Filtrování dat v oblasti nebo v tabulce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Filtrování dat představuje rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou dat v oblasti buněk nebo tabulce. Pomocí filtru například můžete zobrazit pouze hodnoty, které zadáte, nejvyšší či nejnižší čísla nebo můžete rychle zobrazit duplicitní hodnoty.

Po filtrování dat v oblasti buněk nebo tabulky můžete buď filtr použít znovu, a získat tak aktuální výsledky, nebo můžete filtr smazat a znovu zobrazit všechna data.

Co chcete udělat?

Zobrazit další informace o filtrování

Filtrování textu

Filtrování čísel

Filtrování kalendářních dat nebo časů

Filtrování nejvyšších nebo nejnižších čísel

Filtrování čísel vyšších nebo nižších než průměr

Filtrování prázdných nebo neprázdných buněk

Filtrování podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon

Filtrování podle výběru

Zrušit filtr

Další informace o filtrování

Filtrování můžete rychle zahájit tak, že vyberete nejméně jednu buňku v oblasti nebo tabulce aplikace Excel a kliknete na tlačítko Filtr (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat).

Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná Kritéria. Řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Podmnožinu filtrovaných dat můžete kopírovat, prohledávat, upravovat, formátovat, vynést do grafu nebo vytisknout, aniž by bylo nutné měnit její uspořádání nebo ji přesouvat.

Filtrovat lze i podle více sloupců. Filtry jsou aditivní, což znamená, že každý další filtr je přidán k aktuálnímu filtru a dále omezuje podmnožinu zobrazených dat.

Poznámka:    Při hledání filtrování dat pomocí dialogového okna Najít jen tu část dat, která se zobrazí vyhledává; data, která není uvedena nebude prohledávat. Pokud chcete hledat všechna data, vymažte všechny filtry.

Tři typy filtrů

Pomocí automatického filtru je možné vytvářet tři typy filtrů: podle seznamu hodnot, podle formátu a podle kritérií. Tyto typy filtrů se pro jednu oblast buněk nebo sloupcovou tabulku vzájemně vylučují. Můžete například filtrovat podle barvy buňky nebo podle seznamu čísel, nikoli však podle obou položek. Nebo můžete filtrovat podle ikony či podle vlastního filtru, nikoli však podle obou položek.

Opětovné použití filtru

O tom, zda je či není použit filtr, informuje ikona v záhlaví sloupce:

 • Šipku rozevíracího seznamu Šipka rozevíracího seznamu filtru znamená, že filtrování je povoleno, ale není použitý.

  Tip:    Když najedete myší na záhlaví sloupce s filtrování povolená, ale nejsou použity, zobrazuje popis (Zobrazující vše).

 • Tlačítko filtru Ikona použitého filtru znamená, že vyfiltrováním.

  Tip:    Když najedete myší na záhlaví sloupce filtrované, zobrazí se tip filtr, který je k němu, například "Červené barvě buněk rovná se" nebo "Větší než 150".

Při opakovaném použití filtru se mohou z následujících důvodů zobrazit odlišné výsledky:

 • V oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky byla přidána, odstraněna nebo upravena data.

 • Použitý filtr je dynamický filtr podle data a času, například Dnes, Tento týden nebo Od začátku roku.

 • Změnily se hodnoty vrácené vzorcem a sešit byl přepočítán.

Kombinování formátů uložení není vhodné

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, neměli byste v jednom sloupci kombinovat různé formáty uložení, například text a číslo nebo číslo a datum, protože pro každý sloupec je k dispozici pouze jeden typ příkazu filtrování. V případě kombinace několika formátů uložení ve sloupci se zobrazí příkaz odpovídající formátu uložení, který se vyskytuje nejčastěji. Pokud například sloupec obsahuje tři hodnoty uložené jako číslo a čtyři hodnoty uložené jako text, zobrazí se příkaz filtrování Filtry textu.

Další informace naleznete v článcích Převod čísel uložených jako text na čísla a Převod datových údajů uložených jako text na datové údaje.

Začátek stránky

Filtrování textu

Mezi nejrychlejší způsoby filtrování patří výběr hodnot ze seznamu a vyhledávání. Pokud kliknete na šipku ve sloupci s povoleným filtrováním, zobrazí se v seznamu všechny hodnoty v tomto sloupci. Tři metody rychlého filtrování dat jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Filtrování dat

1. Pole Vyhledat slouží k zadání textu nebo čísel, která chcete vyhledat.

2. Zaškrtnutím a zrušením zaškrtnutí políček se zobrazí hodnoty nalezené ve sloupci dat.

3. Rozšířená kritéria slouží k vyhledání hodnot splňujících určité podmínky.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk obsahujících alfanumerická data.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

  3. Ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky obsahujícím alfanumerická data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.
  Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu textových hodnot   

  1. V seznamu textových hodnot vyberte nebo zrušte výběr jedné či více textových hodnot, podle nichž chcete filtrovat.

   Seznam textových hodnot může obsahovat až 10 000 položek. Je-li seznam rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte určité textové hodnoty, podle kterých chcete filtrovat.

   Tip:    Chcete-li nabídky automatického rozšířit nebo prodloužit, klikněte a přetáhněte úchyt dole.

   Zadání kritérií do pole Hledání   

   V nabídce automatického filtru je k dispozici pole Hledání. Do tohoto pole můžete zadat znaky, podle kterých chcete filtrovat.Při všech hledáních v tomto poli se nerozlišují malá a velká písmena. Zadáte-li například písmeno T, budou vráceny hodnoty obsahující písmeno T nebo t. V následujícím seznamu je uvedeno několik příkladů hodnot vrácených při zadání specifické kombinace znaků.

  2. T vrátí hodnoty obsahující písmeno t na libovolné pozici.

  3. M * v poli vrátí hodnoty, které obsahují písmeno "m" na prvním místě (například "Jan").

  4. Čtyři otazník (????) návratové hodnoty, které obsahují přesně čtyři znaky, například "Jan" nebo "Ivan."

  5. Jo * vrátí hodnoty, které začínají písmenem "Jo, například"Novák"," "Joseph" nebo "Janovský."

  6. * er retuns hodnoty, které končí "nebo" například "Carter" nebo "Spencer."

   Vytvoření kritérií   

  7. Přejděte na příkaz Filtry textu a potom klikněte na jeden z příkazů Relační operátor nebo na příkaz Vlastní filtr.

   Chcete-li například vyfiltrovat text, který začíná určitým znakem, klepněte na příkaz Má na začátku. Pokud chcete vyfiltrovat text, který obsahuje určité znaky kdekoli v textu, klepněte na příkaz Obsahuje.

  8. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte do rozevíracího pole v pravé části příslušný text nebo vyberte textovou hodnotu ze seznamu.

   Například filtrovat podle text začínající písmeno "L", zadejte Jnebo filtrovat podle textu, který má "zvonu" kdekoli v textu, zadejte zvonu.

   Chcete-li vyhledat text, který obsahuje určité znaky a jiné neobsahuje, použijte zástupný znak.

   Použití zástupných znaků

   Ve filtrech textu lze jako kritéria porovnání použít následující zástupné znaky.

   Znak

   Hledaný obsah

   ? (otazník)

   Libovolný jeden znak
   Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

   * (hvězdička)

   Libovolný počet znaků
   Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

   ~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

   Otazník, hvězdička nebo vlnovka
   Kritérium fy06~? například nalezne položku fy06?.

  9. Filtrovat můžete také podle dalšího kritéria.

   Přidání dalšího kritéria

   1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li, aby při filtrování sloupce tabulky nebo výběru byla splněna obě kritéria, klepněte na přepínač A.

    • Chcete-li, aby při filtrování sloupce tabulky nebo výběru bylo splněno alespoň jedno kritérium, klepněte na přepínač Nebo.

   2. Ve druhé položce vyberte relační operátor a do rozevíracího pole v pravé části zadejte příslušný text nebo vyberte textovou hodnotu ze seznamu.

  10. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Začátek stránky

Filtrování čísel

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk obsahujících číselná data.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

  3. Ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky obsahujícím číselná data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu čísel   

  1. V seznamu čísel vyberte nebo zrušte výběr jednoho či více čísel, podle nichž chcete filtrovat.

   Seznam čísel může obsahovat až 10 000 položek. Je-li seznam rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte určitá čísla, podle kterých chcete filtrovat.

   Tip:    Chcete-li nabídky automatického rozšířit nebo prodloužit, klikněte a přetáhněte úchyt dole.

   Vytvoření kritérií   

  2. Přejděte na příkaz Filtry čísel a potom klikněte na jeden z příkazů Relační operátor nebo na příkaz Vlastní filtr.

   Chcete-li například vyfiltrovat čísla ležící mezi dolní a horní mezí, klepněte příkaz Mezi.

  3. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte do rozevíracích polí v pravé části příslušná čísla nebo vyberte čísla ze seznamu.

   Například filtrovat podle nižší číslo 25 a horním počet 50, zadejte 25 a 50.

  4. Můžete také filtrovat podle více kritérií.

   Přidání dalšího kritéria

   1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li, aby při filtrování sloupce tabulky nebo výběru byla splněna obě kritéria, klepněte na přepínač A.

    • Chcete-li, aby při filtrování sloupce tabulky nebo výběru bylo splněno alespoň jedno kritérium, klepněte na přepínač Nebo.

   2. Ve druhé položce vyberte relační operátor a do rozevíracího pole v pravé části zadejte příslušné číslo nebo vyberte číslo ze seznamu.

 4. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Začátek stránky

Filtrování kalendářních dat nebo časů

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk obsahujících číselná data.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

   • Ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky obsahujícím kalendářní data nebo časy.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu kalendářních dat nebo časů   

  V seznamu kalendářních dat nebo časů vyberte nebo zrušte výběr jednoho či více dat nebo časů, podle nichž chcete filtrovat.

 4. Ve výchozím nastavení jsou všechna data v oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky hierarchicky seskupena podle roků, měsíců a dnů. Po výběru nebo zrušení výběru vyšší úrovně v hierarchii budou vybrána nebo bude zrušen výběr všech vnořených dat pod touto úrovní. Vyberete-li například rok 2006, budou měsíce uvedeny pod rokem 2006 a dny budou uvedeny pod jednotlivými měsíci.

 5. Seznam hodnot, může být až 10 000 položek. Pokud seznam hodnot je velký, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) nahoře a potom vyberte hodnoty filtrovat podle.

  Tip:    Chcete-li nabídky automatického širší nebo déle, klikněte a přetáhněte úchyt v dolní.

  Vytvoření kritérií   

 6. Přejděte na příkaz Filtry kalendářních dat a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  Běžný filtr   

  Běžného filtru je filtr, který je založený na Relační operátor.

  1. Klepněte na jeden z příkazů porovnávacích operátorů (Rovná se, Před, Po nebo Mezi) nebo na příkaz Vlastní filtr.

  2. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte do rozevíracího pole v pravé části příslušné datum nebo čas, vyberte datum nebo čas ze seznamu nebo klepněte na tlačítko Kalendář, pomocí něhož lze datum vyhledat a zadat.

   Chcete-li například vyfiltrovat data nebo časy ležící mezi dolní a horní mezí, klepněte na příkaz Mezi.

  3. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte do rozevíracích polí v pravé části příslušná data nebo časy, vyberte data nebo časy ze seznamu nebo klepněte na tlačítko Kalendář, pomocí něhož lze datum vyhledat a zadat.

   Například filtrovat podle dřívějšímu datu "3/1/2006" a k pozdějšímu datu "6/1/2006", zadejte 3/1/2006 a 6/1/2006. Nebo pokud chcete filtrovat podle předchozích čas "8:00 dop." a později aktivují "12:00 odp.", zadejte 8:00 do 12:00 odp.

   Dynamický filtr   

   Dynamický filtr je filtr, při jehož opakovaném použití se mohou kritéria měnit.

  4. Klepněte na jeden z předem definovaných příkazů pro kalendářní data.

   Chcete-li například vyfiltrovat všechna data odpovídající aktuálnímu dni, vyberte možnost Dnes. Pokud chcete vyfiltrovat všechna data odpovídající příštímu měsíci, vyberte možnost Příští měsíc.

  5. Klikněte na OK.
   Poznámek   

 7. Příkazy zobrazené po kliknutí na příkaz Všechna data v období, například Leden nebo Čtvrtletí 2, filtrují podle období nezávisle na roku. To může být užitečné například při porovnávání prodejů za určité období v průběhu několika let.

 8. Příkazy Tento rok a Od začátku roku se liší zpracováním budoucích dat. Příkaz Tento rok může vracet budoucí data letošního roku, zatímco příkaz Od začátku roku vrací pouze data do aktuálního dne (včetně).

 9. Můžete také filtrovat podle více kritérií.

  Přidání dalšího kritéria

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li, aby při filtrování sloupce tabulky nebo výběru byla splněna obě kritéria, klepněte na přepínač A.

   • Chcete-li, aby při filtrování sloupce tabulky nebo výběru bylo splněno alespoň jedno kritérium, klepněte na přepínač Nebo.

  2. Ve druhém rozevíracím seznamu vyberte relační operátor a do rozevíracího pole v pravé části zadejte datum nebo čas, vyberte datum nebo čas ze seznamu nebo klikněte na tlačítko Kalendář, pomocí něhož lze datum vyhledat a zadat.

 10. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

  Poznámky

 11. Všechny filtry kalendářních dat jsou založeny na gregoriánském kalendáři.

 12. Fiskální roky a fiskální čtvrtletí vždy začínají v lednu daného kalendářního roku.

 13. Chcete-li filtrovat podle dnů v týdnu, naformátujte buňky tak, aby zobrazovaly den v týdnu. Jestliže chcete filtrovat podle dnů v týdnu bez ohledu na datum, převeďte je na text pomocí funkce TEXT. Funkce TEXT však vrací textovou hodnotu, proto se zobrazí příkaz filtrování Filtry textu, nikoli Filtry kalendářních dat.

  Další informace naleznete v článku Zobrazení dat jako dnů týdne.

 14. V seznamu dat v dolní části nabídky automatického filtru pro kalendářní data lze změnit hierarchické seskupení dat na nehierarchický seznam dat. Je například možné filtrovat jen podle roků zadaných pomocí dvou číslic, a to tak, že se příslušné roky ručně vyberou z nehierarchického seznamu.

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Upřesnit.

  2. V části Zobrazit možnosti pro tento sešit vyberte sešit.

  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Seskupit data v nabídce Automatický filtr.

Začátek stránky

Filtrování nejvyšších nebo nejnižších čísel

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk obsahujících číselná data.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

   • Ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky obsahujícím číselná data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Přejděte na příkaz Filtry čísel a potom klepněte na příkaz Prvních 10.

 4. V dialogovém okně Automatický filtr – prvních 10 proveďte následující akce.

  1. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Prvních nebo Posledních.

  2. Do číselníku uprostřed zadejte číslo.

  3. V rozevíracím seznamu v pravé části proveďte následující akce:

   • Chcete-li filtrovat podle počtu, klepněte na položku položek.

   • Chcete-li filtrovat podle procent, klepněte na položku procent.

 5. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Poznámka : Nejvyšší a nejnižší hodnoty jsou založeny na původní oblasti buněk nebo původním sloupci tabulky, nikoli na vyfiltrované podmnožině dat.

Začátek stránky

Filtrování čísel vyšších nebo nižších než průměr

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk obsahujících číselná data.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

   • Ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky obsahujícím číselná data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Přejděte na příkaz Filtry čísel a potom proveďte jednu či více následujících akcí:

 4. Chcete-li vyfiltrovat čísla vyšší než průměr, klepněte na příkaz Nad průměrem.

 5. Chcete-li vyfiltrovat čísla nižší než průměr, klikněte na příkaz Pod průměrem.

 6. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Poznámka : Čísla vyšší a nižší než průměr jsou založena na původní oblasti buněk nebo původním sloupci tabulky, nikoli na vyfiltrované podmnožině dat.

Začátek stránky

Filtrování prázdných nebo neprázdných buněk

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

   • Ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li vyfiltrovat neprázdné buňky, zaškrtněte v nabídce automatického filtru na začátku seznamu hodnot políčko (Vybrat vše) a na konci seznamu hodnot zrušte zaškrtnutí políčka (Prázdné).

  2. Chcete-li vyfiltrovat prázdné buňky, zrušte v nabídce automatického filtru na začátku seznamu hodnot zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) a na konci seznamu hodnot zaškrtněte políčko (Prázdné).

   Poznámka : Zaškrtávací políčko (Prázdné) je k dispozici pouze v případě, že oblast buněk nebo sloupec tabulky obsahuje alespoň jednu prázdnou buňku.

 4. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Začátek stránky

Filtrování podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon

Pokud jste při ručním nebo podmíněném formátování oblasti buněk použili barvu buňky nebo barvu písma, můžete podle těchto barev také filtrovat. Filtrovat lze také podle sady ikon vytvořených prostřednictvím podmíněného formátování.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Filtrování oblasti buněk   

  1. Vyberte oblast buněk, při jejichž formátování byla použita barva buňky, barva písma nebo sada ikon.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

   Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

   Filtrování tabulky   

   • Ujistěte se, zda sloupec tabulky obsahuje data, při jejichž formátování byla použita barva buňky, barva písma nebo sada ikon. (Výběr není nutný).

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Přejděte na příkaz Filtrovat podle barvy a v závislosti na typu formátu klikněte na příkaz Filtrovat podle barvy buňky, Filtrovat podle barvy písma nebo Filtrovat podle ikony buňky.

 4. V závislosti na typu formátování vyberte barvu, barvu písma nebo ikonu buňky.

 5. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Začátek stránky

Filtrování podle výběru

Data lze rychle filtrovat pomocí kritéria, které odpovídá obsahu aktivní buňky.

 1. V oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky klikněte pravým tlačítkem myši na buňku s hodnotou, barvou, barvou písma nebo ikonou, podle které chcete filtrovat.

 2. Přejděte na příkaz Filtr a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat podle textu, čísla nebo kalendářního data či času, klepněte na příkaz Filtrovat podle hodnoty vybrané buňky.

  • Chcete-li filtrovat podle barvy buňky, klepněte na příkaz Filtrovat podle barvy vybrané buňky.

  • Chcete-li filtrovat podle barvy písma, klepněte na příkaz Filtrovat podle barvy písma vybrané buňky.

  • Chcete-li filtrovat podle ikony, klepněte na příkaz Filtrovat podle ikony vybrané buňky.

 3. Chcete-li opětovně použít filtr po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a poté na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na možnost Použít znovu.

Začátek stránky

Vymazání filtru

Máte možnost vymazat filtr určitého sloupce nebo všechny filtry.

Vymazání filtru sloupce

 • Pokud chcete vymazat filtr pro jeden sloupec ve více sloupci oblasti buněk nebo tabulky, klikněte na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru na záhlaví sloupce a klikněte na Vymazat filtr z < "název sloupce" >.

Vymazání všech filtrů v sešitu a opětovné zobrazení všech řádků

 • Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Vymazat.

  Příkaz Filtr skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×