Hodnota

  Akce

  Zahrnout

  Zaškrtněte políčko, když chcete typ záznamu Klient zahrnout. Zrušte jeho zaškrtnutí, když ho chcete vyloučit.

  Stav klienta

  Zaškrtněte políčka u stavů klientů, které chcete zobrazit. Zrušte zaškrtnutí políček u stavů, které chcete vyloučit.

  První zdroj informací

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Region

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Datum poslední změny

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnutí jenom klienti změnění během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Platební morálka

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Hodnocení klienta

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Právní forma

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Přiřazeno

  Zrušením zaškrtnutí políček vyloučíte klienty přiřazené ke konkrétním uživatelům. Tento seznam obsahuje uživatele, se kterými sdílíte svoji databázi.

 • Filtrování záznamů obchodních kontaktů

  Když filtrujete seznamy a sestavy obsahující obchodní kontakty a potenciální zákazníky, zobrazí se dialogové okno Filtrovat obchodní kontakty. V každé části vyberte hodnoty, které chcete zahrnout do výsledků.

  Hodnota

  Akce

  Zahrnout

  Zaškrtněte políčko hodnoty, když chcete typ záznamu Obchodní kontakt zahrnout. Zrušte jeho zaškrtnutí, když ho chcete vyloučit.

  Platební morálka

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  První zdroj informací

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Datum poslední změny

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom záznamy změněné během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Stav kontaktu

  Zaškrtněte políčka u stavů typů záznamů Obchodní kontakt, které chcete zobrazit. Zrušte zaškrtnutí políček u stavů, které chcete vyloučit.

  Hodnocení

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Přiřazeno

  Zrušením zaškrtnutí políček vyloučíte záznamy přiřazené k určitým uživatelům. Tento seznam obsahuje uživatele, se kterými sdílíte svoji databázi.

 • Filtrování záznamů historie komunikace

  Když filtrujete záznamy historie komunikace nebo sestavy Aktivity podle obchodního kontaktu, Aktivity podle klienta nebo Aktivity podle příležitosti, zobrazí se dialogové okno Filtrovat položky historie komunikace. V každé části vyberte hodnotu, která má být zahrnutá do výsledků.

  Hodnota

  Akce

  Datum vytvoření

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom položky historie komunikace vytvořené během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Datum poslední změny

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom položky historie komunikace změněné během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Zahrnout tyto položky historie komunikace

  Zrušením zaškrtnutí políček vyloučíte určité typy položek historie.

  Zahrnout historii komunikace od

  Vyhledejte záznam zadáním názvu do pole Zadejte název nebo ho vyberte v seznamu.

  Pokud chcete do výsledků zahrnout všechny položky historie komunikace pro záznamy, které jsou propojené s vámi vybranými záznamy, zaškrtněte políčko Zahrnout celou historii komunikace z propojených záznamů.

 • Filtrování záznamů příležitostí

  Když filtrujete seznamy a sestavy obsahující příležitosti, zobrazí se dialogové okno Filtrovat příležitosti. V každé části vyberte hodnotu, která má být zahrnutá do výsledků.

  Hodnota

  Akce

  Fáze prodeje

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Zahrnout toto datum uzavření

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom příležitosti uzavřené během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Zahrnout tyto typy příležitostí

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Čas poslední změny

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom příležitosti změněné během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  První zdroj informací

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Pravděpodobnost

  Políčko zaškrtněte, když chcete zahrnout jenom příležitosti, které mají určitou pravděpodobnost, že povedou k prodeji. Vyberte podmínku a zadejte hodnotu pravděpodobnosti (číslo od 0 do 100).

  Produkty a služby

  Zrušením zaškrtnutí políček vyloučíte příležitosti s produkty a službami nebo bez nich.

  Přiřazeno

  Zrušením zaškrtnutí políček vyloučíte záznamy přiřazené k určitým uživatelům. Tento seznam obsahuje uživatele, se kterými sdílíte svoji databázi.

 • Filtrování záznamů obchodních projektů

  Když filtrujete seznamy a sestavy obchodních projektů, zobrazí se dialogové okno Filtrovat obchodní projekty. V každé části vyberte hodnotu, která má být zahrnutá do výsledků.

  Hodnota

  Akce

  Datum zahájení

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom obchodní projekty zahájené během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Stav

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Typ projektu

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Datum poslední změny

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom obchodní projekty změněné během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Termín splnění

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom obchodní projekty s termínem splnění během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Priorita

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Hotovo (%)

  Políčko zaškrtněte, když chcete zahrnout jenom obchodní projekty, které mají určité procento dokončení. Vyberte podmínku a zadejte hodnotu procent (číslo od 0 do 100).

 • Filtrování záznamů projektových úkolů

  Když filtrujete seznamy a sestavy projektových úkolů, zobrazí se dialogové okno Filtrovat projektové úkoly. V každé části vyberte hodnotu, která má být zahrnutá do výsledků.

  Hodnota

  Akce

  Datum zahájení

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom projektové úkoly zahájené během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Stav

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Přiřazeno

  Zrušením zaškrtnutí políček vyloučíte klienty přiřazené k určitým uživatelům. Tento seznam obsahuje uživatele, se kterými sdílíte svoji databázi.

  Datum poslední změny

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom projektové úkoly změněné během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Termín splnění

  Vyberte předdefinované období nebo určité počáteční a konečné datum. Ve výsledcích budou zahrnuté jenom projektové úkoly s termínem splnění během vybraného období nebo mezi nastavenými daty.

  Priorita

  Vyberte hodnotu v seznamu.

  Vyžaduje pozornost

  Vyberte, jestli se vyžaduje pozornost nebo ne.

  Hotovo (%)

  Políčko zaškrtněte, když chcete zahrnout jenom obchodní úkoly, které mají určité procento dokončení. Vyberte podmínku a zadejte hodnotu procent (číslo od 0 do 100).

Na kartě Jednoduchý filtr se zobrazují (bez ohledu na typ filtrovaných záznamů) například tato tlačítka:

 • Uložit filtr:     Na tlačítko Uložit filtr klikněte, když chcete filtr se zadanými hodnotami uložit pro budoucí použití.

 • Otevřít filtr:     Na tlačítko Otevřít filtr klikněte, když chcete použít některý uložený filtr.

 • Karta Rozšířený filtr:   Tato karta slouží k vytvoření dotazu podle vašich specifických požadavků.

 • Karta Zobrazit výsledky:    Tato karta slouží k zobrazení výsledků filtru a k případnému odebrání záznamů.

Začátek stránky

Použití karty Rozšířený filtr

Na kartě Rozšířený filtr můžete určit, jaké informace má vytvořený dotaz zobrazit. Můžete vytvořit jednu nebo několik podmínek neboli kritérií, které musí být splněné, aby byly určité záznamy zahrnuté do výsledků.

Když chcete třeba poslat blahopřání všem svým aktivním obchodním kontaktům, které mají během následujících 60 dní výročí nebo narozeniny, můžete vytvořit tento dotaz (závorky slouží k seskupení hodnot): Aktivní = Je vybráno A (Výročí = Příštích 60 dní Nebo Narozeniny = Příštích 60 dní).

Pokud filtrujete záznamy, které obsahují pole definovaná uživatelem, můžete dotaz na tyto hodnoty vytvořit na kartě Rozšířený filtr.

okno rozšířeného filtru

Poznámka :  Na výsledky seznamu se aplikují nastavení pro jednoduchý i rozšířený filtr, takže můžete neúmyslně způsobit, že se nezobrazí žádné záznamy. Když třeba na kartě Jednoduchý filtr vyberete jenom aktivní záznamy a na kartě Rozšířený filtr vyberete jenom neaktivní záznamy, nezobrazí se na kartě Zobrazit výsledky žádné záznamy.

Co použijete

Co uděláte

Název pole

Vyberete pole, podle kterého chcete filtrovat.

Porovnání

Vyberete operátor, pomocí kterého chcete pole porovnat.

Porovnat s

Zadáte nebo vyberete hodnotu pro porovnání s vybraným polem.

Seskupení

Pokud v dotazu používáte víc než jeden řádek podmínek, použijete k seskupení řádků dotazu závorky.

ANebo

Jednotlivé podmínky zkombinujete pomocí logických operátorů A a Nebo. Tyto operátory jsou dostupné jenom v případě, že dotaz obsahuje víc než jeden řádek podmínek.

Vymazat vše

Začnete znova – nejdřív se vymažou všechny podmínky na formuláři.

Odstranit

Kliknutím odstraníte tento řádek dotazu.

Poznámka :  Můžete vytvořit maximálně 20 podmínek.

Uložit filtr:     Na tlačítko Uložit filtr klikněte, když chcete filtr se zadanými hodnotami uložit pro budoucí použití.

Otevřít filtr:     Na tlačítko Otevřít filtr klikněte, když chcete otevřít některý uložený filtr.

Začátek stránky

Použití karty Zobrazit výsledky

Na kartě Zobrazit výsledky se můžete podívat na výsledky filtru a upravit je, než filtr použijete na seznam. V seznamu výsledků se dá zobrazit maximálně 2 000 položek.

okno zobrazení výsledků filtru

Záznamy zobrazené na této kartě jsou výsledkem použití jednoduchého filtru a rozšířeného filtru.

 • Pokud chcete nějaký záznam odebrat ze seznamu výsledků, zrušte zaškrtnutí jeho políčka.

 • Pokud chcete najít nějakou položku bez procházení celého seznamu výsledků, zadejte její název do pole Zadejte nebo vyberte ze seznamu.

Uložit filtr:     Na tlačítko Uložit filtr klikněte, když chcete filtr se zadanými hodnotami uložit pro budoucí použití.

Poznámka :  Pokud ze seznamu výsledků vyloučíte víc než 300 položek, nepůjde dotaz sestavy uložit.

Otevřít filtr:     Na tlačítko Otevřít filtr klikněte, když chcete otevřít některý uložený filtr.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×