Extrahování nebo kombinace souborů formulářů do šablony formuláře

Šablona formuláře je jeden soubor obsahující několik podpůrných souborů, například soubory, které definují vzhled ovládacích prvků v šabloně formuláře, soubory s grafikou, která se zobrazí v šabloně formuláře, a soubory s programovým kódem, jež umožňují definovat vlastní chování šablony formuláře. Tyto podpůrné soubory jsou souhrnně označovány jako soubory formuláře. Při návrhu šablony formuláře můžete zobrazit a používat soubory formuláře, které tvoří šablonu formuláře, extrahováním a uložením těchto souborů do složky.

V tomto článku:

Extrahování souborů formulářů ze šablony formuláře

Kombinace souborů formulářů do jednoho souboru šablony formuláře (XSN)

Extrahování souborů formulářů ze šablony formuláře

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako zdrojové soubory.

 2. V dialogovém okně Vyhledat složku vyberte existující složku, do které chcete uložit soubory formuláře, nebo vytvořte novou složku.

  Aplikace InfoPath uloží do složky kopii souboru šablony formuláře (XSN) jako sadu souborů formulářů.

Poznámka : Když po extrahování souborů formulářů změníte šablonu formuláře, uloží se změny do souborů formulářů místo do souboru šablony formuláře (XSN).

Začátek stránky

Kombinace souborů formulářů do jednoho souboru šablony formuláře (XSN)

Když extrahujete soubory formulářů ze šablony formuláře a provedete v nich změny, můžete je zkombinovat zpět do jediného souboru šablony formuláře (XSN) pomocí publikování nebo uložení šablony formuláře. Po zkombinování souborů formulářů zpět do jediného souboru XSN se změny provedené v šabloně formuláře v aplikaci InfoPath uloží do souboru XSN a ne do extrahovaných souborů formulářů.

 1. Otevřete program Průzkumník Windows a přejděte do složky, která obsahuje soubory formulářů.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Manifest.xsf a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrh. Šablona formuláře se otevře v návrhovém režimu aplikace InfoPath.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li šablonu formuláře publikovat, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Publikovat a postupujte podle pokynů Průvodce publikováním. Zdrojové soubory jsou publikovány jako jediný soubor šablony formuláře (XSN).

  • Jestliže chcete pokračovat v návrhu šablony formuláře, klepněte na příkaz Uložit jako v nabídce Soubor a v dialogovém okně Uložit jako klepněte na tlačítko Uložit. V poli Typ souboru v dialogovém okně Uložit jako se automaticky vybere typ souboru XSN.

   Poznámka : Pokud se zobrazí doalogové okno o publikování šablony formuláře, zavřete toto okno klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×