FLOOR.MATH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce FunkceFLOOR.MATH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty..

Syntaxe

FLOOR.MATH(číslo;významnost;režim)

Syntaxe funkce FLOOR.MATH obsahuje následující argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, které má být zaokrouhleno směrem dolů.

  • Významnost:    Volitelný argument. Hodnota, na jejíž násobek chcete číslo zaokrouhlit.

  • Režim:    Volitelný argument. Určuje směr zaokrouhlování záporných čísel (směrem k 0 nebo od ní).

Poznámky:

  • Ve výchozím nastavení jsou kladná desetinná čísla zaokrouhlována směrem dolů na nejbližší celé číslo. Například číslo 6,3 je s použitím výchozího argumentu Významnost (1) zaokrouhleno dolů na 6.

  • Záporná desetinná čísla jsou ve výchozím nastavení zaokrouhlována na nejbližší celé číslo směrem od nuly. Například číslo -6,7 je zaokrouhleno na -7.

  • Směr zaokrouhlování záporných čísel změníte, pokud jako argument Režim zadáte 0 nebo záporné číslo. Například při použití argumentů Významnost 1 a Režim -1 bude číslo -6,3 zaokrouhleno směrem k 0 na -6.

  • Argument Významnost zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo, které je násobkem tohoto argumentu. Výjimkou je, když je zaokrouhlováno celé číslo. Zadáte-li například jako argument Významnost hodnotu 3, bude číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší násobek 3.

  • Pokud při dělení čísla argumentem Významnost s hodnotou 2 nebo vyšší zůstane zbytek, je výsledek zaokrouhlen směrem dolů.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=FLOOR.MATH(24,3;5)

Zaokrouhlí 24,3 dolů na nejbližší celé číslo, které je násobkem 5 (20).

20

=FLOOR.MATH(6,7)

Zaokrouhlí 6,7 dolů na nejbližší celé číslo (6).

6

=FLOOR.MATH(-8,1;2)

Zaokrouhlí -8,1 dolů (směrem od 0) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2 (-10).

-10

=FLOOR.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrouhlí -5,5 směrem k 0 na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2, přičemž směr zaokrouhlování se obrátil pomocí nenulového argumentu Režim (-4).

-4

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk