Filtrování v Power View

Pomocí filtrů můžete odebrat všechna nepotřebná data a ponechat jenom ta, na která se chcete zaměřit. V Power View existuje několik typů filtrů: filtry v podokně filtrů, křížové filtry a průřezy. Průřezům v Power View je věnováno samostatné téma.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

V tomto článku

Vytvoření filtru pomocí oblasti filtrů

Rozdíl mezi filtry zobrazení a filtry vizualizací

Filtry zobrazení

Filtry vizualizací

Základní a rozšířené filtry

Hledání ve filtrech

Chování filtrů v uloženém souboru Power View

Křížové filtry

Viz také

Vytvoření filtru pomocí oblasti filtrů

Power View obsahuje oblast filtrů se základními a rozšířenými filtry pro celé zobrazení nebo pro jednotlivé vizualizace. Podobně jako průřezy se i filtry v oblasti filtrů ukládají spolu se sestavou a mají vliv jenom jeden list nebo zobrazení – ne na celý sešit nebo sestavu. Na rozdíl od průřezů jsou ovšem tyto filtry ve své vlastní oblasti, a ne v listu ani zobrazení, proto nezabírají žádné místo v návrhu sestavy.

 1. Pokud chcete zobrazit oblast filtrů, najeďte myší na vizualizaci a v pravém horním rohu klikněte na ikonu Zobrazit filtry.

  Zobrazí se oblast filtrů s poli a mírami pro vizualizaci.

  Tip:  Filtry se nedají vytvořit pro průřezy ani vizualizace dlaždic.

 2. V Excelu na kartě Power View vyberte Oblast filtrů.

  V Power View v SharePointu na kartě Styly vyberte Oblast filtrů.

 3. V oblasti filtrů:

  • Pokud chcete nastavit filtry pro celý list nebo zobrazení, vyberte Zobrazení.

  • Pokud chcete nastavit filtry pro konkrétní vizualizaci, klikněte na Graf (nebo Tabulka nebo jiný typ vizualizace).

 4. Přetáhněte pole ze seznamu polí do oblasti filtrů.

  Můžete také kliknout na šipku vedle pole v seznamu polí a potom kliknout na Přidat do filtru.

 5. Nastavte hodnoty filtru. Podrobnosti najdete v části věnované základním a rozšířeným filtrům.

Poznámky: 

 • Pokud je při prohlížení excelového sešitu v prohlížeči ve službách Excel Services nebo při prohlížení sestavy Power View v SharePointu v režimu čtení nebo v režimu celé obrazovky oblast filtrů zobrazená v režimu návrhu, můžete vy i uživatelé sestavy zobrazit filtry v oblasti filtrů a pracovat s nimi.

 • Pokud jste nastavili filtr v oblasti filtrů, bude filtrovat sestavu i po zavření oblasti filtrů.

 • Nemůžete filtrovat pole obrázku.

 • Pokud chcete oblast filtrů skrýt, klikněte do prázdné oblasti na plátně a klikněte na tlačítko Oblast filtrů.

Rozdíl mezi filtry zobrazení a filtry vizualizací

Filtry pro celý list nebo zobrazení se zásadně liší od filtrů pro jednotlivé vizualizace.

Filtry na úrovni listu nebo zobrazení    se používají na nejpodrobnější úrovni dat – filtrování probíhá na základě hodnot v každé buňce.

Filtry vizualizací    se používají na úrovni agregace. Například filtrování v pruhovém grafu za účelem zobrazení produktů, jejichž prodej překročil hodnotu 1 000 Kč, znamená zachování produktů, pro které je hodnota součtu (nebo jiné agregace) každého pruhu v grafu vyšší než 1 000 Kč.

Filtry zobrazení

Filtry na úrovni zobrazení se použijí na celý list Power View. Pokud excelový soubor obsahuje další listy Power View, filtry přidané tady na ně nemají vliv. Filtr se použije pro všechny vizualizace v zobrazení. Pokud vizualizace obsahuje data, na která se vztahuje tento filtr, bude filtrována, aby se zobrazila tato data. Pokud vizualizace taková data neobsahuje, zůstane beze změny.

 1. V podokně filtrů se ujistěte, že je vybrána možnost Zobrazení.

 2. Do oblasti filtrů můžete přetáhnout další pole ze seznamu polí – dokonce i pole, která nejsou v tomto zobrazení.

  Můžete také kliknout na šipku vedle pole v části polí v seznamu polí a potom kliknout na Přidat do filtru zobrazení.

 3. Pokud chcete filtr odstranit, klikněte na ikonu X v oblasti filtrů. Pokud chcete filtr vymazat, klikněte na ikonu gumy.

Ikony odstranění pro vymazání oblasti filtru v Power View

Filtry vizualizací

Filtry na úrovni vizualizací můžete nastavit pro tabulky, matice, karty a grafy, ale ne pro kontejnery dlaždic a průřezy. Můžete ovšem nastavit filtry pro tabulky, matice a grafy, které jsou v kontejneru dlaždic.

 1. Filtry pro konkrétní vizualizaci můžete zobrazit tak, že najedete myší do jejího pravého horního rohu a potom kliknete na ikonu filtru. Tím otevřete oblast filtrů vyplněnou poli této vizualizace.

  Pokud je oblast filtrů rozbalená, po výběru vizualizace se její typ zobrazí v šedém záhlaví oblasti filtrů. Pokud například vyberete graf, zobrazí se v záhlaví v oblasti filtrů Graf. Kliknutím na toto záhlaví zobrazíte filtry pro tento graf.

 2. Do oblasti filtrů můžete přetáhnout další pole ze seznamu polí – dokonce i pole, která nejsou v této vizualizaci ani v zobrazení.

  Můžete také kliknout na šipku vedle pole v části polí v seznamu polí a potom kliknout na Přidat do filtru [vizualizace].

 3. Můžete odstranit filtry, které přidáte do vizualizace, ale nemůžete odstranit filtry pro pole, která jsou ve vizualizaci. Můžete ovšem tyto filtry vymazat, aby neměly vliv na data.

  Pokud chcete filtr odebrat, otevřete oblast filtrů pro vizualizaci a odstraňte filtr.

Tip: Pokud přidáte filtr pro pole ve vizualizaci a potom toto pole odstraníte z vizualizace, filtr bude mít i nadále na vizualizaci vliv.

Základní a rozšířené filtry

Pokud chcete přepnout mezi základními a rozšířenými filtry, klikněte na ikonu Rozšířený režim filtru (první možnost zprava od názvu pole v oblasti filtrů).

Ikona Rozšířený filtr v Power View

Rozšířený filtr

Tady jsou uvedené různé možnosti filtrů.

Základní filtr

Rozšířený filtr

Textová pole

Zaškrtávací políčka podobná automatickým filtrům v Microsoft Excelu

Pole libovolného tvaru, do kterých můžete zadávat hodnoty, které pole obsahuje, neobsahuje a tak dále

Číselná pole

Posuvník od nejnižší po nejvyšší hodnotu v poli

Pole libovolného tvaru, do kterých můžete zadávat hodnoty, které jsou menší než pole, větší než pole a tak dále

Poznámka: Počítané pole se nedá použít jako filtr.

Pole s daty

Posuvníky nebo zaškrtávací políčka pro data

Pole libovolného tvaru, do kterých můžete zadávat aktuální hodnotu pole, pozdější, dřívější a tak dále

Tip: . Čísla za každou z hodnot zaškrtávacího políčka zobrazují, kolik záznamů má tuto hodnotu. Pokud je v poli více než 500 hodnot, zobrazí se zpráva o tom, že se nezobrazují všechny položky.

Hledání ve filtrech

Pokud filtrujete pole, které má dlouhý seznam hodnot, můžete si konkrétní hodnotu vyhledat.

 • Pod názvem pole v oblasti filtrů zadejte hledaný text do vyhledávacího pole a klikněte na lupu.

Tip:  Pokud pole nemá velké množství hodnot, nebude mít vyhledávací pole.

Můžete vyhledat hodnotu textového pole na úrovni filtru zobrazení nebo vizualizace a potom se rozhodnout, jestli chcete na jejím základě filtrovat data. Části hodnot pole, které se shodují s hledaným textem, se zvýrazní v seznamu výsledků hledání. Hledání nerozlišuje malá a velká písmena, pokud tedy vyhledáte text Jablko, zobrazí se stejné výsledky jako pro text jablko. Hledání se v závislosti na filtru omezuje na vizualizaci, list nebo zobrazení – neprohledává se celý sešit ani sestava.

Můžete také použít zástupné znaky – otazník (?) a hvězdička (*). Otazník zastupuje jeden libovolný znak a hvězdička zastupuje posloupnost znaků. Pokud chcete najít přímo otazník nebo hvězdičku, použijte před takovým znakem vlnovku (~).

Pokud v seznamu zemí napíšete r?n do vyhledávacího pole, vrátí se názvy dvou zemí – Francie a Írán. Když do vyhledávácího pole napíšete r*n, vrátí se více názvů zemí, například Arménie, Argentina a Kyrgyzstán.

Poznámka:  Pokud při hledání používáte zástupné znaky, v seznamu výsledků hledání se odpovídající část nezvýrazní.

Začátek stránky

Chování filtrů v uloženém souboru Power View

Jednotlivé způsoby filtrování dat v sestavě se při uložení sestavy nebo sešitu chovají různě:

 • Pokud nastavíte filtr nebo průřez při návrhu listu nebo zobrazení Power View v Excelu nebo SharePointu, stav průřezu nebo filtru se uloží spolu se souborem.

 • Změny v prohlížeči ve službách Excel Services pro excelový sešit nebo v režimu čtení nebo zobrazení na celé obrazovce pro sestavu Power View v SharePointu se neukládají, proto se tedy při filtrování v těchto režimech změny také neukládají.

Začátek stránky

Křížové filtry

V závislosti na tom, která vizualizace je zdrojová (filtruje) a která je cílová (je filtrována), bude cílová vizualizace buď filtrována, nebo zvýrazněna. Pokud je filtrována, označuje se to jako 1. křížové filtrování.

Díky relacím v podkladovém modelu grafy mohou fungovat jako filtry. Když vyberete hodnoty přímo v grafu, filtrují se jiné oblasti dat v zobrazení. Pokud například vyberete jeden sloupec v pruhovém grafu, automaticky se vyfiltrují hodnoty v matici v zobrazení sestavy.

Křížový filtr

Sloupcový graf filtrující matici

Více hodnot najednou vyberete tak, že podržíte stisknutou klávesu CTRL a kliknete na požadované hodnoty. Pokud chcete filtr zrušit, klikněte do filtru, ale ne na některou z hodnot.

Křížové filtrování se dá použít i v případě grafů s více řadami. Kliknutí na jednu část skládaného pruhového grafu provede filtrování podle této konkrétní hodnoty. Kliknutí na položku ve filtrech legendy provede filtrování všech částí v této řadě.

Vybraná nastavení křížových filtrů se při přechodu z jednoho listu či zobrazení do jiného ukládají, ale neukládají se spolu se sešitem či sestavou. Když sešit nebo sestavu uložíte a později opět otevřete, každý graf bude v původním stavu.

Začátek stránky

Viz taky

Filtrování a zvýrazňování v Power View

Zvýrazňování v Power View

Průřezy v Power View

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Videa o Power View a Power Pivotu

Kurz: Kontingenční tabulka a analýza dat pomocí datového modelu Excelu 2013

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×