F.TEST (funkce)

Vrátí výsledek F-testu, oboustrannou pravděpodobnost, že se rozptyly v argumentech matice1 a matice2 významně neliší.

Tuto funkci můžete použít pro rozhodnutí, jestli dva výběry mají odlišný rozptyl. Pokud třeba porovnáváte výsledky testů ze dvou různých typů škol, můžete zjišťovat, jestli mají tyto školy odlišný rozptyl výsledků.

Syntaxe

F.TEST(matice1,matice2)

Syntaxe funkce F.TEST má následující argumenty:

  • Matice1:     Povinný argument. První matice nebo oblast dat.

  • Matice2:     Povinný argument. Druhá matice nebo oblast dat.

Poznámky

  • Argumenty musí být čísla, názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorované; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávané.

  • Pokud je počet datových bodů v argumentu matice1 či matice2 menší než 2 nebo pokud je rozptyl argumentu matice1 či matice2 nulový, vrátí funkce F.TEST chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data1

Data2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Vzorec

Popis

Výsledek

=F.TEST(A2:A6;B2:B6)

F-test datových řad v A2:A6 a B2:B6.

0,64831785

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×