FORMULATEXT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce FORMULATEXT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí vzorec v podobě řetězce.

Syntaxe

FORMULATEXT(odkaz)

Syntaxe funkce FORMULATEXT má následující argumenty.

 • Odkaz:    Povinný argument. Odkaz na buňku nebo oblast buněk.

Poznámky

 • Pokud vyberete odkazovanou buňku, vrátí funkce FORMULATEXT hodnoty zobrazené na řádku vzorců.

 • Argument odkaz může odkazovat na jiný list nebo sešit.

 • Pokud argument odkaz odkazuje na jiný neotevřený sešit, vrátí funkce FORMULATEXT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud argument odkaz odkazuje na celý řádek či sloupec nebo oblast či definovaný název obsahující více než jednu buňku, vrátí funkce FORMULATEXT hodnotu v horní levé buňce řádku, sloupce nebo oblasti.

 • Funkce FORMULATEXT vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI v následujících případech:

  • Buňka použitá jako argument odkaz neobsahuje vzorec.

  • Vzorec v buňce je delší než 8 192 znaků.

  • Vzorec nelze v listu zobrazit, například z důvodu uzamčení listu.

  • Externí sešit obsahující vzorec není otevřen v aplikaci Excel.

 • Zadávání neplatných datových typů vytvoří chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud zadáte odkaz na buňku, do které jako argument zadáte funkci, nebude výsledkem upozornění na cyklický dotaz. Funkce FORMULATEXT úspěšně vrátí vzorec v podobě textu v buňce.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=DNES()

Vzorec v buňce C2 vrátí vzorec, který najde v buňce A2, jako textový řetězec, abyste mohli snadno prozkoumat jeho strukturu. V buňce A2 je zadaný vzorec =DNES(), který do této buňky vrací aktuální datum. V buňce C2 se tento vzorec =DNES() zobrazí jako text.

=FORMULATEXT(A2)

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk