Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jestliže data, která chcete filtrovat, vyžadují složitá kritéria (například Typ = "Plodiny" OR Prodejce = Chvojková"), můžete použít dialogové okno Rozšířený filtr.

Rozšířený filtr

Příklad

Základní informace

Více kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Prodejce = "Chvojková" nebo prodejce = "Stoklasa"

Více kritérií, více sloupců, pravdivá všechna kritéria

Typ = "Plodiny" a Prodej > 1000

Více kritérií, více sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Typ = "Plodiny" OR Prodejce = "Karásek"

Více sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

(Prodej > 6000 AND Prodej < 6500 ) OR (Prodej < 500)

Více sad kritérií, více sloupců ve všech sadách

(Prodejce = "Chvojková" AND Prodej >3000) OR
(Prodejce = "Karásek" AND Prodej > 1500)

Kritéria se zástupnými znaky

Prodejce = jméno obsahující „a“ jako druhé písmeno

Text, který vyhovuje hledání s rozlišováním malých a velkých písmen (vzorec)

Typ = přesná shoda s textem "Plodiny"

Hodnota ve sloupci je větší než průměr všech hodnot v daném sloupci (vzorec)

Prodej > průměr všech prodejů

Základní informace

Příkaz Upřesnit se liší od příkazu Filtr v několika důležitých aspektech.

 • Místo nabídky automatického filtru se po klepnutí na tento příkaz zobrazí dialogové okno Rozšířený filtr.

 • Uživatel zadává rozšířená kritéria do samostatné oblasti kritérií na listu a nad oblast buněk nebo tabulku, kterou chce filtrovat. Aplikace Microsoft Office Excel použije samostatnou oblast kritérií v dialogovém okně Rozšířený filtr jako zdroj pro rozšířená kritéria.

  Příklad: Oblast kritérií (A1:C4) a oblast seznamu (A6:C10) použité pro následující postupy   

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Relační operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota TRUE nebo FALSE.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (znaménko rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (znaménko větší než)

Je větší než

A1>B1

< (znaménko menší než)

Je menší než

A1<B1

>= (znaménko větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (znaménko menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (znaménko nerovná se)

Není rovno

A1<>B1

Použití znaku rovná se k zadání textu nebo hodnoty

Znak rovná se (=) slouží při zadávání textu nebo hodnot do buňky k označení vzorce. Aplikace Excel to, co zadáte, vyhodnotí, což však může vést k neočekávaným výsledkům filtrování. Chcete-li použít rovnost jako porovnávací operátor pro text nebo pro hodnotu, zadejte kritéria do příslušné buňky oblasti kritérií jako řetězcový výraz:

=''= zadání ''

kde položka  je text nebo hodnota, kterou chcete najít. Například:

Text zadaný do buňky

Zobrazený text po vyhodnocení v aplikaci Excel

= "Chvojková ="

= Chvojková

= "= 3000"

= 3000

Rozlišování velkých a malých písmen

Při filtrování textových dat, Excel nerozlišuje velká a malá písmena. Vzorec však může použít pro vyhledávání malá a velká písmena. Příklad naleznete v tématu kritéria se zástupnými znaky.

Použití předdefinovaných názvů

Oblast můžete pojmenovat názvem Kritéria a odkaz na oblast se automaticky zobrazí v textovém poli Oblast kritérií. Pro oblast seznamu, který chcete filtrovat, můžete také definovat název Databáze a pro oblast, do které chcete vložit řádky, název Extrakce. Tyto oblasti se automaticky zobrazí v textových polích Oblast seznamu nebo Kopírovat do.

Vytvoření kritéria pomocí vzorce

Můžete použít vypočtenou hodnotu, která je výsledkem vzorce jako kritéria. Nezapomeňte na následující důležité body:

 • Výsledkem vzorce musí být PRAVDA nebo NEPRAVDA.

 • Jelikož používáte vzorec, zadejte jej běžným způsobem a nezadávejte výraz následujícím způsobem:

  =''= zadání ''

 • Nepoužívejte popisek sloupce pro popisky kritéria; nechejte prázdné popisků kritérií nebo použijte popisek, který není popisek sloupce v oblasti seznamu (v následujících příkladech vypočtený průměr a přesné shody).

  Jestliže ve vzorci místo relativního odkazu na buňku nebo názvu oblasti použijete popisek sloupce, zobrazí aplikace Excel v buňce s kritériem chybovou hodnotu, jako například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!. Tuto chybu můžete ignorovat, protože způsob filtrování oblasti seznamu neovlivní.

 • Vzorec, který použijete pro kritérium musí odkazovat na příslušné buňky v prvním řádku dat pomocí relativního odkazu. V příkladu hodnota ve sloupci vyšších než průměr všech hodnot v tomto sloupci (formula)použijete C7 a v příkladu Text, který odpovídá velká a malá písmena hledání (formula)použijete A7). Potom vzorec je vyhodnocen pro každý řádek dat v oblasti seznamu.

 • Všechny ostatní odkazy ve vzorci musí být absolutní.

Začátek stránky

Více kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:     (Prodejce = "Chvojková" nebo prodejce = "Stoklasa")

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií v jednom sloupci, zadejte kritéria do samostatných řádků oblasti kritérií těsně pod sebe. V příkladu byste zadali:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

= "Chvojková ="

3

= "Stoklasa ="

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $A$1:$C$3.

Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 1. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

8

Maso

Chvojková

450 $

9

produkt

Novák

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Více kritérií, více sloupců, pravdivá všechna kritéria

Způsob použití logických operátorů:     (Typ = "Plodiny" a Prodej > 1 000)

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, zadejte všechna kritéria do jednoho řádku rozsahu kritérií. V příkladu byste zadali:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

= "= Produkty"

>1 000

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $A$1:$C$2.

  Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 5. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

9

produkt

Novák

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Více kritérií, více sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:    (Typ = "Plodiny" nebo prodejce = "Stoklasa")

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky splňující více kritérií ve více sloupcích, kde libovolná kritéria mohou být pravdivá, zadejte kritéria do samostatných sloupců a řádků rozsahu. V příkladu byste zadali:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

= "= Produkty"

3

= "Stoklasa ="

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10 pro oblast seznamu.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $A$1:$B$3.

  Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 5. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

9

produkt

Novák

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Více sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodej > 6000 a Prodej < 6500) nebo (Prodej < 500))

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro jeden sloupec, zadejte pro více sloupců stejný nadpis. V příkladu byste zadali:

 

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Prodej

2

>6 000

<6 500

3

<500

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10 pro oblast seznamu.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $A$1:$D$3.

Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 1. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

8

Maso

Chvojková

450 $

9

produkt

Novák

63 280 Kč

Začátek stránky

Více sad kritérií, více sloupců ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodejce = "Chvojková" a Prodej > 3000) nebo (prodejce = "Stoklasa" a Prodej > 1 500))

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky, které splňují více sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro více sloupců, zadejte každou sadu kritérií do samostatného řádku a sloupce. V příkladu byste zadali:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

= "Chvojková ="

>3 000

3

= "Stoklasa ="

>1 500

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10 pro oblast seznamu.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $A$1:$C$3.

Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 1. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

9

produkt

Novák

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Kritéria se zástupnými znaky

Způsob použití logických operátorů:    Prodejce = jméno obsahující „u“ jako druhé písmeno

Chcete-li najít textové hodnoty, které sdílejí pouze některé znaky, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Zadejte jeden nebo víc znaků bez rovnítko (=) najít textové hodnoty ve sloupci začínající se tyto znaky. Například, pokud napíšete text Dav jako kritéria, Excel najde "Chvojková", "David" a "Chvojková".

 • Použijte zástupný znak.

Použití

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

~ (vlnovka) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo tilda
Kritérium fy91~? například nalezne fy91?.

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. Do řádků pod popisky sloupců zadejte kritéria, která chcete použít pro filtrování seznamu. V příkladu byste zadali:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

= "= Me *"

3

="=?u*"

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10 pro oblast seznamu.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $A$1:$B$3.

  Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 5. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

450 $

9

produkt

Novák

63 280 Kč

Začátek stránky

Text, který vyhovuje hledání s rozlišováním malých a velkých písmen (vzorec)

Způsob použití logických operátorů:    Typ = přesná shoda s textem "Plodiny"

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. V oblasti řádky pod popisky sloupců zadejte kritéria, která se má posuzovat shoda jako vzorce pomocí funkce stejné pro vyhledávání malá a velká písmena. Vzhledem k tomu, že hledáte přesnou shodu ve sloupci Typ, který je ve sloupci A, který byste zadali A7 jako první argument. V příkladu který byste zadali:

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Přesná shoda

2

=STEJNÉ(A7, "Produkt")

 1. Vzorec je potom vyhodnocen pro každý řádek dat v oblasti seznamu.

 2. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10 pro oblast seznamu.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Kopírujete-li filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 5. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $D$1:$D$2.

Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 1. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Hodnota ve sloupci je větší než průměr všech hodnot v daném sloupci (vzorec)

Způsob použití logických operátorů:    Prodej > průměr všech prodejů

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

450 $

produkt

Novák

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

 1. V oblasti řádky pod popisky sloupců zadejte kritéria, která se má posuzovat shoda jako vzorec, který vyhledá hodnoty ve sloupci Prodej vyšších než průměr všech hodnot prodejů. Protože jsou porovnání vzorec hodnoty ve sloupci Prodej, která je ve sloupci C, který byste zadali C7 jako první argument. V příkladu který byste zadali:

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Vypočtený průměr

2

=C7>PRŮMĚR($C$7:$C$10)

 1. Vzorec je potom vyhodnocen pro každý řádek dat v oblasti seznamu.

 2. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu by klikněte na libovolnou buňku v oblasti a6: C10 pro oblast seznamu.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Kopírujete-li filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 5. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu byste zadali $D$1:$D$2.

  Dialogové okno Rozšířený filtr zmenšit dočasně během výběru oblasti kritérií, klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 6. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu:

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

9

produkt

Novák

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×