Filtrování položek a souborů v zobrazeních

Filtr zobrazení je snadný způsob, jak zobrazit pouze ty položky nebo soubory uložené ve složkách aplikace Microsoft Outlook, které splňují zadané podmínky.

Co chcete udělat?

Informace o filtrování položek a souborů v zobrazení

Zobrazení nebo skrytí položek nebo souborů pomocí filtru zobrazení

Odebrání filtru zobrazení

Informace o filtrování položek a souborů v zobrazení

Filtrování se liší od řazení. Když položky řadíte, změníte uspořádání aktuálních položek v zobrazení. Pokud například při prohlížení složky Doručená pošta v jednořádkovém zobrazení klepnete na jméno Petra Nováková a potom klepnete na záhlaví sloupce Od, všechny zprávy ve složce Doručená pošta se zobrazí v abecedním pořadí, přičemž všechny zprávy od Petry Novákové budou v horní části zobrazení. Všechny ostatní zprávy však lze ve složce Doručená pošta nadále prohlížet: jsou nyní uvedeny v abecedním pořadí před a za položkami od Petry Novákové. Pomocí posuvníku je lze všechny zobrazit.

Při filtrování položek selektivně zvolíte, které položky se v zobrazení zobrazí. Dialogové okno Filtr nabízí mnoho způsobů, jak vybrat a uspořádat kritéria. Chcete-li otevřít dialogové okno Filtr, přejděte na příkaz Aktuální zobrazení v nabídce Zobrazit a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení a potom na tlačítko Filtr.

Dialogové okno Filtr

Můžete například vyfiltrovat složku Doručená pošta tak, aby se zobrazovaly pouze položky s hodnotou Petra Nováková v poli Od. V zobrazení složky Doručená pošta jsou skryty všechny ostatní položky a lze je zobrazit odebráním filtru zobrazení.

Před použitím a po použití filtru

Pokud je ve vybrané složce použit filtr zobrazení, zobrazí se na Stavový řádek v levém dolním rohu obrazovky text Použit filtr. Text Bylo použito více filtrů. se zobrazí, pokud byl použit filtr zobrazení i filtr synchronizace. Pomocí filtru synchronizace lze určit, které položky budou staženy nebo zachovány v Soubor offline složky. Přečtěte si další informace o filtrech synchronizace.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí položek nebo souborů pomocí filtru zobrazení

 1. Klepněte na složku, u které chcete použít filtr.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 3. Klepněte na tlačítko Filtr.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Filtrování pomocí běžných kritérií    

   • Na kartě Zprávy vyberte požadované možnosti filtrování.

  • Filtrování s dalšími kritérii (například kategorie nebo úroveň důležitosti)    

   • Klepněte na kartu Další volby a vyberte požadované možnosti filtrování.

    Pokud v dialogovém okně Filtr vyberete více než jedno pole filtru, zobrazí se pouze položky, které splňují všechna kritéria. Pokud však použijete jedno pole filtru a zadáte více kritérií, budou vyhledány položky, které splňují alespoň jedno kritérium v rámci tohoto pole.

    Pokud například zadáte v poli filtru Od položky Petra Nováková, Jiří Novotný a Jan Zelený, naleznete zprávy, které jsou od jednoho z těchto uživatelů, dvou z nich nebo všech tří.

  • Filtrování pomocí vlastních kritérií    

   1. Klepněte na kartu Upřesnit.

   2. Klepněte na tlačítko Pole.

   3. Přejděte na požadovanou sadu polí a klepněte na pole, které chcete použít ve vyhledávacích kritériích.

   4. V rozevíracím seznamu Podmínka klepněte na Podmínka, kterou chcete u vybraného pole použít. Podmínky, které jsou k dispozici, závisí na vybraném poli.

   5. Jestliže je u podmínky požadována Hodnota, zadejte ji do pole Hodnota.

Začátek stránky

Odebrání filtru zobrazení

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Filtr.

 3. Klepněte na tlačítko Vymazat vše.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×