Federování výsledků hledání z jiných umístění

Federované hledání je současné dotazování několika databází v režimu online (umístění) za účelem vygenerování jediné stránky výsledků hledání pro koncové uživatele.

Pokud do aplikace Microsoft Search Server 2008 přidáte federované umístění, mohou koncoví uživatelé vyhledávat a získávat obsah, který nebyl vaším serverem procházen. Federovaná umístění umožňují, aby byly dotazy odesílány vzdáleným vyhledávacím strojům a informačním kanálům. Aplikace Search Server 2008 poté formátuje a zobrazuje výsledky uživatelům, jako součást procházeného obsahu.

Tento článek poskytuje přehled týkající se začátku práce s federovanými umístěními v aplikaci Search Server 2008 – úkoly správce, podporované technologie a důležité údaje související se zabezpečením.

V tomto článku

Přehled federovaných umístění

Správa federovaných umístění

Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění

Úprava vlastností webové části pro federovaná umístění

Přehled federovaných umístění

Pokud se konkrétní zdroj obsahu nachází mimo obor procházení aplikace Search Server 2008, můžete jej přidat jako federované umístění a zahrnout jeho výsledky hledání pro uživatele webu Centrum hledání.

Aplikace Search Server 2008 podporuje následující typy federovaných umístění:

 • Index vyhledávání na tomto serveru     Jako federované umístění můžete použít libovolný místní nebo vzdálený web v organizaci se serverem se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0. Představte si například, že jediným dostupným zdrojem kontaktních informací zaměstnanců ve vaší společnosti je web služby SharePoint na serveru Lidské zdroje. I v případě, že web není součástí oboru procházení, můžete pro něj konfigurovat federované umístění tak, aby uživatelé zahajující vyhledávání z vašeho webu Centrum hledání mohli získat výsledky hledání kontaktních informací zaměstnanců.

 • OpenSearch 1.0 nebo 1.1     Jako federované umístění můžete použít jakýkoli veřejný web, který podporuje standard OpenSearch. Příkladem takového umístění je nástroj pro hledání v síti Internet, například služba Live Search, nebo stránka výsledků hledání podporující protokoly RSS nebo Atom. Představte si například, že byste chtěli, aby uživatelé vyhledávající na vašich interních webech speciální technické informace také viděli související informace pocházející z veřejných webů. Jestliže nakonfigurujete federované umístění pro dotaz služby Live Search, budou výsledky hledání na webu v každém okamžiku automaticky zobrazeny uživatelům.

Pokud je vyhledávací dotaz odesílán do federovaného umístění, je odesílán jako parametry adresy URL ve formátu nazvaném šablona dotazu. Aplikace Search Server 2008 poté naformátuje a zobrazí výsledky uživatelům webu Centrum hledání ve formátu XML. Formát XML je zobrazen ve webové části na stránce výsledků hledání jako čitelný text.

Webové části na stránce výsledků hledání můžete přidávat a konfigurovat jako webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky. Ve výchozím nastavení obsahuje stránka výsledků hledání tři webové části Federované výsledky hledání.

Tip : Chcete-li zobrazit federované výsledky hledání na jiné stránce než na výchozí stránce výsledků hledání, jednoduše přidejte webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky na stránku, na které chcete zobrazit federované výsledky hledání.

Upravením vlastností a kódu XSL (Extensible Stylesheet Language) federovaného umístění můžete stanovit aspekty výsledků hledání, například zobrazená metadata nebo počet zobrazených odkazů. Můžete také řídit vzhled výsledků hledání, například barvu nebo styl písma textu odkazu. Pokud používáte pravidla aktivačních událostí, můžete upravit dotaz odesílaný do federovaného umístění při zadání specifické předpony nebo vzoru uživatelem.

Poznámka : Další informace o použití aktivačních událostí a pravidel aktivačních událostí naleznete v článku Práce s aktivačními událostmi a šablonami dotazů.

Začátek stránky

Použití federovaných umístění a možnosti Index vyhledávání na tomto serveru

Při přidávání federovaných umístění místního indexu do aplikace Search Server 2008 platí následující podmínky:

 • Umístění je nastaveno na hodnotu Index vyhledávání na tomto serveru.

 • Šablona dotazu není vyžadována. Aplikace Search Server 2008 používá pro dotazování úložiště objektový model.

 • Je používáno výchozí ověřování vyhledávacího serveru.

 • Dotazy rozšířeného hledání nejsou podporovány.

Poznámka : Federovaná umístění pro indexy vzdáleného vyhledávacího serveru jsou konfigurována stejným způsobem jako pro umístění OpenSearch, tedy pomocí informačních kanálů RSS vzdáleného vyhledávacího serveru.

Začátek stránky

Použití federovaných umístění OpenSearch

Při přidávání federovaných umístění OpenSearch do aplikace Search Server 2008 platí následující podmínky:

 • Dotazy lze odesílat vyhledávacímu stroji jako adresu URL, například http://www.example.com/search.aspx?q=TEST.

 • Výsledky hledání jsou vraceny ve formátu RSS, Atom nebo jiném strukturovaném formátu XML.

  Poznámka : Aplikace Search Server 2008 nepodporuje formáty HTML a XHTML.

 • Funkce umístění, šablony dotazů a prvky odpovědí jsou součástí souboru FLD (Federated Location Definition), který je umístění přiřazen.

 • Specifická rozšíření aplikace Search Server 2008 pro formát OpenSearch podporují možnost zahrnutí aktivačních událostí a možnost přiřazení kódu XSL výsledkům hledání.

 • Výběr metadat, která mají být zobrazena ve výsledcích hledání, je určen umístěním OpenSearch.

Další informace o formátu OpenSearch naleznete na webu produktu Microsoft Search Server 2008 na webu MSDN (v angličtině) nebo na webu http://www.opensearch.org.

Začátek stránky

Rozhodnutí, zda použít federovaná umístění

Při určování, zda chcete uživatelům zobrazit federované výsledky hledání, zvažte následující otázky:

 • Chcete pro určitá vyhledávání zobrazit vlastní výsledky?     Chcete-li snadněji zajistit, aby federované umístění vracelo výsledky odpovídající specifickým dotazům, můžete použít pravidla aktivačních událostí. Pokud vytvoříte pravidlo aktivační události pro federované umístění, zobrazí webová část, která je umístění přidružena, výsledky pouze pro uživatelské dotazy odpovídající vámi určenému vzoru nebo předponě. Předpokládejme, že pracujete ve společnosti nazvané Contoso, jejíž zaměstnanci a uživatelé aplikace Search Server 2008 vytvářejí produkt obvykle označovaný jako pomůcka. Pokud přidáte federované umístění pro službu Live Search, můžete vytvořit aktivační událost pro název produktu, která zajistí, aby jakékoli hledání výrazu „pomůcka“ konzistentně vracelo výsledky pro výraz „pomůcka Contoso“.

 • Je možné použít pro určení výsledků, které mají být dotazem získávány, adresu URL?     Pokud chcete vytvořit federované umístění, potřebujete šablonu dotazu, která je kombinací adresy URL a parametrů vyžadovaných pro odeslání vyhledávacího dotazu a navrácení výsledků ve formátu XML. Po přidání této informace do pole Šablona dotazu na stránce Přidat federované umístění je nutné správně formátovat řetězec (jak je uvedeno v příkladu na stránce), nebo federované umístění nevrátí žádné výsledky.

 • Mohou uživatelé přistupovat k odkazům, které poskytuje federované umístění?     Pokud vaše organizace uděluje pouze omezený přístup k prostředkům Internetu – například, pokud mohou uživatelé přecházet pouze na externí web vaší společnosti, ale na žádné jiné externí weby – mohlo by použití nástroje pro hledání v síti Internet jako federovaného umístění rozčarovat uživatele, protože nebudou schopni zobrazit některé výsledky hledání.

 • Je vyžadováno ověřování?     Pokud federované umístění vyžaduje ověřování, musíte zadat správná pověření. Pověření jsou vyžadována pouze pro weby služby SharePoint. Většina federovaných umístění, například nástroje pro hledání v síti Internet, pověření nevyžaduje. Další informace naleznete v části Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění dále v tomto článku.

Začátek stránky

Správa federovaných umístění

Chcete-li začít pracovat s federovanými umístěními, klepněte na položku Federovaná umístění na stránce Správa hledání. Na stránce Spravovat federovaná umístění můžete provést následující akce:

 • Přidat nebo importovat federované umístění     Zadáním nastavení a vlastností na stránce Přidat federované umístění můžete vytvořit nové federované umístění, nebo můžete začít importem existujícího souboru FLD (Federated Location Definition). Definiční soubory můžete stáhnout klepnutím na odkaz Galerie online na stránce Spravovat federovaná umístění. Další informace o importu definičních souborů naleznete v části Stažení definičních souborů umístění dále v tomto článku.

 • Úprava federovaného umístění     Federované umístění můžete upravit tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, klepnete na zobrazenou šipku a klepnete na příkaz Upravit umístění. Na stránce Upravit federované umístění můžete změnit vlastnosti a metadata umístění, například způsob zobrazení výsledků hledání nebo zda mají být přidána pravidla aktivační události, která vracejí výsledky pouze v případě, že uživatelské dotazy odpovídají specifickému vzoru nebo předponě. Můžete také změnit kód XSL v části Metadata zobrazení federovaných výsledků hledání nebo v části Metadata zobrazení nejlepších federovaných výsledků za účelem změny formátování prvků, jako je například název nebo odkazy ve webové části Federované výsledky hledání nebo webové části Nejlepší federované výsledky.

 • Kopírování federovaného umístění     Federované umístění můžete kopírovat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, klepnete na zobrazenou šipku a klepnete na příkaz Kopírovat umístění.

 • Odstranění federovaného umístění     Pokud federované umístění nechcete již déle používat, můžete jej z webu aplikace Search Server 2008 odebrat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, klepnete na zobrazenou šipku a klepnete na příkaz Odstranit umístění. Pokud stránka federovaných výsledků hledání stále odkazuje na umístění, které bylo odstraněno, nebude již stránka obsahovat žádné výsledky pro dané umístění.

  Poznámka : Zobrazování výsledků hledání z federovaného umístění můžete zastavit, aniž byste jej ze serveru odstranili. Postupujte následovně. Odstraňte webovou část, kterou jste konfigurovali pro zobrazení výsledků z daného umístění, nebo upravte vlastnosti webové části, aby zobrazovala výsledky hledání pro jiné federované umístění.

 • Export federovaného umístění     Vlastnosti a metadata pro federované umístění můžete uložit, pokud je exportujete jako soubor FLD (Federated Location Definition). Federované umístění můžete exportovat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, klepnete na zobrazenou šipku a klepnete na příkaz Exportovat umístění. Jakmile definiční soubor exportujete, můžete jej importovat na jiný web Centrum hledání nebo jej umístit do sdílené položky, aby jej mohli používat ostatní uživatelé.

  Poznámka : Při exportu federovaného umístění do definičního souboru nezahrne aplikace Search Server 2008 do souboru zabezpečovací pověření a nastavení.

 • Zobrazení podrobností federovaného umístění     Pokud jste do aplikace Search Server 2008 přidali jedno nebo více federovaných umístění, zobrazí stránka Spravovat federovaná umístění automaticky počet uživatelských dotazů a klepnutí, která byla registrována pro všechna umístění na seznamu v posledních 30 dnech. Správci by si měli být vědomi toho, že na některé výsledky hledání z federovaných umístění uživatelé pravděpodobně nikdy neklepnou. Pokud je například výsledkem hledání dotazu „telefonní číslo Jana Nováka“ telefonní číslo, je pravděpodobné, že uživatel místo klepnutí na hypertextový odkaz na stránce výsledků hledání na toto telefonní číslo prostě zavolá.

  Tip : Příležitostně se mohou objevit problémy týkající se federovaného umístění, například se výsledky hledání nezobrazí nebo jejich zobrazení trvá delší dobu. Pokud takové potíže zaznamenáte, můžete podniknout určité kroky pro opravení federovaného umístění. Další informace o odstranění potíží s federovanými umístěními naleznete na webu nápovědy pro produkt Microsoft Search Server 2008 (v angličtině).

Stažení definičních souborů umístění

Galerie online aplikace Search Server 2008 obsahuje několik souborů FLD (Federated Location Definition), které je možné stáhnout. Přístup k tomuto webu získáte klepnutím na odkaz Galerie online na stránce Spravovat federovaná umístění. Jakmile definiční soubor stáhnete, uložte jej na pevný disk, poté použijte tlačítko Importovat umístění na stránce Spravovat federovaná umístění a přidejte umístění na váš web. Po zobrazení umístění v seznamu můžete upravit jeho nastavení a přizpůsobit jeho vlastnosti.

Pokud vytvoříte federované umístění prostřednictvím importu definičního souboru, vytvoří se kód XSL, který určuje způsob formátování a zobrazování výsledků hledání. Pokud vytvoříte vlastní umístění prostřednictvím ručního zadání vlastností a metadat na stránce Přidat federované umístění a chcete změnit výchozí vzhled výsledků hledání, musíte vědět, jak upravit kód XSL pro federované umístění. Jakmile nakonfigurujete federované umístění pro váš web, můžete jej exportovat, aby mohlo být použito jako federované umístění na jiném webu Centrum hledání. Další informace o úpravách kódu XSL pro webovou část Hledání naleznete na webu produktu Microsoft Search Server 2008 na webu MSDN (v angličtině).

Začátek stránky

Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění

Federované umístění může v závislosti na typu umístění, které jste určili při vytváření nebo upravování federovaného umístění, vyžadovat ověření. V tomto případě musíte určit metodu ověřování, která má být použita.

Pokud je vybrána možnost Index vyhledávání na tomto serveru jako Typ umístění pro federované umístění, nejsou vyžadovány další ověřovací informace. Uživatelům, kteří mají přístup ke stránce výsledků hledání, budou na základě jejich pověření automaticky zobrazeny výsledky z federovaného umístění. Pokud je však jako typ umístění pro federované umístění vybrána možnost OpenSearch 1.0/1.1, musíte určit způsob ověřování pověření zabezpečení pro dané umístění.

Federovaná umístění hledání konfigurovaná pro formát OpenSearch 1.0 nebo 1.1 lze ověřovat následujícími způsoby:

 • Anonymní přístup     Uděluje přístup k federovaným výsledkům hledání v přidruženém umístění bez ověření pověření účtů všem uživatelům ve vaší společnosti. Chcete-li zvolit tuto možnost, klepněte na položku Anonymní: Toto umístění nevyžaduje ověření v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

 • Společné ověřování     Udělí všem uživatelům ve vaší organizaci jednotné uživatelské jméno a heslo, které je používáno pro zobrazení federovaných výsledků hledání v přidruženém umístění. Chcete-li povolit tuto možnost, klepněte na požadovanou možnost ověřování v seznamu Společné v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

 • Uživatelská úroveň ověření     Ověřuje jednotlivá uživatelská pověření pro zobrazení federovaných výsledků hledání v přidruženém umístění. Chcete-li povolit tuto možnost, klepněte na požadovanou možnost ověřování v seznamu Uživatel v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

  Poznámka : Přestože aplikace Search Server 2008 neposkytuje uživatelské rozhraní pro shromažďování pověření pro ověření účtu jednoho uživatele, poskytuje rozhraní API pro ověřování pověření z vlastního uživatelského rozhraní. Další informace naleznete na webu produktu Microsoft Search Server 2008 na webu MSDN (v angličtině).

Začátek stránky

Úprava vlastností webové části pro federovaná umístění

Všechny výsledky hledání pro federovaná umístění jsou zobrazeny pomocí dvou typů webových částí: webové části Federované výsledky hledání a webové části Nejlepší federované výsledky. Dříve než budete moci zobrazit výsledky hledání z federovaného umístění, musíte klepnout na název federovaného umístění v seznamu Umístění v podokně nástrojů pro webovou část.

Na stránce výsledků hledání v nabídce Akce webu klepněte na příkaz Upravit stránku. Klepněte na příkaz Upravit v nabídce webové části a klepněte na možnost Upravit sdílenou webovou část pro otevření podokna nástrojů.

Můžete změnit následující vlastnosti, které jsou k dispozici ve webové části Federované výsledky hledání a ve webové části Nejlepší federované výsledky:

 • Umístění    Určete název federovaného umístění.

 • Zobrazit vlastnosti     Zadejte počet výsledků, které mají být zobrazeny na stránce, zda má být omezen počet znaků v souhrnném textu nebo zobrazené adrese URL a zda mají být použita nastavení vizualizace umístění. Ve vlastnostech webové části Federované výsledky hledání můžete také určit, zda má být zobrazena animovaná grafika indikující načítání obrázku nebo zda mají být výsledky vraceny asynchronně a nemá se čekat na načtení celé stránky.

 • Možnosti dotazu výsledku     Určete, zda mají být duplikované výsledky odebrány, zda má být povolen lemmatizátor vyhledávaného termínu a zda mají být ignorována stop-slova.

 • Odkaz Další výsledky     Určete, zda má být zobrazen odkaz Další výsledky a jaký by měl být text odkazu.

Poznámka : Kromě jedinečných vlastností webových částí s federováním sdílejí všechny webové části společnou sadu vlastností, které řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti. Tyto vlastnosti můžete zobrazovat a upravovat ve webových částech s povoleným federováním stejným způsobem jako ve webových částech bez federování. Další informace o použití nastavení společných vlastností naleznete v nápovědě ke službě Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×