FLOOR.PRECISE (funkce)

Vrátí číslo zaokrouhlené dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhlené dolů bez ohledu na jeho znaménko. Pokud je ale zadané číslo nula nebo násobek nuly, bude vrácená nula.

Syntaxe

FLOOR.PRECISE(číslo, [násobek])

Syntaxe funkce FLOOR.PRECISE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Násobek:    Nepovinný argument. Jedná se o násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

    Je-li tento argument vynechán, bude použita výchozí hodnota 1.

Poznámky:

  • Bude použitá absolutní hodnota násobku, aby funkce FLOOR.PRECISE vrátila matematickou dolní mez bez ohledu na znaménka argumentu čísla a násobku.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=FLOOR.PRECISE(-3,2;-1)

Zaokrouhlí -3,2 dolů na nejbližší násobek -1

-4

=FLOOR.PRECISE(3,2;1)

Zaokrouhlí 3,2 dolů na nejbližší násobek 1

3

=FLOOR.PRECISE(-3,2;1)

Zaokrouhlí -3,2 dolů na nejbližší násobek 1

-4

=FLOOR.PRECISE(3,2;-1)

Zaokrouhlí 3,2 dolů na nejbližší násobek -1

3

=FLOOR.PRECISE(3,2)

Zaokrouhlí 3,2 dolů na nejbližší násobek 1

3

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×