Filtrování dat v zobrazení dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze snadno filtrovat data v zobrazení dat.

Po vytvoření zobrazení dat můžete použít filtr, aby zobrazení obsahovalo pouze data odpovídající tomuto filtru. Můžete mít například zdroj dat obsahující stovky či tisíce záznamů. Chcete však zobrazit pouze podmnožinu těchto záznamů. Můžete vytvořit takový filtr, aby zobrazení dat obsahovalo pouze danou podmnožinu záznamů.

Filtrováním dat v zobrazení dat v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 omezíte počet záznamů, který je ve skutečnosti k dispozici zobrazení dat. Můžete také do zobrazení dat přidat panel nástrojů, aby návštěvníci mohli data filtrovat prostřednictvím prohlížeče. Panel nástrojů však má vliv pouze na zobrazování dat; neomezuje množství dat, které je ve skutečnosti k dispozici v zobrazení dat. Použitím odkazu v části Viz také získáte další informace o přidání takového panelu nástrojů.

Vytvoření ukázkových dat a zobrazení dat, které se používají v následujících příkladech, nebo Další informace o zobrazení dat najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

Co chcete udělat?

Přidání filtru

Přidejte klauzuli do existujícího filtru

Seskupení klauzulí ve filtru

Úprava klauzule

Odstranění klauzule

Odstranění filtru

Vytvoření rozšířeného filtru

Přidání filtru

Northwind Traders je společnost zabývající se distribucí lahůdek uchovávající seznam svých produktů ve formátu XML. Tento seznam produktů zahrnuje také produkty, které se již nevyrábějí. Vaše týmy chtějí vytvořit zobrazení dat, které zobrazuje pouze aktuálně nabízené produkty, aby se na týmovém webu v zobrazení dat produkty, které společnost Northwind Traders již nenabízí, neobjevovaly. To lze provést přidáním filtru.

Při vytváření filtru vytvoříte minimálně jeden výraz, který je použit pro data. Data vyhovující těmto kritériím jsou zahrnuta do zobrazení dat. Výraz má tři základní části: název pole (název pole, které chcete filtrovat), operátor (pravidlo, které má být pro hodnotu použito, například je rovno, větší než nebo menší než) a hodnota (data, která hledáte).

Výraz se vytváří ve třech krocích. V prvním kroku identifikujete pole určující, zda se záznam zobrazí ve filtrovaných výsledcích. V tomto příkladě je základem filtru pole Discontinued (Již se nedodává), protože data v tomto poli musí být zkontrolována, zda mají být zahrnuta do výsledků nebo zda z nich mají být vyloučena. Druhým krokem je zadání operátoru, který chcete použít. Do výsledků chcete zahrnout pouze záznamy, u kterých se pole Discontinued rovná 0, zadáte proto operátor Equals (Je rovno). Data v poli, která hledáte, mají hodnotu 0 (společnost Northwind Traders používá hodnotu 0 k označení hodnoty false), proto hodnota 0.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Klikněte na šipku akci a skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

 4. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na tlačítko Klepnutím sem přidejte novou klauzuli.

 5. Klepněte na pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty. V případě příkladu firmy Northwind Traders klepněte na možnost Discontinued (Number).

 6. Klepněte na pole Porovnání a potom klepněte na požadovaný operátor. V případě příkladu firmy Northwind Traders klepněte na možnost Equals.

 7. Klepněte do pole hodnota a potom zadejte nebo vyberte kritéria, která chcete. Protože Northwind Traders používá 1 označíte ukončené produkty a od 0 do označují výrobků, které nebyly ukončily, zadejte hodnotu 0.

  Ukázkový výraz v dialogovém okně Kritéria filtru
  Ukázkový výraz v dialogovém okně Kritéria filtru
 8. Pokud chcete zobrazit výraz a upravit ho pomocí jazyka XPath, klepněte na možnost Upřesnit.

  Všechna kritéria filtru, které jste vytvořili v dialogovém okně Kritéria filtru jsou ve skutečnosti výrazy XPath. Další informace o pokročilé filtry naleznete v oddílu vytvořit rozšířený filtr.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Nyní máte zobrazení dat obsahující pouze aktuální produkty, ve kterém nejsou uvedeny produkty, jejichž výroba již skončila.

Pokud je zadán výraz Discontinued Equals 0, zobrazí se čtyři z pěti záznamů.

Začátek stránky

Přidání klauzule do existujícího filtru

V jednom filtru lze použít více výrazů. Lze to provést přidáním nových klauzulí určujících další kritéria, která musí data splňovat.

Například v předchozí části jste vyfiltrovali zobrazení dat, které obsahovalo pouze aktuálně nabízené produkty společnosti Northwind Traders. Nyní předpokládejme, že chcete, aby zobrazení dat zahrnovalo pouze aktuální produkty, u kterých se počet objednaných položek rovná nule, abyste se mohli rozhodnout, zda objednat další.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete změnit.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a pak klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

  V dialogovém okně Kritéria filtru se zobrazují všechna kritéria filtru aktuálně použitá pro zobrazení dat.

 4. Na konci existující klauzule klepněte na pole A/Nebo a potom proveďte následující kroky:

  • Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém musí data odpovídat kritériím v obou klauzulích, klepněte na možnost A.

  • Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém stačí, aby data odpovídala kritériím pouze v jedné klauzuli, klepněte na možnost Nebo.

   V případě příkladu s firmou Northwind Traders klepněte na možnost A, protože chcete, aby zobrazení dat zahrnovalo pouze produkty, které se stále vyrábí a u kterých se počet objednaných položek rovná nule.

 5. Na dalším řádku klepněte na možnost Klepnutím sem přidejte novou klauzuli.

 6. Klepněte na pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty. V případě příkladu s firmou Northwind Traders klepněte na možnost UnitsOnOrder (Number) (Počet objednaných položek).

 7. Klepněte na pole Porovnání a potom klepněte na požadovaný operátor. V případě příkladu firmy Northwind Traders klepněte na možnost Equals (Je rovno).

 8. Klepněte do pole hodnota a potom zadejte nebo vyberte kritéria, která chcete. Vzhledem k tomu, že chcete zobrazit jenom produkty, které mají žádné jednotky na pořadí, zadejte hodnotu 0.

  Filtr skládající se ze dvou výrazů tak, jak se zobrazí v okně Kritéria filtru

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Nyní máte zobrazení dat obsahující pouze aktuální produkty, od kterých nejsou objednány žádné položky.

Z pěti záznamů ukázkových dat se nyní zobrazí dva.

Začátek stránky

Seskupení klauzulí ve filtru

Pokud filtr obsahuje více klauzulí, můžete dvě či více klauzulí seskupit, aby byly aplikovány před jinou klauzulí. Určením pořadí, ve kterém jsou klauzule aplikovány, máte přesnou kontrolu nad tím, jaká data bude zobrazení dat obsahovat.

Například v předchozích částech jste vytvořili filtr se dvěma klauzulemi, aby se ve výsledcích zobrazily produkty, u kterých nejsou objednány žádné další položky. Pomocí tohoto zobrazení dat se můžete rozhodnout, zda objednat další. Aby bylo toto zobrazení dat ještě užitečnější, je možné zobrazit aktuální produkty, u kterých se počet objednaných položek rovná nule nebo u kterých je počet položek na skladě menší než 20. To provedete tak, že přidáte třetí klauzuli a seskupíte ji s druhou klauzulí.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

  V dialogovém okně Kritéria filtru se zobrazují všechna kritéria filtru aktuálně použitá pro zobrazení dat.

 4. Na konci druhé klauzule klepněte do pole A/Nebo a potom klepněte na možnost Nebo.

 5. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na tlačítko Klepnutím sem přidejte novou klauzuli.

 6. Klepněte na pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty. Pokud budete pokračovat v příkladu s firmou Northwind Traders a budete chtít do filtru přidat třetí klauzuli, klepnete na možnost UnitsInStock (Number).

 7. Klepněte na pole Porovnání a potom klepněte na požadovaný operátor. V případě příkladu s firmou Northwind Traders klepněte na možnost Less Than (Menší než).

 8. Klepněte do pole hodnota a potom zadejte nebo vyberte kritéria, která chcete. Když zásob dochází zobrazíte chcete produktů, jejichž jednotky na skladě je menší než 20 najdete v tématu tak do pole zadejte 20 .

 9. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a postupně klepejte na šipky ve sloupci zcela nalevo u klauzulí, které chcete seskupit, a potom klepněte na možnost Seskupit. Chcete-li seskupení odebrat, klepněte na možnost Oddělit.

  V případě příkladu s firmou Northwind Traders stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klepněte na šipky ve sloupci zcela nalevo u druhé a třetí klauzule.

  Ukázkový výraz v dialogovém okně Kritéria filtru
  Závorky spojující klauzule označuje, že tyto klauzule seskupeny.
 10. Klepněte na tlačítko OK.

Abyste mohli lépe sledovat, které produkty je potřeba doobjednat, máte nyní k dispozici zobrazení dat obsahující pouze aktuální produkty, u kterých se počet objednaných položek rovná nule nebo počet položek na skladě je menší než 20. Toto zobrazení dat obsahuje čtyři záznamy. Pokud byste druhou a třetí klauzuli neseskupili, obsahovalo by zobrazení dat dva záznamy, protože klauzule by byly vyhodnocovány postupně. Seskupením klauzulí určíte pořadí, v jakém budou vyhodnocovány.

Z pěti záznamů ukázkových dat se zobrazí pouze čtyři.

Začátek stránky

Úprava klauzule

Jakýkoli filtr použitý pro zobrazení dat můžete zobrazit a upravit otevřením dialogového okna Kritéria filtru a provedením změn.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

  V dialogovém okně Kritéria filtru se zobrazují všechna kritéria filtru aktuálně použitá pro zobrazení dat.

 4. V dialogovém okně Kritéria filtru klepněte na existující klauzuli a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte do pole Název pole a potom klepněte na pole obsahující požadované hodnoty.

  • Klepněte do pole Porovnání a klepněte na požadovaný operátor.

  • Klepněte do pole Hodnota a zadejte nebo vyberte požadovaná kritéria.

Začátek stránky

Odstranění klauzule

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

 4. Klepněte na šipku ve sloupci zcela nalevo u klauzule, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Odstranění filtru

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete odstranit.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

 4. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT, postupně klepejte na šipky ve sloupci zcela nalevo u každé klauzule a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Pokud používáte rozšířený filtr, zobrazí se v dialogovém okně Kritéria filtru text Použití rozšířeného výrazu. Chcete-li rozšířený filtr odstranit, klepněte na možnost Upřesnit a odstraňte veškerý text v textovém poli.

Začátek stránky

Vytvoření rozšířeného filtru

V některých případech může být potřeba vytvořit filtr používající složitější kritéria, něž jaká lze zadat v dialogovém okně Kritéria filtru. Předpokládejme například, že společnost Northwind Traders chce vyfiltrovat zobrazení dat tak, aby obsahovalo pouze produkty, u kterých hodnota skladových zásob převyšuje částku 1 000,00 USD. V takovém případě můžete vytvořit výraz XPath pomocí možností v dialogovém okně Rozšířená podmínka.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 můžete vytvářet rozšířené filtry pomocí jazyka XPath. Jde o jazyk umožňující vyhledat a zpracovat informace v dokumentu XML. Tvůrce výrazů XPath nabízí technologii IntelliSense pro XPath, která umožňuje začínajícím i zkušeným uživatelům vytvářet výrazy XPath provádějící s daty složité filtry.

Poznámka : Filtrování pomocí výrazů XPath se provádí na dokumentu XML, který je základem zobrazení dat. Pokud zadáte rozšířený dotaz XPath na zdroj dat SQL, například knihovnu či seznam Microsoft SharePoint nebo databázi SQL, budou data nejprve vygenerována jako kód XML a teprve potom je použit filtr XPath, filtr proto může fungovat pomaleji, než byste čekali.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Filtr.

 4. V okně Kritéria filtru klepněte na tlačítko Upřesnit.

 5. V dialogovém okně Rozšířená podmínka poklepejte v části Vyberte pole, které chcete vložit na pole, které chcete vložit do výrazu. Chcete-li vložit úplnou cestu pole, podržte při poklepání na pole stisknutou klávesu CTRL.

  Pokud budete pokračovat v našem příkladu a budete chtít vytvořit zobrazení dat obsahující pouze produkty s hodnotou skladových zásob větší než 1 000 USD, poklepejte na možnost UnitsInStock. Hodnota UnitsInStock se objeví v okně Upravit výraz XPath.

 6. V okně Upravit výraz XPath umístěte kurzor bezprostředně za název pole a stiskněte MEZERNÍK.

  Zobrazí se seznam operátorů XPath technologie IntelliSense. Technologie IntelliSense pro XPath zobrazuje praktický seznam dostupných polí nebo funkcí platných v kontextu výrazu.

 7. V seznamu operátorů technologie IntelliSense poklepejte na požadovaný operátor.

  Budete-li pokračovat v příkladu, poklepejte na hvězdičku (*). Nyní se zobrazí seznam IntelliSense dostupných polí.

 8. V seznamu polí k dispozici poklepejte na požadované pole.

  Chcete-li vytvořit rozšířený filtr v rámci příkladu s firmou Northwind Traders, poklepejte na možnost UnitsInStock a stiskněte MEZERNÍK.

 9. V seznamu operátorů technologie IntelliSense poklepejte na požadovaný operátor.

  V tomto příkladu poklikejte na položku > (větší než) a zadejte 1 000.

  Výsledný výraz vypadá následovně.

  Výraz XPath k zobrazení produktů, jejichž skladová hodnota je větší než 1 000 USD

  V dolní části Tvůrce výrazů XPath se při vytváření výrazu v okně Upravit výraz XPath zobrazí náhled výsledků filtru.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×