Externí sdílení zapnout nebo vypnout pro SharePoint Online

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud pracujete s dodavateli, klienty nebo zákazníky mimo vaši organizaci, můžete chtít udělte jim přístupová oprávnění na určité oblasti vašeho webu nebo na konkrétní dokumenty. V tomto článku vám ukážeme zapnutí nebo vypnutí sdílení SharePoint Online sdílení. Musíte být správcem SharePoint Online akce.

Externí sdílení řídí na úrovni klienta (globálních nastavení, které ovlivňují všechny SharePoint Online ) i úrovni kolekce webů. Nastavení úrovni klienta zjistit, jaké možnosti máte k dispozici na úrovni kolekce webů.

Nastavení externího sdílení pro jednotlivé kolekce webů nesmí být menší omezující než něco jiného, co je povolené na úrovni klienta, ale tato nastavení může být Další omezení. Pokud externí sdílení úrovni klienta, ale omezený na povolení jenom ověřené uživatele pak, který bude pouze druh externí sdílení, kterou můžete povolit v určité kolekci webů. Pokud externí sdílení přes obou odkazy pro hosty přihlašovací a anonymní jsou povolené na úrovni klienta, pak tyto možnosti jsou rovněž k dispozici pro každou kolekci webů.

Vyberte jednu z změní se spodní pro nastavení sdílení v SharePoint Online karty.

Externí sdílení zapnout nebo vypnout globálně pro SharePoint Online

Zapnutí externí sdílení na úrovni klienta znamená, že kolekcí webů pak lze povolit pro sdílení. Zároveň webům a dokumentům v kolekci webů s povoleným sdílení může být užitečné pro sdílení.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. V Centru pro správu SharePointu klikněte na Sdílení.

 5. Vyberte jednu z těchto možností:

  Externí sdílení stránku klienta

Kterou možnost...

Vyberte tuto možnost:

Pokud požadujete:

Nepovolit sdílení mimo vaši organizaci

Zabráníte všem uživatelům na všech webech ve sdílení webů nebo ve sdílení obsahu na webech s externími uživateli. Uživatelé nebudou moct sdílet weby nebo obsah s externími uživateli, i když tito uživatelé již máte v adresáři.

Sdílení jenom s externími uživateli, které už v adresáři vaší organizace

Sdílení jenom pro externí uživatele, které již máte v adresáři. Tito uživatelé může existovat v adresáři, protože již přijali pozvání ke sdílení nebo byly ručně importované, jako je třeba přes Azure B2B spolupráce. (Poznáte externího uživatele mají EXT # ve své uživatelské jméno.)

Povolit uživatelům pozvat a sdílení s externími uživateli ověřené

Požadovat po externích uživatelích, kteří obdrželi pozvánku k prohlížení webů nebo obsahu, aby se před používáním obsahu přihlásili s účtem Microsoft.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněním pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními úplné řízení na webu mohou sdílet dokumenty s externími uživateli.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu přihlásit.

 • Pozvánky k prohlížení obsahu jde uplatnit jenom jednou. Po přijetí pozvánky ji nejde sdílet nebo využívat ostatními k získání přístupu.

Povolte sdílení ověřeným externím uživatelům a práce s nimi anonymní přístup

(V případě potřeby můžete nastavíte odkazy vypršení platnosti v určitý počet dní, a potom vyberte používání odkazů příjemci.)

Povolit uživatelům webu sdílet weby s lidmi, kteří se přihlásí jako ověření uživatelé, ale taky uživatelům webu umožnit sdílení dokumentů prostřednictvím anonymních odkazů pro hosty, které nevyžadují přihlášení pozvaných příjemců.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu na sdíleném webu přihlásit.

 • Pokud sdílíte dokumenty, vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními úplné řízení můžete se rozhodnout pro požadovat přihlášení nebo odeslání anonymního odkazu pro hosta.

 • Když uživatelé sdílí dokument, můžou externím uživatelům přidělit oprávnění k prohlížení nebo úpravám dokumentu.

 • Externí uživatelé, kteří obdrží anonymní odkazy pro hosty, můžou obsah prohlížet nebo upravovat bez přihlášení.

 • Anonymní odkazy pro hosty jde případně přeposílat nebo sdílet s ostatními uživateli, kteří pak taky můžou prohlížet nebo upravovat obsah bez přihlášení.

Další nastavení

Nastavení výchozího typu odkazu

Pokud chcete lépe spravovat typ odkazů sdílených uživateli, můžete nastavit výchozí typ odkazu, který se zobrazí, když uživatelé vyberou možnost Získat odkaz pro sdílení dokumentů a složek.

Dialogové okno výchozího typu odkazu

Uživatel typy vazeb, samozřejmě jsou anonymní odkazy, které udělit přístup k každý, kdo má odkaz. Vnitřní propojení může používat jenom uživatelům ve vaší organizaci a přímé odkazy jsou dostupné pouze uživatelé, kteří už mají přístup dokument nebo složku. Další informace najdete v tématu Změna výchozí typ odkazu po uživatelé získání odkazů ke sdílení.

Další nastavení

Pokud se rozhodnete povolit uživatelům sdílení mimo vaši organizaci, můžete použít několik dalších způsobů, jak sdílení povolit nebo omezit.

Další nastavení pro sdílení

Omezení externího sdílení pomocí domén: Můžete povolit nebo omezit přístup k určitým doménám. Další informace najdete v tématu Omezené sdílení domén v Office 365 SharePointu Online a OneDrivu pro firmy.

Znemožnit externím uživatelům sdílení souborů, složek a webů, které nevlastní: Externí uživatelé nemůžou s nikým jiným sdílet nic, co nevlastní.

Externí uživatelé musí pozvánky ke sdílení přijmout prostřednictvím toho účtu, na který se pozvánky poslaly: Externí uživatelé nemůžou k získání přístupu použít jiný účet než ten, kterému se poslala pozvánka ke sdílení.

Oznámení

Aby OneDrive pro firmy uživatelé monitoru a které externí uživatelé mají přístup ke svým souborům ovládací prvek, můžete určit, vlastníci OneDrive pro firmy souborů a složek jsou odeslány e-mailem při:

 • Jiný uživatel vyzývá externích uživatelů, aby sdílených souborů

 • Externí uživatel přijme pozvánku ke přístup ke svým souborům

 • Odkaz na anonymní přístup je vytvořené nebo změněné.

Poznámky : 

 • Pokud vypnete externí sdílení pro celé svoje prostředí a později ho zase zapnete, externí uživatelé, kteří měli dříve přístup k obsahu nebo dokumentům na webech, k nim zase získají přístup. Pokud víte, že bylo externí sdílení dříve zapnuté a používalo se pro konkrétní kolekce webů, a vy nechcete, aby k nim při opětovném globálním zapnutí externího sdílení mohli externí uživatelé zase získat přístup, doporučujeme, abyste nejdříve vypnuli externí sdílení pro tyto konkrétní kolekce webů.

 • Když zakážete externí přístup nebo omezíte externí přístup na víc restriktivní formu, ztratí externí uživatelé obvykle přístup do jedné hodiny od změny.

 • Když zakážete externí přístup, zablokuje se i přístup k prostředkům pro členy hosty skupin Office 365.

Zapnutí nebo vypnutí externího sdílení pro jednotlivé kolekce webů

Abyste mohli konfigurovat externí sdílení pro jednotlivé kolekce webů, musíte být správce SharePointu Online. Správci kolekce webů nemají povolení měnit konfigurace externího sdílení.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. V Centru pro správu SharePointu klikněte na kolekce webů.

 5. Zaškrtněte políčko vedle těch kolekcí webů, pro které chcete zapnout nebo vypnout nastavení sdílení.

 6. Na pásu karet klikněte na Sdílení.

  pás karet z centra pro správu SharePointu Online se zvýrazněným tlačítkem Sdílení

 7. Udělejte některou z těchto věcí:

  Možnosti pro sdílení s externími uživateli

Kterou možnost...

Vyberte tuto možnost:

Pokud požadujete:

Nepovolit sdílení mimo organizaci

Zabráníte všem uživatelům na všech webech ve sdílení webů nebo ve sdílení obsahu na webech s externími uživateli. Uživatelé nebudou moct sdílet weby nebo obsah s externími uživateli, i když tito uživatelé již máte v adresáři.

Povolit sdílení jenom s externími uživateli, kteří už existují v adresáři vaší organizace

Sdílení jenom pro externí uživatele, které již máte v adresáři. Tito uživatelé může existovat v adresáři, protože již přijali pozvání ke sdílení nebo byly ručně importovány. (Poznáte externího uživatele mají EXT # ve své uživatelské jméno.)

Povolit externí uživatele, kteří přijmou pozvánky ke sdílení a přihlásí se jako ověření uživatelé

Požadovat po externích uživatelích, kteří obdrželi pozvánku k prohlížení webů nebo obsahu, aby se před používáním obsahu přihlásili s účtem Microsoft.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněním pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Vlastníci webů nebo další uživatelé s oprávněními pro úplné řízení na webu mohou sdílet dokumenty s externími uživateli tím, že budou vyžadovat přihlášení.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu přihlásit.

 • Pozvánky k prohlížení obsahu jde uplatnit jenom jednou. Po přijetí pozvánky ji nejde sdílet nebo využívat ostatními k získání přístupu.

Povolit jak externí uživatele, kteří přijali pozvánky ke sdílení, tak odkazy hostů

Povolit uživatelům webu sdílet weby s lidmi, kteří se přihlásí jako ověření uživatelé, ale taky uživatelům webu umožnit sdílení dokumentů prostřednictvím anonymních odkazů pro hosty, které nevyžadují přihlášení pozvaných příjemců.

 • Vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními pro úplné řízení můžou sdílet weby s externími uživateli.

 • Všichni externí uživatelé se budou muset před prohlížením obsahu na sdíleném webu přihlásit.

 • Pokud sdílíte dokumenty, vlastníci webu nebo ostatní uživatelé s oprávněními úplné řízení můžete se rozhodnout pro požadovat přihlášení nebo odeslání anonymního odkazu pro hosta.

 • Když uživatelé sdílí dokument, můžou externím uživatelům přidělit oprávnění k prohlížení nebo úpravám dokumentu.

 • Externí uživatelé, kteří obdrží anonymní odkazy pro hosty, můžou obsah prohlížet nebo upravovat bez přihlášení.

 • Anonymní odkazy pro hosty jde případně přeposílat nebo sdílet s ostatními uživateli, kteří pak taky můžou prohlížet nebo upravovat obsah bez přihlášení.

Poznámky : 

 • Pokud změníte nastavení externího sdílení pro kolekci webů Můj web, použijou se tyto změny taky na existující nebo nově vytvořené osobní weby.

 • Obsah webu můžete sdílet se skupinou Office 365, která má mezi svými členy hosty a jejíž nastavení brání těmto členům přistupovat k prostředkům skupiny. I když v takovém případě zapnete externí sdílení pro kolekci webů, hosté skupiny pravděpodobně nebudou mít k obsahu webu přístup. Pokud chcete povolit nebo zakázat přístup členů hostů skupiny Office 365, přečtěte si článek Povolení přístupu pro hosty ke skupinám Office 365 pro externí uživatele.

 • Pokud je v Centru pro správu SharePointu Online externí sdílení vypnuté globálně, veškeré už rozeslané odkazy přestanou fungovat. Když tuto funkci později zase aktivujete, začnou tyto odkazy fungovat. Když chcete odvolat přístup k určitému dokumentu, je taky možné deaktivovat jednotlivé odkazy, které jste už rozeslali.

Správa externího sdílení pro kolekce skupinových webů Office 365

Všechny kolekce webů Sharepointu, které jsou součástí skupiny Office 365 mají ve výchozím nastavení sdílení nastavena na Povolit sdílet jenom s externími uživateli, které už existuje v adresáři vaší organizace. Pokud chcete změnit toto nastavení používají, můžete použít rutinu Set-SPOSite Windows PowerShell.

Příklad:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

Tento příklad ukazuje, jak aktualizovat možnost externího sdílení kolekce webů https://contoso.sharepoint.com/sites/site1, aby se povolilo sdílení s ověřenými externími uživateli. Tato rutina se provede okamžitě.

Existující nastavení sdílení zobrazíte získáte pomocí rutiny Get-SPOSite Windows PowerShell.

Příklad:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Podrobné informace o těchto rutin a jejich parametrů v Windows PowerShell najdete v tématu Nastavení SPOSite a Get-SPOSite.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×