Federování výsledků hledání z jiných umístění

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Federované hledání je současné dotazování několika databází v režimu online (umístění) za účelem vygenerování jediné stránky výsledků hledání pro koncové uživatele.

Když přidáte federovaných umístění Microsoft Search Server 2008, koncoví uživatelé můžete hledat a načíst obsah, který není procházených tak, že váš server. Federovaných umístění povolit dotazy nechat zasílat vzdálené vyhledávací weby a informační kanály, po které Search Server 2008 formáty a vykreslí výsledky uživatelům v rámci procházeného obsahu.

Tento článek obsahuje přehled začínáte pracovat s federovaných umístění v Search Server 2008 – úkoly související se správou podporovaných technologiích a otázky bezpečnosti pro.

V tomto článku

Základní informace o federovaných umístění

Správa federovaných umístění

Otázky bezpečnosti pro federovaných umístění

Úprava vlastností webové části pro federovaných umístění

Přehled federovaných umístění

Pokud určitého zdroje obsahu překročí oboru procházení Search Server 2008, můžete ho přidat jako federovaných umístění a zahrnout jeho výsledky hledání pro uživatele webu Centrum vyhledávání.

Search Server 2008 podporuje následující typy federovaných umístění:

 • Index vyhledávání na tomto serveru:    Jako federované umístění můžete použít libovolný místní nebo vzdálený web v organizaci se serverem se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0. Představte si například, že jediným dostupným zdrojem kontaktních informací zaměstnanců ve vaší společnosti je web služby SharePoint na serveru Lidské zdroje. I v případě, že web není součástí oboru procházení, můžete pro něj nakonfigurovat federované umístění tak, aby uživatelé zahajující vyhledávání z vašeho webu Centrum hledání mohli získat výsledky hledání kontaktních informací zaměstnanců.

 • OpenSearch 1.0 nebo 1.1:    Jako federované umístění můžete použít jakýkoli veřejný web, který podporuje standard OpenSearch. Příkladem takového umístění je nástroj pro hledání na internetu, například služba Live Search, nebo stránka výsledků hledání podporující protokoly RSS nebo Atom. Představte si například, že byste chtěli, aby uživatelé vyhledávající na vašich interních webech speciální technické informace také viděli související informace pocházející z veřejných webů. Pokud nakonfigurujete federované umístění pro dotaz služby Live Search, výsledky hledání na webu v každém okamžiku se automaticky zobrazí uživatelům.

Při hledání dotazu se neodesílají federovaných umístění, se pošle jako adresa URL parametry ve formátu šablony dotazu. potom Search Server 2008 formáty a vykreslí výsledky ve formátu XML pro uživatele webu Centrum vyhledávání. XML se zobrazí ve webové části na stránce výsledků hledání jako čitelný text.

Webové části na stránce výsledků hledání můžete přidávat a konfigurovat jako webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky. Ve výchozím nastavení obsahuje stránka výsledků hledání tři webové části Federované výsledky hledání.

Tip : Chcete-li zobrazit federované výsledky hledání na jiné stránce než na výchozí stránce výsledků hledání, jednoduše přidejte webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky na stránku, na které chcete zobrazit federované výsledky hledání.

Upravením vlastností a kódu XSL (Extensible Stylesheet Language) federovaného umístění můžete stanovit aspekty výsledků hledání, například zobrazená metadata nebo počet zobrazených odkazů. Můžete také řídit vzhled výsledků hledání, například barvu nebo styl písma textu odkazu. Pokud používáte pravidla aktivačních událostí, můžete upravit dotaz odesílaný do federovaného umístění při zadání specifické předpony nebo vzoru uživatelem.

Poznámka : Další informace o používání aktivačních událostí a pravidel aktivační událost najdete v článku práce s aktivačními událostmi a šablonami dotazů.

Začátek stránky

Použití federovaných umístění a možnosti Index vyhledávání na tomto serveru

Při přidávání místního indexu federovaných umístění Search Server 2008, platí následující podmínky:

 • Umístění je nastavené na hodnotu Index vyhledávání na tomto serveru.

 • Vyžaduje se žádné šablony dotazu. Search Server 2008 používá objektový model k vytvoření dotazu na umístění.

 • Je použito výchozí ověřování vyhledávacího serveru.

 • Nejsou podporovány pokročilé vyhledávací dotazy.

Poznámka : Federovaná umístění pro indexy vzdáleného vyhledávacího serveru jsou konfigurována stejným způsobem jako pro umístění OpenSearch, tedy pomocí informačních kanálů RSS vzdáleného vyhledávacího serveru.

Začátek stránky

Použití federovaných umístění OpenSearch

Při přidávání na základě OpenSearch federovaných umístění na Search Server 2008, platí následující podmínky:

 • Dotazy lze odesílat vyhledávacímu stroji jako adresu URL, například http://www.example.com/search.aspx?q=TEST.

 • Výsledky hledání se vrací ve formátu RSS, Atom nebo jiném strukturovaném formátu XML.

  Poznámka : Search Server 2008 nepodporuje HTML nebo XHTML.

 • Funkce umístění, šablony dotazů a prvky odpovědí jsou součástí souboru FLD (Federated Location Definition), který je k umístění přiřazený.

 • Search Server 2008-konkrétní rozšíření OpenSearch podporují možnost zahrnout aktivačních událostí a možnost přidružit XSL kód výsledků hledání.

 • Výběr metadat, která mají být zobrazená ve výsledcích hledání, je určený umístěním OpenSearch.

Další informace o OpenSearch najdete v článku Microsoft Search Server 2008 na webu MSDN nebo navštivte http://www.opensearch.org.

Začátek stránky

Rozhodnutí, jestli použít federovaná umístění

Při rozhodování, jestli chcete uživatelům zobrazit federované výsledky hledání, zvažte následující otázky:

 • Chcete zobrazit vlastní výsledků pro konkrétní vyhledávání?     Zajistit, že federovaných umístění vrátí výsledky, které splňují určité dotazů, můžete použít pravidla aktivační události. Při vytváření pravidla aktivační události pro federovaných umístění webové části, který souvisí s umístění zobrazuje výsledky pouze pro dotazy, které odpovídají vzorku nebo předponu, který určíte. Například Řekněme, že pracujete v společnosti Contoso, kde zaměstnanců a uživatelé Search Server 2008 výroba produkt označované jako widgetu. Pokud přidáte federovaných umístění Live mají být vyhledávány, můžete vytvořit aktivační události pro název produktu, který zajistí, že všechny vyhledejte "widgety" konzistentní vrátí výsledky "Contoso widgety."

 • Je možné pro určení výsledků, které se mají dotazem získávat, použít adresu URL?    Pokud chcete vytvořit federované umístění, potřebujete šablonu dotazu, která je kombinací adresy URL a parametrů vyžadovaných pro odeslání vyhledávacího dotazu a navrácení výsledků ve formátu XML. Po přidání této informace do pole Šablona dotazu na stránce Přidat federované umístění je nutné správně naformátovat řetězec (jak je uvedeno v příkladu na stránce), jinak federované umístění nevrátí žádné výsledky.

 • Mohou uživatelé přistupovat k odkazům, které poskytuje federované umístění?    Pokud vaše organizace uděluje pouze omezený přístup k prostředkům internetu – například, pokud mohou uživatelé přecházet pouze na externí web vaší společnosti, ale na žádné jiné externí weby – mohlo by použití nástroje pro hledání na internetu jako federovaného umístění rozčarovat uživatele, protože nebudou schopni zobrazit některé výsledky hledání.

 • Je požadováno ověření?     Pokud federovaných umístění vyžaduje ověření, je nutné zadat správné přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou potřeba pouze pro Sharepointové weby. Většina federovaných umístění, například internetových vyhledávacích webů, není nutné zadávat přihlašovací údaje. Další informace naleznete v části otázky bezpečnosti pro federovaných umístění dál v tomto článku.

Začátek stránky

Správa federovaných umístění

Chcete-li začít pracovat s federovanými umístěními, klepněte na položku Federovaná umístění na stránce Správa hledání. Na stránce Spravovat federovaná umístění můžete provést následující akce:

 • Přidání nebo import federovaných umístění     Vytvoření nového federovaných umístění tak, že zadáte jeho nastavení a vlastnosti na stránce Přidat federovaných umístění nebo vyjít importováním existujícího souboru federovaných umístění definice (.fld). Definice soubory můžete stáhnout po kliknutí na odkaz Galerii Online na stránce Správa federovaných umístění. Další informace o importu definicemi naleznete v části soubory definice umístění stahování dál v tomto článku.

 • Úprava federovaného umístění:    Federované umístění můžete upravit tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na Upravit umístění. Na stránce Upravit federované umístění můžete změnit vlastnosti a metadata umístění, například způsob zobrazení výsledků hledání nebo jestli se mají přidat pravidla aktivační události, která vracejí výsledky jenom v případě, že uživatelské dotazy odpovídají specifickému vzoru nebo předponě. Můžete také změnit kód XSL v části Metadata zobrazení federovaných výsledků hledání nebo v části Metadata zobrazení nejlepších federovaných výsledků za účelem změny formátování prvků, například název nebo odkazy ve webové části Federované výsledky hledání nebo webové části Nejlepší federované výsledky.

 • Kopírování federovaného umístění:    Federované umístění můžete kopírovat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na Kopírovat umístění.

 • Odstranění federovaných umístění     Pokud už nechcete použít federovaných umístění, můžete ho odebrat z webu Search Server 2008 přejdete na název umístění na stránce Správa federovaných umístění, kliknutím na zobrazenou šipku a potom na Odstranit polohu. Pokud na stránce výsledky federované vyhledávání stále odkazuje na umístění, do kterého byl odstraněn, bude stránka už obsahovat žádné výsledky pro dané umístění.

  Poznámka : Zobrazování výsledků hledání z federovaného umístění můžete zastavit, aniž byste jej ze serveru odstranili. Postupujte následovně. Odstraňte webovou část, kterou jste konfigurovali pro zobrazení výsledků z daného umístění, nebo upravte vlastnosti webové části, aby zobrazovala výsledky hledání pro jiné federované umístění.

 • Export federovaného umístění:    Vlastnosti a metadata pro federované umístění můžete uložit, pokud je vyexportujete jako soubor FLD (Federated Location Definition). Federované umístění můžete vyexportovat tak, že přesunete ukazatel myši na název umístění na stránce Spravovat federovaná umístění, kliknete na zobrazenou šipku a kliknete na příkaz Exportovat umístění. Jakmile definiční soubor vyexportujete, můžete ho naimportovat na jiný web Centrum hledání nebo ho uložit do sdílené složky, aby ho mohli používat ostatní uživatelé.

  Poznámka : Při exportu federovaných umístění souboru definice, Search Server 2008 nezahrnuje zabezpečovací přihlašovací údaje nebo nastavení se souborem.

 • Zobrazení federovaných umístění podrobnosti     Až přidáte jeden nebo více federovaných umístění Search Server 2008 stránce Správa federovaných umístění automaticky hlásí počet dotazů uživatele a clickthroughs, které jsou registrované pro všechny uvedené umístění během posledních 30 dní. Správci mají mějte na paměti, že některé výsledky hledání z federovaných umístění může nikdy být kliknutí. Třeba telefonní číslo, které se zobrazí v odpověď na dotaz "Jan telefonní číslo" může mít za následek uživatele vytočením telefonního čísla ručně místo kliknutí na hypertextový odkaz na stránce výsledků hledání.

  Tip : Se občas může docházet k problémům s federovaných umístění, například výsledky hledání není zobrazená nebo se zobrazí příliš dlouho. Když zjistíte, jako jsou například problémy, může trvat kroky opravit federovaných umístění. Další informace o řešení potíží s federovaných umístění najdete v článku Nápověda pro Microsoft Search Server 2008 webu.

Stažení definičních souborů umístění

Search Server 2008 Online galerie obsahuje několik federovaných umístění (.fld) definicemi, které jsou k dispozici ke stažení. Přístup k tomuto webu po kliknutí na odkaz Galerii Online na stránce Správa federovaných umístění. Po stažení souboru definice uložit na pevném disku a potom použijte tlačítko Import místo na stránce Správa federovaných umístění pro přidání místa na svůj web. Po umístění zobrazí v seznamu, můžete upravit nastavení a přizpůsobení jeho vlastnosti.

Při vytváření federovaných umístění vrátit importem souboru definice XSL kód, který určuje, jak naformátované a zobrazí výsledky hledání vytvořen za vás. Pokud vytvoříte vlastní umístění zadáním ručně vlastnosti a metadata na stránce Přidat federovaných umístění a chcete změnit výchozí zobrazení výsledků hledání, musíte znát jak upravit kód XSL federovaných umístění. Po konfiguraci federovaných umístění pro web, můžete taky exportovat má být použit jako federovaných umístění v jiném webu Centrum vyhledávání. Další informace o úpravách kód XSL pro webovou část vyhledávání najdete v článku Microsoft Search Server 2008 na webu MSDN.

Začátek stránky

Důležité údaje související se zabezpečením pro federovaná umístění

Federované umístění může v závislosti na typu umístění, které jste určili při vytváření nebo upravování federovaného umístění, vyžadovat ověření. V tomto případě musíte určit metodu ověřování, která má být použita.

Pokud je vybrána možnost Index vyhledávání na tomto serveru jako Typ umístění pro federované umístění, nejsou vyžadovány další ověřovací informace. Uživatelům, kteří mají přístup ke stránce výsledků hledání, budou na základě jejich přihlašovacích údajů automaticky zobrazeny výsledky z federovaného umístění. Pokud je však jako typ umístění pro federované umístění vybrána možnost OpenSearch 1.0/1.1, musíte určit způsob ověřování přihlašovacích údajů zabezpečení pro dané umístění.

Federovaná umístění hledání konfigurovaná pro formát OpenSearch 1.0 nebo 1.1 je možné ověřovat následujícími způsoby:

 • Anonymní přístup:    Uděluje přístup k federovaným výsledkům hledání v přidruženém umístění bez ověření přihlašovacích údajů účtů všem uživatelům ve vaší společnosti. Pokud chcete zvolit tuto možnost, klikněte na Anonymní: Toto umístění nevyžaduje ověření v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

 • Společné ověřování:    Udělí všem uživatelům ve vaší organizaci jednotné uživatelské jméno a heslo, které se používá pro zobrazení federovaných výsledků hledání v přidruženém umístění. Pokud chcete povolit tuto možnost, klikněte na požadovanou možnost ověřování v seznamu Společné v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

 • Uživatelská úroveň ověření:    Ověřuje jednotlivé uživatelské přihlašovací údaje pro zobrazení federovaných výsledků hledání v přidruženém umístění. Pokud chcete povolit tuto možnost, klikněte na požadovanou možnost ověřování v seznamu Uživatel v části Zadat pověření na stránce Přidat federované umístění nebo na stránce Upravit federované umístění.

  Poznámka : Přestože Search Server 2008 neposkytuje uživatelské rozhraní pro zachycení jednoho uživatelského účtu pracovní účet, poskytuje rozhraní API pro ověřování přihlašovací údaje z vlastní uživatelského rozhraní. Další informace najdete v tématu Microsoft Search Server 2008 na webu MSDN.

Začátek stránky

Úprava vlastností webové části pro federovaná umístění

Všechny výsledky hledání pro federovaná umístění se zobrazují pomocí dvou typů webových částí: webové části Federované výsledky hledání a webové části Nejlepší federované výsledky. Než budete moct zobrazit výsledky hledání z federovaného umístění, musíte kliknout na název federovaného umístění v seznamu Umístění v podokně nástrojů pro webovou část.

Na stránce výsledků hledání v nabídce Akce webu klepněte na příkaz Upravit stránku. Klepněte na příkaz Upravit v nabídce webové části a klepněte na možnost Upravit sdílenou webovou část pro otevření podokna nástrojů.

Můžete změnit následující vlastnosti, které jsou k dispozici ve webové části Federované výsledky hledání a ve webové části Nejlepší federované výsledky:

 • Umístění:    Určete název federovaného umístění.

 • Zobrazit vlastnosti:    Zadejte počet výsledků, které mají být zobrazené na stránce, jestli se má omezit počet znaků v souhrnném textu nebo zobrazené adrese URL a jestli se mají použít nastavení vizualizace umístění. Ve vlastnostech webové části Federované výsledky hledání můžete také určit, jestli má být zobrazená animovaná grafika indikující načítání obrázku nebo jestli se mají výsledky vracet asynchronně a nemá se čekat na načtení celé stránky.

 • Možnosti dotazu výsledku:    Určete, jestli se mají odebrat duplicitní výsledky, jestli se má povolit lemmatizátor vyhledávaného termínu a jestli se mají ignorovat stop-slova.

 • Odkaz Další výsledky:    Určete, jestli se má zobrazovat odkaz Další výsledky a jaký by měl být text odkazu.

Poznámka : Kromě vlastnosti jedinečné pro federaci webové části všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti. Můžete zobrazit a změnit tyto vlastnosti ve webové části stejným způsobem jako u jakékoli-federation webových částí. Další informace o používání běžné nastavení vlastností najdete v článku Windows SharePoint Services nápovědy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×