Filtrování položek podle kategorie

Filtrování podle kategorie vám umožní neztrácet přehled, protože vidíte položky jenom v kategoriích, které zvolíte. Když se třeba chystáte na cestu, můžete si nechat zobrazit jenom úkoly, které máte přiřazené kategorii Cestování.

Udělejte některou z těchto věcí:

Filtrování zpráv podle kategorie

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

 2. V seznamu složek klikněte na složku se zprávami, které chcete filtrovat.

 3. Na kartě Home (Domů) klikněte na šipku vedle možnosti Filters (Filtry), přejděte na Category (Kategorie) a klikněte na kategorii.

  Karta Domů, Filtry

  Poznámka : Pokud chcete filtry vypnout, na kartě Home klikněte na Filters. Filtry se dají vypnout i tak, že kliknete na jinou složku v seznamu složek nebo přepnete na jiné zobrazení.

Filtrování událostí, kontaktů, úkolů a poznámek podle kategorie

Navigační podokno umožňuje při zobrazení událostí kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek filtrování položek podle kategorie.

 1. V dolní části okna Navigační podokno klikněte na Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty), Tasks (Úkoly) nebo Notes (Poznámky).

 2. V navigačním podokně se ujistěte, že se zobrazuje seznam kategorie.

  Filtry kategorií

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček kategorie, aby se zobrazily nebo skryly položky v seznamu položek nebo v kalendáři.

Zobrazení nebo skrytí kategorií v navigačním podokně

Pokud máte nějaké kategorie, které moc často nepoužíváte, můžete je skrýt v seznamu v navigačním podokně. Můžete třeba chtít skrýt seznam kategorií u dokončeného projektu. Skrytím kategorie v navigačním podokně neskryjete všechny položky v této kategorii. Jenom vám to umožní zobrazit kratší seznam kategorií.

 1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Categories (Kategorie).

 3. V části Show in Navigation Pane (Zobrazit v navigačním podokně) zaškrtněte příslušná políčka nebo jejich zaškrtnutí zrušte.

  Poznámka : Při vytváření nové kategorie je výchozím místem pro její zobrazení Navigační podokno. Pokud chcete tuto předvolbu vypnout, klikněte v nabídce Outlook na Preferences, potom na Categories a nakonec zrušte zaškrtnutí políčka Show new categories in navigation pane (Zobrazit nové kategorie v navigačním podokně).

Viz taky

Vytvoření nebo úprava kategorie

Zařazení položky do kategorie

Zobrazení všech položek v kategorii

Filtrování zpráv a úkolů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×