Film se přehrává moc pomalu nebo trhaně

Příčina: Formátování nebo efekty byly použité na film

Řešení:    Odebrání formátování nebo efektů z objektu videa

Úpravy film provedené pomocí korekcí, barev nebo oříznutí mohou způsobit přehrávání videa s nižší snímkovou frekvencí při normálním zobrazení nebo při přehrávání prezentace. Navíc použití efektů jako 3D otočení, odraz nebo stín může způsobit stejný problém.

  1. Na snímku klikněte na film, který chcete změnit a pak klikněte na kartu Filmový formát.

  2. V části Upravit klikněte na položku Obnovit.

    Karta Formát videa, skupina Úpravy

    Veškeré formátování a použité efekty se odeberou.

Příčina: Došlo ke změně velikosti videa na snímku

Řešení:    Video odstraňte a znovu ho přidejte

Zvětšení velikosti videa na snímku může způsobit přehrávání s nižší frekvencí snímků a naopak. Pro nejlepší výsledky ponechte video ve velikosti, ve které bylo vloženo na snímek.

  1. Na snímku klikněte na film, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  2. Chcete-li film znovu přidat, postupujte následovně:

Co uděláte

Akce

Vložení filmu ze souboru

Na kartě Domů v části Vložit klikněte na položku Médium a pak na Film ze souboru.

Karta Domů, skupina vložení

Vyberte soubor filmu a pak klikněte na Vložit.

Vložte film ze složky Filmy, iMovie, iTunes nebo Photo Booth.

Na kartě Domů v části Vložit klikněte na položku Médium a pak na Prohlížeč filmů.

Karta Domů, skupina vložení

V místní nabídce klikněte na iMovie, Filmy, Photo Booth nebo iTunes a pak klikněte na video a přetáhněte ho na snímek.

Poznámka : Photo Booth a iTunes se zobrazí, pokud máte fotografie ve své složce Photo Booth nebo iTunes.

  1. Film se vloží do prezentace. Pokud film vložíte, nemusíte se obávat ztráty souborů při předvádění prezentace, protože se na video stane součástí souboru.

Viz taky

Přidání videa do snímku

Změna velikosti nebo změna vizuálního vzhledu filmu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×