Filtrování dat zobrazených v ovládacím prvku

V tomto článku

Přehled

Aspekty kompatibility

Nastavení filtru pro seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem

Nastavení filtru pro oddíl nebo tabulku s opakováním

Přehled

Při návrhu šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath můžete pomocí filtrů omezit možnosti, které budou mít uživatelé na výběr při vyplňování formuláře založeného na této šabloně. Filtr je sada podmínek, které se použijí na data, aby se zobrazila jenom podmnožina těchto dat. Pomocí filtrů můžete zobrazit podmnožinu dat ze zdroje dat a omezit tak počet záznamů, které se zobrazí v ovládacím prvku.

Filtr použijte vždy, když potřebujete zobrazit podmnožinu dat vrácených dotazem, který je založený na kritériu vybraném uživatelem. Tímto kritériem může být položka vybraná v jiném ovládacím prvku (jako je seznam, pole se seznamem, rozevírací seznam nebo textové pole), který je vázaný na pole ve zdroji dat.

Představte si třeba, že vytváříte šablonu formuláře, který bude sloužit ke sledování produktů od několika dodavatelů. Pokud byste zobrazili všechny produkty od všech dodavatelů, byl by seznam velmi dlouhý. Tento problém můžete vyřešit tak, že použijete filtr, který uživatelům umožní vybrat dodavatele v seznamu a zobrazit jenom produkty tohoto dodavatele. Když uživatel vybere dodavatele v seznamu, použije se na tabulku s opakováním filtr, aby se zobrazily jenom produkty od vybraného dodavatele. Pokud uživatel vybere jiného dodavatele, tabulka s opakováním se aktualizuje a zobrazí se v ní produkty od tohoto dodavatele.

Tip: Pokud víte, že uživatelé budou trvale požadovat podmnožinu výsledků dotazu, upravte dotaz tak, aby vracel jenom tuto podmnožinu – místo abyste pomocí dotazu načítali všechna data a pak vytvářeli podmnožinu pomocí filtru. Uživatelům se bude formulář načítat rychleji a stráví méně času čekáním na výsledky dotazu, protože dotaz bude vracet z externího zdroje dat jenom potřebná data.

Uživatelé poznají, že byl na data použit filtr, když přesunou na data ukazatel myši – objeví se ikona filtru Ikona filtru .

Protože filtry omezují počet položek zobrazovaných uživatelům, dají se použít jenom u těchto typů ovládacích prvků:

 • Seznamy

 • Rozevírací seznamy

 • Pole se seznamem

 • Tabulky s opakováním

 • Oddíly s opakováním

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Filtry se dají používat jenom v šablonách formulářů, které budou vyplňované v aplikaci InfoPath. Filtry nejsou k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem. Pokud chcete použít seznam a tabulku s opakováním v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem, můžete místo filtrů použít podmíněné formátování. Odkazy na další informace o použití podmíněného formátování najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Nastavení filtru pro seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem

Když chcete nakonfigurovat filtr v seznamu, potřebujete mít v šabloně formuláře ovládací prvek seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem, který je vázaný na zdroj dat s datovým připojením. Nemůžete filtrovat data, která byla do ovládacího prvku vložena ručně pomocí dialogového okna Ovládací prvek – vlastnosti.

Nastavení filtru pro seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ovládací prvek, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Ovládací prvek – vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít hodnoty ze zdroje dat, klikněte na přepínač Vyhledat hodnoty ve zdroji dat formuláře.

  • Chcete-li použít hodnoty z datového připojení, klikněte na přepínač Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat a potom v seznamu Zdroj dat klikněte na připojení, které chcete použít.

 4. Klikněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle seznamu Položky.

 5. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu obsahující pole, která poskytují hodnoty pro ovládací prvek, a potom klikněte na tlačítko Filtrovat data.

 6. V dialogovém okně Filtrovat data klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka: Chcete-li přidat podmínku do existujícího filtru, klikněte na požadovaný filtr a klikněte na tlačítko Změnit.

 7. V prvním poli dialogového okna Zadat podmínky filtru klikněte na název pole, jehož data chcete filtrovat.

 8. Ve druhém poli klikněte na požadovaný typ filtru.

 9. Ve třetím poli klikněte na typ podmínky, kterou chcete použít pro filtr, a zadejte podmínku.

 10. Pokud chcete pro filtr nakonfigurovat víc než jednu podmínku, klikněte na A potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li ve filtru použít stávající podmínku A SOUČASNĚ novou podmínku, klikněte na a a pak přidejte novou podmínku.

  • Chcete-li ve filtru použít stávající podmínku NEBO novou podmínku, klikněte na nebo a pak přidejte další podmínku.

 11. Kliknutím na OK zavřete dialogová okna.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B. Šablona formuláře se otevře v novém okně.

 13. V okně náhledu vyberte různé hodnoty v ovládacím prvku filtru a otestujte, jestli správně funguje.

  Filtr nefunguje správně

  Pokud nejsou hodnoty v ovládacím prvku obsahujícím filtr správné, buď proto, že je hodnot příliš mnoho nebo jich není dostatek, zkuste provést tyto akce:

  • Pokud ve filtru používáte více podmínek, odeberte všechny kromě jedné, abyste ověřili, zda tato jedna podmínka vrací správné hodnoty. Jestliže první podmínka vrací správné hodnoty, přidejte další podmínku a vyzkoušejte ji.

  • Filtry rozlišují mezi velkými a malými písmeny. Chcete-li zobrazit data začínající velkým nebo malým písmenem, vytvořte filtr s podmínkou velkého písmene, v dialogovém okně Zadat podmínky filtru zadejte podmínku nebo a pak vytvořte podmínku malého písmene.

  • Jsou-li vyfiltrované hodnoty přesně opačné, než očekáváte, například se místo výrobků jednoho dodavatele zobrazí výrobky od všech dodavatelů, změňte v podmínce typ filtru. Pokud například podmínka používá typ filtru je rovno a vrací se příliš mnoho produktů, zkuste použít typ filtru není rovno.

Začátek stránky

Nastavení filtru pro oddíl nebo tabulku s opakováním

Když chcete nakonfigurovat filtr v oddílu nebo tabulce s opakováním, potřebujete mít v šabloně formuláře oddíl nebo tabulku, která splňuje tyto požadavky:

 • Oddíl nebo tabulka s opakováním jsou vázané na pole nebo skupinu s opakováním.

 • Oddíl nebo tabulka s opakováním obsahují alespoň jeden ovládací prvek vázaný na pole, které má datové připojení.

V oddílu s opakováním můžete například použít ovládací prvek textové pole k zobrazení dat v poli.

Nastavení filtru pro oddíl nebo tabulku s opakováním

 1. Klikněte pravým tlačítkem na popisek Tabulka s opakováním nebo Oddíl s opakováním pod tabulkou nebo oddílem v šabloně formuláře a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Ovládací prvek – vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zobrazení.

 3. Klikněte na možnost Filtrovat data.

 4. V dialogovém okně Filtrovat data klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka: Chcete-li přidat podmínku do existujícího filtru, klikněte na požadovaný filtr a klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V prvním poli dialogového okna Zadat podmínky filtru klikněte na název pole, jehož data chcete filtrovat.

 6. Ve druhém poli klikněte na požadovaný typ filtru.

 7. Ve třetím poli klikněte na typ podmínky, kterou chcete použít pro filtr, a zadejte podmínku.

 8. Pokud chcete pro filtr nakonfigurovat víc než jednu podmínku, klikněte na A potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li ve filtru použít stávající podmínku A SOUČASNĚ novou podmínku, klikněte na a a pak přidejte novou podmínku.

  • Chcete-li ve filtru použít stávající podmínku NEBO novou podmínku, klikněte na nebo a pak přidejte další podmínku.

 9. Dvakrát klikněte na tlačítko OK, abyste zavřeli otevřená dialogová okna a vrátili se do dialogového okna Ovládací prvek – vlastnosti.

 10. Pokud chcete, aby se uživateli zobrazila speciální ikona filtru Ikona filtru , která signalizuje, že jsou data v oddílu nebo tabulce s opakováním filtrovaná, klikněte v dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti na kartě Zobrazení na možnost Zobrazit ikonu filtru pro označení filtrovaných položek.

 11. Když chcete filtr vyzkoušet a ujistit se, že funguje správně, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled. Šablona formuláře se otevře v novém okně.

 12. V okně náhledu vyberte různé hodnoty v ovládacím prvku filtru a otestujte, jestli správně funguje.

  Filtr nefunguje správně

  Pokud nejsou hodnoty v ovládacím prvku obsahujícím filtr správné, buď proto, že je hodnot příliš mnoho nebo jich není dostatek, zkuste provést tyto akce:

  • Pokud ve filtru používáte více podmínek, odeberte všechny kromě jedné, abyste ověřili, zda tato jedna podmínka vrací správné hodnoty. Jestliže první podmínka vrací správné hodnoty, přidejte další podmínku a vyzkoušejte ji.

  • Filtry rozlišují mezi velkými a malými písmeny. Chcete-li zobrazit data začínající velkým nebo malým písmenem, vytvořte filtr s podmínkou velkého písmene, v dialogovém okně Zadat podmínky filtru zadejte podmínku nebo a pak vytvořte podmínku malého písmene.

  • Jsou-li vyfiltrované hodnoty přesně opačné, než očekáváte, například se místo výrobků jednoho dodavatele zobrazí výrobky od všech dodavatelů, změňte v podmínce typ filtru. Pokud například podmínka používá typ filtru je rovno a vrací se příliš mnoho produktů, zkuste použít typ filtru není rovno.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×