Federování výsledků hledání z jiných umístění

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Federované hledání je současné dotazování několika databází v režimu online (umístění) za účelem vygenerování jediné stránky výsledků hledání pro koncové uživatele.

Pokud do aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 přidáte federované umístění, mohou koncoví uživatelé vyhledávat a získávat obsah, který váš server neprocházel. Federovaná umístění umožňují, aby se dotazy odesílaly vzdáleným vyhledávacím strojům a informačním kanálům. Aplikace Office SharePoint Server 2007 pak formátuje a zobrazuje výsledky koncovým uživatelům jako součást procházeného obsahu.

Tento článek poskytuje přehled týkající se začátku práce s federovanými umístěními v aplikaci Office SharePoint Server 2007 – úkoly správce, podporované technologie a důležité údaje související se zabezpečením.

V tomto článku

Přehled federovaných umístění

Správa federovaných umístění

Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění

Úprava vlastností webové části pro federovaná umístění

Přehled federovaných umístění

Pokud se konkrétní zdroj obsahu nachází mimo obor procházení aplikace Office SharePoint Server 2007, můžete ho přidat jako federované umístění a zahrnout jeho výsledky hledání pro koncové uživatele webu Centrum hledání.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 podporuje následující typy federovaných umístění:

 • Index vyhledávání na tomto serveru:    Jako federované umístění můžete použít libovolný místní nebo vzdálený web v organizaci se serverem se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0. Představte si například, že jediným dostupným zdrojem kontaktních informací zaměstnanců ve vaší společnosti je web služby SharePoint na serveru Lidské zdroje. I v případě, že web není součástí oboru procházení, můžete pro něj nakonfigurovat federované umístění tak, aby uživatelé zahajující vyhledávání z vašeho webu Centrum hledání mohli získat výsledky hledání kontaktních informací zaměstnanců.

 • OpenSearch 1.0 nebo 1.1:    Jako federované umístění můžete použít jakýkoli veřejný web, který podporuje standard OpenSearch. Příkladem takového umístění je nástroj pro hledání na internetu, například služba Live Search, nebo stránka výsledků hledání podporující protokoly RSS nebo Atom. Představte si například, že byste chtěli, aby uživatelé vyhledávající na vašich interních webech speciální technické informace také viděli související informace pocházející z veřejných webů. Pokud nakonfigurujete federované umístění pro dotaz služby Live Search, výsledky hledání na webu v každém okamžiku se automaticky zobrazí uživatelům.

Pokud se vyhledávací dotaz odesílá do federovaného umístění, odesílá se v podobě parametrů adres URL ve formátu, kterému se říká šablona dotazu. Aplikace Office SharePoint Server 2007 pak naformátuje a zobrazí výsledky uživatelům webu Centrum hledání ve formátu XML. Formát XML se zobrazuje ve webové části na stránce výsledků hledání jako čitelný text.

Webové části na stránce výsledků hledání můžete přidávat a konfigurovat jako webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky. Ve výchozím nastavení obsahuje stránka výsledků hledání tři webové části Federované výsledky hledání.

Tip : Pokud chcete zobrazit federované výsledky hledání na jiné stránce než na výchozí stránce výsledků hledání, jednoduše přidejte webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky na stránku, na které chcete zobrazit federované výsledky hledání.

Upravením vlastností a kódu XSL (Extensible Stylesheet Language) federovaného umístění můžete stanovit aspekty výsledků hledání, například zobrazená metadata nebo počet zobrazených odkazů. Můžete také řídit vzhled výsledků hledání, například barvu nebo styl písma textu odkazu. Pokud používáte pravidla aktivačních událostí, můžete upravit dotaz odesílaný do federovaného umístění při zadání specifické předpony nebo vzoru uživatelem.

Začátek stránky

Použití federovaných umístění a možnosti Index vyhledávání na tomto serveru

Při přidávání federovaných umístění místního indexu do aplikace Office SharePoint Server 2007 platí následující podmínky:

 • Umístění je nastavené na hodnotu Index vyhledávání na tomto serveru.

 • Šablona dotazu se nevyžadována. Aplikace Office SharePoint Server 2007 používá pro dotazování úložiště objektový model.

 • Používá se výchozí ověřování serveru.

 • Dotazy rozšířeného hledání nejsou podporované.

Poznámka : Federovaná umístění pro indexy vzdáleného vyhledávání se konfigurují stejným způsobem jako pro umístění OpenSearch, tzn. pomocí informačních kanálů RSS vzdáleného serveru.

Začátek stránky

Použití federovaných umístění OpenSearch

Při přidávání federovaných umístění OpenSearch do aplikace Office SharePoint Server 2007 platí následující podmínky:

 • Dotazy lze odesílat vyhledávacímu stroji jako adresu URL, například http://www.example.com/search.aspx?q=TEST.

 • Výsledky hledání se vrací ve formátu RSS, Atom nebo jiném strukturovaném formátu XML.

  Poznámka :  Aplikace Office SharePoint Server 2007 nepodporuje formáty HTML a XHTML.

 • Funkce umístění, šablony dotazů a prvky odpovědí jsou součástí souboru FLD (Federated Location Definition), který je k umístění přiřazený.

 • Specifická rozšíření aplikace Office SharePoint Server 2007 pro formát OpenSearch podporují možnost zahrnutí aktivačních událostí a možnost přiřazení kódu XSL výsledkům hledání.

 • Výběr metadat, která mají být zobrazená ve výsledcích hledání, je určený umístěním OpenSearch.

Další informace o formátu OpenSearch najdete na webu http://www.opensearch.org.

Začátek stránky

Rozhodnutí, jestli použít federovaná umístění

Při rozhodování, jestli chcete uživatelům zobrazit federované výsledky hledání, zvažte následující otázky:

 • Chcete pro určitá vyhledávání zobrazit vlastní výsledky?    Pokud chcete snadněji zajistit, aby federované umístění vracelo výsledky odpovídající specifickým dotazům, můžete použít pravidla aktivačních událostí. Pokud vytvoříte pravidlo aktivační události pro federované umístění, zobrazí webová část, která je k umístění přidružená, výsledky jenom pro uživatelské dotazy odpovídající vámi určenému vzoru nebo předponě. Předpokládejme, že pracujete ve společnosti nazvané Contoso, jejíž zaměstnanci a uživatelé aplikace Office SharePoint Server 2007 vytvářejí produkt obvykle označovaný jako pomůcka. Pokud přidáte federované umístění pro službu Live Search, můžete vytvořit aktivační událost pro název produktu, která zajistí, aby jakékoli hledání výrazu „pomůcka“ konzistentně vracelo výsledky pro výraz „pomůcka Contoso“.

 • Je možné pro určení výsledků, které se mají dotazem získávat, použít adresu URL?    Pokud chcete vytvořit federované umístění, potřebujete šablonu dotazu, která je kombinací adresy URL a parametrů vyžadovaných pro odeslání vyhledávacího dotazu a navrácení výsledků ve formátu XML. Po přidání této informace do pole Šablona dotazu na stránce Přidat federované umístění je nutné správně naformátovat řetězec (jak je uvedeno v příkladu na stránce), jinak federované umístění nevrátí žádné výsledky.

 • Mohou uživatelé přistupovat k odkazům, které poskytuje federované umístění?    Pokud vaše organizace uděluje pouze omezený přístup k prostředkům internetu – například, pokud mohou uživatelé přecházet pouze na externí web vaší společnosti, ale na žádné jiné externí weby – mohlo by použití nástroje pro hledání na internetu jako federovaného umístění rozčarovat uživatele, protože nebudou schopni zobrazit některé výsledky hledání.

 • Vyžaduje se ověřování?    Pokud federované umístění vyžaduje ověřování, musíte zadat správné přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje se vyžadují jenom pro weby SharePointu. Většina federovaných umístění, například nástroje pro hledání na internetu, přihlašovací údaje nevyžaduje. Další informace najdete v části Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění dále v tomto článku.

Začátek stránky

Správa federovaných umístění

Chcete-li začít pracovat s federovanými umístěními, klepněte na položku Federovaná umístění na stránce Správa hledání. Na stránce Spravovat federovaná umístění můžete provést následující akce:

 • Přidat nebo importovat federované umístění:    Zadáním nastavení a vlastností na stránce Přidat federované umístění můžete vytvořit nové federované umístění, nebo můžete začít naimportováním existujícího souboru FLD (Federated Location Definition). Definiční soubory můžete stáhnout kliknutím na odkaz Galerie online na stránce Spravovat federovaná umístění. Další informace o importu definičních souborů najdete v části Stažení definičních souborů umístění dále v tomto článku.

 • Úprava federovaného umístění:    Federované umístění můžete upravit tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na Upravit umístění. Na stránce Upravit federované umístění můžete změnit vlastnosti a metadata umístění, například způsob zobrazení výsledků hledání nebo jestli se mají přidat pravidla aktivační události, která vracejí výsledky jenom v případě, že uživatelské dotazy odpovídají specifickému vzoru nebo předponě. Můžete také změnit kód XSL v části Metadata zobrazení federovaných výsledků hledání nebo v části Metadata zobrazení nejlepších federovaných výsledků za účelem změny formátování prvků, například název nebo odkazy ve webové části Federované výsledky hledání nebo webové části Nejlepší federované výsledky.

 • Kopírování federovaného umístění:    Federované umístění můžete kopírovat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na Kopírovat umístění.

 • Odstranění federovaného umístění:    Pokud federované umístění nechcete dál používat, můžete jej z webu aplikace Office SharePoint Server 2007 odebrat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na Odstranit umístění. Pokud stránka federovaných výsledků hledání stále odkazuje na umístění, které se odstranilo, nebude už stránka obsahovat žádné výsledky pro dané umístění.

  Poznámka : Zobrazování výsledků hledání z federovaného umístění můžete zastavit, aniž byste jej ze serveru odstranili. Postupujte následovně. Odstraňte webovou část, kterou jste konfigurovali pro zobrazení výsledků z daného umístění, nebo upravte vlastnosti webové části, aby zobrazovala výsledky hledání pro jiné federované umístění.

 • Export federovaného umístění:    Vlastnosti a metadata pro federované umístění můžete uložit, pokud je vyexportujete jako soubor FLD (Federated Location Definition). Federované umístění můžete vyexportovat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na příkaz Exportovat umístění. Jakmile definiční soubor vyexportujete, můžete ho naimportovat na jiný web Centrum hledání nebo ho uložit do sdílené složky, aby ho mohli používat ostatní uživatelé.

  Poznámka : Při exportu federovaného umístění do definičního souboru nezahrne aplikace Office SharePoint Server 2007 do souboru zabezpečovací přihlašovací údaje a nastavení.

 • Zobrazení podrobností federovaného umístění:    Pokud jste do aplikace Office SharePoint Server 2007 přidali jedno nebo více federovaných umístění, zobrazí stránka Spravovat federovaná umístění automaticky počet uživatelských dotazů a kliknutí, která se zaregistrovala pro všechna umístění na seznamu v posledních 30 dnech. Správci by si měli být vědomi toho, že na některé výsledky hledání z federovaných umístění uživatelé pravděpodobně nikdy nekliknou. Pokud je například výsledkem hledání dotazu „telefonní číslo Jana Nováka“ telefonní číslo, je pravděpodobné, že uživatel místo kliknutí na hypertextový odkaz na stránce výsledků hledání na toto telefonní číslo prostě zavolá.

  Tip : Příležitostně se můžou objevit problémy týkající se federovaného umístění, například se výsledky hledání nezobrazí nebo jejich zobrazení trvá delší dobu. Pokud takové problémy zaznamenáte, můžete podniknout určité kroky pro opravení federovaného umístění. Další informace o odstraňování problémů s federovanými umístěními najdete v článku Oprava federovaných umístění na webu Office SharePoint Server 2007 na TechNetu.

Stažení definičních souborů umístění

Galerie online aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahuje několik souborů FLD (Federated Location Definition), které je možné stáhnout. Přístup k tomuto webu získáte kliknutím na odkaz Galerie online na stránce Spravovat federovaná umístění. Jakmile definiční soubor stáhnete, uložte ho na pevný disk, pak použijte tlačítko Importovat umístění na stránce Spravovat federovaná umístění a přidejte umístění na svůj web. Po zobrazení umístění v seznamu můžete upravit jeho nastavení a přizpůsobit jeho vlastnosti.

Pokud vytvoříte federované umístění prostřednictvím importu definičního souboru, vytvoří se kód XSL, který určuje způsob formátování a zobrazování výsledků hledání. Pokud vytvoříte vlastní umístění prostřednictvím ručního zadání vlastností a metadat na stránce Přidat federované umístění a chcete změnit výchozí vzhled výsledků hledání, musíte vědět, jak upravit kód XSL pro federované umístění. Jakmile nakonfigurujete federované umístění pro svůj web, můžete ho vyexportovat, aby se dalo použít jako federované umístění na jiném webu Centrum hledání.

Začátek stránky

Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění

Federované umístění může v závislosti na typu umístění, které jste určili při vytváření nebo upravování federovaného umístění, vyžadovat ověření. V tomto případě musíte určit metodu ověřování, která má být použita.

Pokud je vybrána možnost Index vyhledávání na tomto serveru jako Typ umístění pro federované umístění, nejsou vyžadovány další ověřovací informace. Uživatelům, kteří mají přístup ke stránce výsledků hledání, budou na základě jejich přihlašovacích údajů automaticky zobrazeny výsledky z federovaného umístění. Pokud je však jako typ umístění pro federované umístění vybrána možnost OpenSearch 1.0/1.1, musíte určit způsob ověřování přihlašovacích údajů zabezpečení pro dané umístění.

Federovaná umístění hledání konfigurovaná pro formát OpenSearch 1.0 nebo 1.1 je možné ověřovat následujícími způsoby:

 • Anonymní přístup:    Uděluje přístup k federovaným výsledkům hledání v přidruženém umístění bez ověření přihlašovacích údajů účtů všem uživatelům ve vaší společnosti. Pokud chcete zvolit tuto možnost, klikněte na Anonymní: Toto umístění nevyžaduje ověření v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

 • Společné ověřování:    Udělí všem uživatelům ve vaší organizaci jednotné uživatelské jméno a heslo, které se používá pro zobrazení federovaných výsledků hledání v přidruženém umístění. Pokud chcete povolit tuto možnost, klikněte na požadovanou možnost ověřování v seznamu Společné v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

 • Uživatelská úroveň ověření:    Ověřuje jednotlivé uživatelské přihlašovací údaje pro zobrazení federovaných výsledků hledání v přidruženém umístění. Pokud chcete povolit tuto možnost, klikněte na požadovanou možnost ověřování v seznamu Uživatel v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

  Poznámka : Přestože aplikace Office SharePoint Server 2007 neposkytuje uživatelské rozhraní pro shromažďování přihlašovacích údajů pro ověření účtu jednoho uživatele, poskytuje rozhraní API pro ověřování přihlašovací údaje z vlastního uživatelského rozhraní.

Začátek stránky

Úprava vlastností webové části pro federovaná umístění

Všechny výsledky hledání pro federovaná umístění se zobrazují pomocí dvou typů webových částí: webové části Federované výsledky hledání a webové části Nejlepší federované výsledky. Než budete moct zobrazit výsledky hledání z federovaného umístění, musíte kliknout na název federovaného umístění v seznamu Umístění v podokně nástrojů pro webovou část.

Na stránce výsledků hledání v nabídce Akce webu klepněte na příkaz Upravit stránku. Klepněte na příkaz Upravit v nabídce webové části a klepněte na možnost Upravit sdílenou webovou část pro otevření podokna nástrojů.

Můžete změnit následující vlastnosti, které jsou k dispozici ve webové části Federované výsledky hledání a ve webové části Nejlepší federované výsledky:

 • Umístění:    Určete název federovaného umístění.

 • Zobrazit vlastnosti:    Zadejte počet výsledků, které mají být zobrazené na stránce, jestli se má omezit počet znaků v souhrnném textu nebo zobrazené adrese URL a jestli se mají použít nastavení vizualizace umístění. Ve vlastnostech webové části Federované výsledky hledání můžete také určit, jestli má být zobrazená animovaná grafika indikující načítání obrázku nebo jestli se mají výsledky vracet asynchronně a nemá se čekat na načtení celé stránky.

 • Možnosti dotazu výsledku:    Určete, jestli se mají odebrat duplicitní výsledky, jestli se má povolit lemmatizátor vyhledávaného termínu a jestli se mají ignorovat stop-slova.

 • Odkaz Další výsledky:    Určete, jestli se má zobrazovat odkaz Další výsledky a jaký by měl být text odkazu.

Poznámka : Kromě jedinečných vlastností webových částí s federováním sdílejí všechny webové části společnou sadu vlastností, které řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.Tyto vlastnosti můžete zobrazovat a upravovat ve webových částech s povoleným federováním stejným způsobem jako ve webových částech bez federování. Další informace o použití nastavení společných vlastností najdete v nápovědě ke službě Windows SharePoint Services v části věnované přizpůsobení webových částí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×