Filtrováním můžete upravit zobrazení Sharepointu

Filtrováním můžete upravit zobrazení Sharepointu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Filtrování snižuje počet položek v zobrazení jenom dat chcete zobrazit. Filtr slouží k výběru položek, které splňují určitá kritéria, například umístění, typ položky nebo oblasti ceny. Použití indexy a filtry taky můžete vrátit zpět do dat nebo zabránit větší než Mezní hodnota zobrazení seznamu. Filtr můžete vrátit data samostatně být seskupené nebo seřazené pro lepší formátování.

Index funguje s filtry zvýšit výkon. Pokud počet položek v seznamu nebo knihovně větší než Mezní hodnota zobrazení seznamu, ale jsou ještě ve skupinovém rámečku 20 000 položek, můžete přidat obvykle indexy do stávajících sloupců. Můžete pak filtry můžete použít k načtení dat zobrazených v části zobrazení seznamu mezní 5000 položek.

Filtry Zkraťte data vrácená výběrem položek podle operace (jako je větší nebo menší než) a odpovídající data. Při vytváření filtrovaného zobrazení by měly největší výše uvedenou množinu dat snížit první indexované sloupce ve výrazu filtru. Například filtrování v poli Stav nebo datum můžete často zkrátit k sadám dat značně. Pokud máte 15 000 položek, je vhodné mít zpáteční první index menší než 5000 položek. Pokud množiny dat neobsahuje víc než 5000 položek, bude pořád vhodné.

SharePoint vybere první indexovaného sloupce v dotazu a potom pomocí ostatních sloupců vyberte požadovaná data. Další sloupce, které určíte v filtru zobrazení může nebo nemusí indexovat. Zobrazení nepoužívá tyto indexy ani v případě vrátí výsledek filtrované zobrazení menší než mezní hodnota zobrazení seznamu.

Máte například dotaz: velikost = velké AND barva = červená. V seznamu se velikost neindexuje, ale barva ano. Za předpokladu, že je v seznamu méně než 5000 červených položek, bude dotaz ve velkém seznamu úspěšný. Pokud ale máte dotaz velikost = velké OR barva = červená, musí databáze prohledat celý seznam, aby v něm našla všechny velké položky, přestože může najít všechny červené položky. Pokud vrátí více než 5000 položek, dotaz se zablokuje.

Pokud ve výrazu filtru používáte dva nebo více sloupců, měl by určující index nebo indexy používat operátor AND. Chcete třeba z dlouhého seznamu zvířat vrátit Psy. Máte neindexovaný sloupec s názvem Druhy, kde je hodnota Pes. Pokud jenom zadáte dotaz Druhy = Pes, dotaz se zablokuje. Pokud ale máte indexovaný sloupec Třída, zadáte dotaz Třída = Savci AND Druh = Pes. Můžete také vyhledat kočky a psy dotazem Třída = Savci AND (Druh = Pes OR Druh = Kočka). Druhý dotaz vybere všechny savce a potom z nich vyfiltruje psy a kočky.

Poznámka: Pokud přesunete položky do Koše, budou se stále počítat, když se bude určovat, jestli výraz filtru překračuje mezní hodnotu zobrazení seznamu. Až koš vysypete, počítat se přestanou. Další informace najdete v článku Vyprázdnění koše nebo obnovení souborů.

Pokud sloupce, které budete používat k filtrování není indexy, je vhodné začít vytvořením indexy. Další informace najdete v tématu Přidání indexu pro sloupec služby SharePoint.

Po vytvoření indexu sloupce, můžete ho přidat při vytvoření nebo úprava zobrazení a potom ho použít k filtrování zobrazení. Před vytvořením zobrazení, můžete přidat další sloupce do seznamu povolit větší flexibilitu pro řazení, seskupení a filtrování. Pro řazení a filtrování, můžete vybrat sloupce, které jsou v uvedenou množinu dat, ale nezobrazí se.

Vytvoření zobrazení

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve které chcete vytvořit zobrazení.

 2. V závislosti na své verzi udělejte jednu z těchto věcí:

  • V SharePoint 2016, 2013, 2010 nebo SharePoint Online klasické prostředí, klikněte na kartu seznam nebo Knihovna a potom klikněte na Vytvořit zobrazení.

   Tlačítko Vytvořit zobrazení na pásu karet v knihovně SharePointu
  • V SharePoint Online nebo skupiny připojení SharePoint klikněte na šipku dolů u tlačítka Možnosti zobrazení a potom klikněte na Spravovat zobrazení nebo Úprava aktuálního zobrazení.

   Nabídka s výběrem zobrazení s vybranou položkou Spravovat zobrazení
   Upravit aktuální zobrazení
 3. Posuňte stránku dolů k části Zobrazení a potom klikněte na Vytvořit zobrazení.

 4. Na stránce Typ zobrazení klikněte na zobrazení, které chcete použít. Pokud si nejste jistí, zvolte Standardní zobrazení.

  Zobrazení typy stránky
 5. Zadejte název zobrazení.

  Nastavte název a volitelně název souboru pro zobrazení
 6. Upravit webovou adresu pro zobrazení nebo přijměte výchozí. Můžete vrátit a změnit později.

 7. V části Filtr klikněte na možnost Zobrazit položky, pouze platí-li následující a pak rozhodněte, jak chcete filtrovat položky na základě některého z indexovaných sloupců.

  Pokud chcete například vytvořit zobrazení pouze položek, které byly upraveny dnes, vyberte sloupec Změněno (Indexováno), určete podmínku je rovno a pak zadejte výraz [Dnes].

  V Sharepointu Online vyberte indexovaném poli

  Poznámka: Pokud nevidíte všechny sloupce, které vyslovte (Indexováno) za názvem, nemáte žádné indexované sloupce k dispozici pro tento seznam nebo knihovnu. Musíte první Vytvoření jednoduchého nebo složeného indexu.

 8. Pokud chcete omezit počet položek zobrazených na jednotlivých stránkách, posuňte zobrazení dolů k části Omezení počtu položek a nastavte hodnotu pro Počet zobrazovaných položek. Když vytvoříte zobrazení, je výchozí počet zobrazovaných položek 30.

  Stránka pro nastavení zobrazení – nastavení počtu položek, které se mají zobrazit
 9. Při nastavování omezení počtu položek na stránce je možné volit ze dvou možností:

  • Zobrazit položky po dávkách o zadané velikosti, která vytvoří zobrazení dat po stránkách. To je užitečné v případě, kdy položky procházíte nějakým neinteraktivním způsobem.

   Pokud existuje více položek, než je nastavení omezení, bude zobrazení stránkované.

   Styl Seskupit podle

  • Omezit celkový počet vrácených položek na zadaný počet vytvoří pevný limit, který může a nemusí vrátit úplné výsledky dané operace s filtrem. To se může hodit při testování zobrazení, vytváření prototypu nebo v případě, že chcete do zobrazení načíst jenom první hodnoty.

 10. V části styl můžete použít Podokno náhledu zobrazíte všechny informace z položky v seznamu ve formátu svislé okno. Podokno náhledu je taková Styly zobrazení můžete v části styl při úpravách nebo vytvoření zobrazení.

  Výběr stylů na stránce pro nastavení zobrazení

  Data je možné procházet rychleji tak, že podržíte ukazatel myši nad názvem položky v oblasti s možností posouvání v levé části stránky. Tímto způsobem zobrazíte všechny hodnoty sloupců aktuální položky ve svislém seznamu v pravé části stránky. Zobrazí se méně počátečních dat, což napomáhá rychlejšímu zobrazení. Tento styl je také velmi užitečný v případě, že je seznam široký nebo obsahuje velký počet sloupců a prohlížení dat by vyžadovalo vodorovné posouvání.

  Styl Seskupit podle

 11. Klikněte na OK.

Existují další kroky, kterými můžete dělat s zobrazení, ale toto je dostatečně zobrazíte data, která byla překročena Mezní hodnota zobrazení seznamu , pokud jste blokované. Můžete taky seřadit, nebo seskupit podle nastavení součty, rozbalte složky a optimalizace zobrazení zobrazení pomocí mobilního zařízení.

Změna zobrazení

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve které chcete vytvořit zobrazení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V SharePoint 2016, 2013, 2010 nebo SharePoint Online klasické prostředí, klikněte na kartu seznam nebo knihovnu, vyberte v části Aktuální zobrazení zobrazení a potom klikněte na Upravit zobrazení.

   Karta Knihovna se zvýrazněnou položkou Upravit zobrazení
  • V SharePoint Online klikněte na šipku dolů u tlačítka Možnosti zobrazení a potom klikněte na Upravit aktuální zobrazení.

   Nabídka s výběrem zobrazení s vybranou položkou Spravovat zobrazení
 3. Posuňte stránku dolů k části Zobrazení a potom klikněte na zobrazení.

 4. Potom můžete změnit nastavení podle pokynů uvedených v kroky 5 až 9 výše uvedeného postupu vytvořit zobrazení .

 5. Klikněte na OK.

Pro zobrazení rychle filtrovat prostřednictvím více položek musí být indexováno první sloupec v okně Filtr. Další sloupce, které určíte v filtru zobrazení může nebo nemusí indexovat, ale zobrazení nepoužívá tyto indexy. První sloupec filtr, měly vrátit méně než mezní hodnota zobrazení seznamu.

Pokud první sloupec filtr vrátí více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, můžete použít filtr se dvěma nebo více sloupci. Když definujete filtrovaného zobrazení, který využívá dva nebo víc sloupců, použijte operátor a omezit počet vrácených položek. Ale i v tomto případě je třeba určit jako první sloupec v okně Filtr sloupce, který vrátí největší pravděpodobností menší množství dat. Použití nebo filtr téměř vždy zvyšuje se počet vrácených položek a nebudou efektivní za těchto podmínek.

Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně.

Důležité informace:  I když můžete indexovat jeden vyhledávací sloupec a zlepšit tím výkon, použití indexovaného vyhledávacího sloupce jako prevence překročení mezní hodnoty zobrazení seznamu nefunguje. Jako primární nebo sekundární index použijte jiný typ sloupce.

Důležité informace: Pokud chcete filtrovat seznam podle indexovaném poli, zkontrolujte odpadkový koš pro odstraněné položky ze seznamu nebo knihovny. Položky v okně Koš intervalu započítávají mezní hodnota zobrazení seznamu a se neodstraní z back-end databázi, dokud se odeberou z koše. Celkový počet filtrované položky v seznamu a v odpadkovém koši je větší než mezní hodnota v seznamu, pak se mohou získat neúplné sady výsledků, zda budou blokovány. Další informace najdete v tématu vyprázdnění koše nebo obnovení souborů.

Existují dva klíč slova, která můžete filtrovat podle [dnes] pro aktuální den nebo aktuálního uživatele [Já]. Toto jsou dynamické změnit s uživateli nebo datum.

Použití [Já] může být užitečné, když jenom chcete-li zobrazit dokumenty v knihovně velké. [Já] funguje ve sloupcích lidí na základě například vytvořil nebo změnil. Například zobrazíte všechny dokumenty, které jste vytvořili nastavení filtru s vytvořeno podle sloupce rovno [Já]. Pokud jste editor a chcete zobrazit poslední soubory, které jste pracovali, nastavení filtru u podle sloupce změněno je rovno [Já]. Zobrazit, vytvořte dva filtry připojení nebo.

Filtruje pomocí [Já]
Filtr, který popisuje dokumenty, které byly vytvořené pomocí nebo jste

Klíčové slovo [dnes] označené jako pracuje na základě sloupců s daty. Matematické slouží k získání oblastí, které se mění s aktuálnímu datu. Zobrazíte všechny dokumenty, které byly změněny za posledních 30 dní můžete například vytvořit filtr, na sloupec kalendářních dat, která je větší než nebo rovno [dnes] - 30. Vynechat dnešního dne, nastavte druhý filtr na sloupec kalendářních dat je menší než [dnes] a spojit se s.

Filtrování pomocí [dnes]
Filtr, který popisuje soubory, které byly změněny za posledních 30 dní

Můžete taky rychle filtrovat přímo z vašeho seznamu nebo knihovny, bez přidání režijních jiného zobrazení. Nemáte pružnost nastavení operátory, jako je větší než nebo rovno. Seznam filtrů odebírá z data ve sloupci. Například se sloupcem pro oddělení, můžete vyfiltrovat v HR nebo pracovníky oddělení IT.

 1. V seznamu nebo knihovny umístěte ukazatel myši na záhlaví sloupce, který chcete filtrovat a klikněte na šipku dolů.

 2. V dolní části rozevíracím seznamu, kliknutím hodnot, které chcete filtrovat podle. Zaškrtněte políčko se zobrazí u vybraného, pokud nejsou zobrazeny původně.

  Klikněte na záhlaví sloupce a vyberte hodnotu, kterou chcete fillter tak, že.
  SharePoint 2010, 2013 nebo 2016
  Klikněte na záhlaví sloupce rychle filtrovat
  SharePoint Online nebo skupiny propojené weby Sharepointu
 3. Až budete mít a chcete se vrátit na Zobrazit všechny hodnoty, klikněte na šipku dolů a klikněte na Vymazat filtry [název sloupce] a potom klikněte na Zavřít.

Následuje několik návrhů obvyklých zobrazení, která s indexovanými sloupci dobře fungují:

Filtr:

Indexovaná položka:

Příklady:

Nedávno změněné položky

Sloupec Změněno

Pokud chcete zobrazit jenom položky, které se změnily v uplynulém týdnu, použijte filtr Změněnoje větší než[Dnes]-7.

Nové položky

Sloupec Vytvořeno

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom položky přidané v uplynulém týdnu, použijte filtr Vytvořeno je větší než [Dnes]-7.

Moje položky

Sloupec Vytvořil

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom položky, které jste sami přidali, použijte filtr Vytvořil je rovno [Já].

Položky s termínem splnění v aktuální den

Sloupec Termín splnění (který vytvoříte v seznamu nebo knihovně)

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom položky s termínem splnění v aktuální den, použijte filtr Termín splnění je rovno [Dnes].

Aktualizace diskusní vývěsky

Sloupec Naposledy aktualizováno

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom diskuse aktualizované v uplynulém měsíci, použijte filtr Naposledy aktualizováno je větší než [Dnes]-30.

Archivace souborů v knihovně dokumentů

Datum změny

Pokud chcete vytvořit zobrazení dokumentů není změnila roku 2016 (, kterou pak chcete archivovat), použijte filtr Datum změny je menší než 31 prosinec 2016.

Vyhledání podmnožiny finančních dat

Oblast, Rok (jako dva jednoduché indexy)

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující finančních dat v severovýchodní oblasti v 2015, použijte filtr oblast rovná se "NE" a roku 2015 se rovná, protože sloupec oblast je pravděpodobně nižší hodnoty než na sloupec Year.

Poznámka: I když vytvoříte filtrovaného zobrazení na základě indexů sloupců, pokud jste přes mezní hodnota zobrazení seznamu, některé další operace může pořád blokovat, protože vyžadují přístup na celý seznam nebo knihovnu. Tyto operace, patří: Přidání nebo odstranění indexu vytváření řazení v zobrazení definici; Zobrazení součtu sloupce; a přidávání, aktualizace nebo odstranění počítaná pole. V takovém případě pokusu o spuštění operace během Denního časového intervalu, když zrušeno omezení.

Podporované typy sloupců

 • Jeden řádek textu

 • Volba (s jednou hodnotou)

 • Číslo

 • Měna

 • Datum a čas

 • Osoba nebo skupina (s jednou hodnotou)

 • Spravovaná metadata

 • Ano/Ne

 • Vyhledávání

Nepodporované typy sloupců

 • Více řádků textu

 • Volba (s více hodnotami)

 • Počítané pole

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek

 • Vlastní sloupce

 • Osoba nebo skupina (s více hodnotami)

 • Externí data

Pozorně vám nasloucháme

Vytvoření 30 duben 2017

Tento článek pomohly? Pokud ano, dejte nám vědět v dolní části této stránky. Pokud nebyla užitečné, napište nám, co byla přehlednější neobsahují žádnou hodnotu. Uveďte svůj SharePoint operačního systému a prohlížeče verzí, které používáte. Zkontrolujte údaje, přidejte informace a aktualizovat v tomto článku budeme používat svůj názor.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×