Filtrování dat importovaných do Power Pivotu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při importu dat z externího zdroje dat do doplňku Power Pivot můžete z každé tabulky vybrat požadované sloupce a pomocí filtru omezit počet řádků v datovém modelu.

 1. V Excelu na kartě Power Pivot kliknutím na Spravovat ve skupině Datový model otevřete okno Power Pivot.

 2. Klikněte postupně na kartu Domů > Načíst externí data, klikněte na jedno z tlačítek a otevřete Průvodce importem tabulky: Z databáze, Ze sestavy, Z datové služby nebo Z jiných zdrojů.

 3. Na stránce Výběr tabulek a zobrazení vyberte tabulku a pak klikněte na tlačítko Náhled a filtr.

 4. Chcete-li vyloučit sloupce, zrušte zaškrtnutí políček u sloupců, které nechcete importovat.

 5. Chcete-li omezit počet řádků, najděte sloupec obsahující kritéria, na základě kterých chcete filtrovat, a pak klikněte na šipku dolů napravo od záhlaví sloupce. V nabídce Automatický filtr (AutoFilter), proveďte jednu z následujících akcí:

  1. V seznamu hodnot sloupce vyberte nebo vymažte jednu nebo více hodnot, podle kterých chcete filtrovat. Pokud sloupce obsahují například názvy kategorií produktů, vyberte pouze kategorie, které chcete importovat. Je-li počet hodnot velmi velký, nemusí se v seznamu zobrazit jednotlivé položky. V takovém případě se zobrazí zpráva: Příliš mnoho položek k zobrazení.

  2. Klikněte na Číselné filtry nebo Textové filtry (podle typu sloupce) a potom klikněte na požadovaný relační operátor (například Je rovno). Také můžete kliknout na položku Vlastní filtr. V dialogu Vlastní filtr vytvořte filtr.

   Poznámka : Pokud jste udělali chybu a potřebuje začít znovu, klikněte na Vymazat filtry řádků.

 6. Kliknutím na tlačítko OK uložte podmínku filtru a v průvodci se vraťte na stránku Výběr tabulek a zobrazení. Sloupec Podrobnosti filtru nyní obsahuje odkaz Použité filtry. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte výraz filtru vytvořený průvodcem. Syntaxe jednotlivých výrazů filtru závisí na zprostředkovateli a nelze ji ručně upravovat. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Podrobnosti filtru.

 7. Kliknutím na Dokončit naimportujte data s použitím filtrů.

Filtry, které omezují množství importovaných dat, se použijí pouze při operacích importu. Filtry nelze přidat po importu dat a potom provést aktualizaci s cílem získat menší sady řádků.

Filtry rozhodující o tom, která data se zobrazí v Excelu nebo v doplňku Power Pivot, můžete snadno použít kdykoli. Mějte přitom na paměti, že filtrování stávající datové sady nezmění data obsažená v sešitu – jenom zobrazená data. Pokud záleží na velikosti souboru, filtrování dat při importu povede k menší velikosti sešitu.

V datových kanálech lze měnit pouze importované sloupce. Řádky lze filtrovat podle hodnot, pouze pokud je zdrojem dat parametrizovaná sestava.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×