Filtrování položek stahovaných do složek offline

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Synchronizační filtry umožňují výběr položek pro stažení do Soubor offline složky. Soubor OST se používá při práci offline nebo při používání režimu serveru Exchange s mezipamětí.

  1. navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete filtrovat, a klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Synchronizace a ve skupinovém rámečku Filtrovaná synchronizace klepněte na položku Filtr.

  3. Zadejte kritéria filtru.

  4. Další možnosti filtrace můžete přidat provedením jedné z následujících akcí:

    • Chcete-li filtrovat položky s použitím dalších kritérií, například podle kategorie nebo úrovně důležitosti, klepněte na kartu Další volby a vyberte požadované možnosti.

    • Chcete-li filtrovat položky s použitím dalších nebo vlastních polí, klepněte na kartu Upřesnit a vyberte požadované možnosti.

Při následující synchronizaci složky budou všechny nové nebo modifikované položky v souboru OST odeslány na server, všechny položky, které vyhovují filtru, budou staženy a položky, které nevyhovují filtru, budou z místní kopie odebrány.

Poznámka : Filtry se uplatňují jen u vybrané složky. Chcete-li filtry použít na jiné složky, musíte pro každou složku vytvořit samostatný filtr.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×