Export tabulky nebo dotazu na web na serveru SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud členové oddělení nebo pracovní skupiny pomocí Windows SharePoint Services 2.0 nebo později komunikovat a spolupracovat s překrývajícími se můžete setkat scénáře, kdy některá data do databáze aplikace Access musí být k dispozici na jeden nebo víc webů služby SharePoint .

Pokud potřebujete dočasně nebo trvale některá Microsoft Office Access 2007 data přesunout na web služby SharePoint, můžete ho exportovat na web z databáze aplikace Access. Při exportu dat aplikace Access vytvoří kopii vybrané tabulky či dotazu databázového objektu a uloží jako seznam. Je důležité si zapamatovat, že exportovaném seznamu se neprojeví provedené změny zdrojové tabulky nebo dotazu po exportu.

Pokud se službou Windows SharePoint Services a chcete se dozvědět víc, navštivte stránku Windows SharePoint Services Domů. Kliknutím na odkaz v části Viz také v tomto článku.

V tomto článku

Běžné situace pro export dat na web služby SharePoint

Export tabulky nebo dotazu na web služby SharePoint

Mapování datových typů služby Windows SharePoint Services pro datové typy aplikace Access

Běžné situace pro export dat na web služby SharePoint

Export tabulky nebo dotazu na web služby SharePoint různých důvodů, včetně:

 • Právě začínáte s použitím služby Windows SharePoint Services a zjistíte, že bude jednodušší pro všechny, pokud existují některé z databázových tabulek také jako seznamy služby SharePoint. Když chcete sdílet data se svým týmem, pracovat se Sharepointovými seznamy může být snadnější než práce v databázi. Seznamy lze také novým uživatelům pomoct k prohlížení a úpravy. Kromě toho můžete využít některé funkce Windows SharePoint Services 3.0, například upozornění seznam upraven, přiřazování a koordinaci úkoly související se seznamem a běží v offline režimu.

 • Chcete-li sdílení dat mezi aplikací Access a webem služby SharePoint průběžně, ale aktuálně uložení dat v Accessu. Prohlížení a úpravy nejnovější data pomocí aplikace Access nebo z webu služby SharePoint, by měla exportujte data jako seznam a potom propojení v databázi aplikace Access.

 • Použití dotazů v databázi aplikace Access pro generování denně nebo týdně zprávy o stavu a kam chcete prezentaci vystavit výsledků do některého z webů v pravidelných intervalech. Pokud máte Microsoft Office Outlook 2007 nainstalovaný, můžete zjednodušit operaci exportu publikovat výsledků dotazu k vašemu webu v pravidelných intervalech.

Toto téma popisuje kroky pro export dat do služby Windows SharePoint Services jako seznam. Nápovědu k propojení se seznamem Sharepointu z aplikace Access najdete v článku Import a propojení se seznamem Sharepointu ze.

Začátek stránky

Export tabulky nebo dotazu na web na serveru SharePoint

Nejjednodušší způsob, jak exportovat data na web služby SharePoint je spustit Průvodce exportem. Po spuštění průvodce můžete uložit nastavení – informace, které jste zadali při spuštění průvodce – jako specifikace exportu. Můžete pak znovu spusťte operaci exportu bez nutnosti zadávat znovu. Postup v této části popisují, jak připravit pro export, export dat a uložte nastavení jako specifikace.

Příprava operaci

 1. Vyhledejte databázi obsahující tabulku nebo dotaz, který chcete exportovat.

  Při exportu dotazu řádky a sloupce ve výsledcích dotazu exportován jako položky seznamu a sloupce. Nelze exportovat do formuláře nebo sestavy.

  Poznámka : Pouze jeden objekt můžete exportovat najednou.

 2. Určení webu služby SharePoint, ve které chcete vytvořit seznam.

  Platná adresa webu začíná řetězcem http:// následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru. Například následuje platná adresa:

http://adatum/AnalysisTeam

 1. Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k vytvoření seznamu na Sharepointovém webu. Pokud si nejste jisti o oprávněních, obraťte se na správce serveru.

  Nový seznam, který má stejný název jako zdrojový objekt z aplikace Access vytvoří operace exportu. Pokud seznam se stejným názvem už na Sharepointovém webu, zobrazí se výzva Zadejte jiný název pro nový seznam.

  Poznámka : Nelze přepsat ani přidat data do existujícího seznamu.

 2. Prohlédněte si polí ve zdrojové tabulky nebo dotazu.

  Následující tabulka uvádí, jak importovat některé prvky, a jestli potřebujete další akce v určitých případech.

Prvek

Řešení

Pole a záznamy

Všechna pole a záznamy v tabulce nebo dotazu exportován, včetně polí v datovém listu skrytý. Nastavení filtru ignorovány během operace exportu.

Přílohy

Pokud zdrojový objekt má víc než jeden sloupec přílohy, musí sloupec odstraníte, vyfiltrujete jednu přílohu. Je to proto seznam služby SharePoint podporuje pouze jeden sloupec přílohy. Pokud zdrojový objekt obsahuje víc než jednoho sloupce, Access zobrazí zprávu s výzvou k odebrání vyfiltrujete jednu přílohu sloupce před spuštěním operace. Vyřešíte to můžete zkopírovat všechny další sloupce přílohy k jiným objektům přístup a exportovat do jiných Sharepointových seznamů.

Vyhledávací pole s jedním nebo více hodnot

Zobrazení hodnot v jedinou hodnotu vyhledávacích polí jsou exportovány jako rozevírací nabídka Výběr pole v seznamu služby SharePoint. Pokud pole zdroj podporuje více hodnot, vytvoří se pole volby, který umožňuje více výběrů v seznamu služby SharePoint.

Poznámka : Výběr pole v seznamu služby SharePoint mohou být tvořeny delší než jeden sloupec. Pokud zdrojové vyhledávací pole obsahuje více sloupců, hodnot ve všech sloupců sloučena do jednoho sloupce.

Vypočítané pole dotazu

Výsledky v počítaných sloupcích se zkopírují do pole, jehož datový typ závisí na datový typ atributu vypočítanou hodnotou. Výraz za výsledky nezkopíruje.

Objektů OLE

Objektů OLE ignorovány během operace exportu.

 1. Pokud zdrojové databáze ještě není otevřený, otevřete ho a potom přejděte k další skupině kroků.

Export dat

 1. Na kartě Externí Data ve skupině Export klikněte na Seznam služby SharePoint. Obrázek tlačítka

  Spustí se Průvodce exportem.

 2. V dialogovém okně zadat webu služby SharePoint zadejte adresu cílového webu.

 3. Do pole zadejte název nového seznamu služby SharePoint zadejte název pro nový seznam.

  Pokud zdrojový objekt v databázi už má stejný název jako seznam na Sharepointovém webu, zadejte jiný název.

 4. Volitelně můžete do pole Popis zadejte popis nového seznamu a potom zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení.

 5. Kliknutím na OK spusťte exportu vytvoříte.

 6. Access vytvoří seznam na Sharepointovém webu a potom se zobrazí stav operace na poslední stránce průvodce. Po dokončení operace exportu můžete zavřete průvodce nebo Uložit kroky exportu jako specifikace.

  Také v průběhu operace Windows SharePoint Services slouží k výběru správný datový typ pro každý sloupec, podle odpovídajícího pole zdroj. Zobrazíte seznam mapování datových typů přístup a Windows SharePoint Services k sobě při exportu dat a nastavení, které polí jsou exportovány u jednotlivých typů dat naleznete v části mapování datových typů jak Windows SharePoint Services typů dat aplikace Access, později v Tento článek.

Uložení specifikace

 1. Na poslední stránce průvodce zaškrtněte políčko Uložit kroky exportu Průvodce exportem.

  Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název specifikace exportu.

  Volitelně můžete do pole Popis zadejte popis.

 3. Pokud chcete provést operaci v pravidelných intervalech, například týdenní nebo měsíční, zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook.

  Tím vytvoříte Office Outlook 2007 úkol, který vám umožní spustit specifikaci k pozdějšímu datu.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit Export.

Konfigurace úkolu v Outlooku

Pokud jste zaškrtli políčko Vytvoření úkolu aplikace Outlook v předchozím postupu, aplikace Access spustí aplikaci Outlook a zobrazí nový úkol. Konfigurace úkolu pomocí následujících kroků.

Poznámka : Pokud není nainstalovaný Outlook, zobrazí se chybová zpráva. Pokud Outlook není správně nakonfigurovaný, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Outlook. Postupujte podle pokynů v průvodci a konfigurace aplikace Outlook.

 1. V okně Exportovat-název-úkol v aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí termín splnění a připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klikněte na tlačítko opakování. Následující obrázek znázorňuje Plánovač úloh s určitými typické nastavení:

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Informace o plánování úkolů aplikace Outlook naleznete v článku plánování operace importu nebo exportu.

 2. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klikněte na tlačítko Úkoly a potom poklikejte na úkol, který chcete spustit.

 2. Na kartě úkol ve skupině Microsoft Office Access klikněte na Spustit Export Obrázek tlačítka .

 3. Přejděte na web služby SharePoint a pak otevřete nově vytvořený seznam.

  Ujistěte se, že všechna pole a záznamy byly úspěšně exportovány a, že došlo k chybám.

  Služba Windows SharePoint Services vybere správný datový typ pro každý sloupec, podle odpovídajícího pole zdroj. Seznam mapování datových typů přístup a Windows SharePoint Services k sobě při exportu dat a nastavení, které polí jsou exportovány u jednotlivých typů dat najdete v další části.

Začátek stránky

Mapování datových typů služby Windows SharePoint Services pro datové typy aplikace Access

Následující tabulka ukazuje, jak Access identifikuje datového typu sloupce v seznamu exportovaného při exportu tabulky nebo dotazu.

Typ dat aplikace Access

Datový typ služby Windows SharePoint Services

Výchozí nastavení vlastností pole

Poznámky

Text

Jeden řádek textu

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Maximální počet znaků     Zrcadlí nastavení Velikosti pole v aplikaci Access.

Výchozí hodnota     Nastavení Výchozí hodnoty v aplikaci Access zrcadlí, pokud ještě není výrazu. V opačném případě prázdné.

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Memo

Více řádků textu

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Počet řádků zobrazených    5

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Číslo

Číslo

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Min     Prázdné

Max     Prázdné

Následující tabulka popisuje, jak nastavit vlastnosti počet desetinných míst podle nastavení desetinných míst v aplikaci Access.

Nastavení přístupu   

Nastavení služby Windows SharePoint Services   

Automatické

Automaticky

0-5

0-5

6-15

5

Výchozí hodnota     Nastavení Výchozí hodnoty v aplikaci Access zrcadlí, pokud ještě není výrazu. V opačném případě prázdné.

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Zobrazit v procentech     Ano, pokud je vlastnost Formát nastavena na procentuální hodnotu.

Datum a čas

Datum nebo čas

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access

Formátu data a času     Nastavte Pouze datum Pokud vlastnost Formát je nastaveno Krátký formát data. V opačném nastavte datum a čas.

Typ kalendáře     Pokud je zaškrtnuté políčko použít hidžra možnost nastavena na hidžra. V opačném nastavte gregoriánský kalendář.

Následující tabulka popisuje, jak nastavit vlastnosti Výchozí hodnota podle nastavení Výchozí hodnoty v aplikaci Access.

Nastavení přístupu   

Nastavení služby Windows SharePoint Services   

Výraz = Date()

Dnešní datum

Pole nastavit určité datum

Pole nastavit určité datum

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Měna

Měna

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Min     Prázdné

Max     Prázdné

Následující tabulka popisuje, jak nastavit vlastnosti počet desetinných míst podle nastavení desetinných míst v aplikaci Access.

Nastavení přístupu   

Nastavení služby Windows SharePoint Services   

Automatické

Automaticky

0-5

0-5

6-15

5

Výchozí hodnota     Nastavení Výchozí hodnoty v aplikaci Access zrcadlí, pokud ještě není výrazu. V opačném případě prázdné.

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Typ Měna     Zrcadlí nastavení formátování v aplikaci Access.

Automatické číslo

Číslo

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Min     Prázdné

Max     Prázdné

Počet desetinných míst     Automatické

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Mají replikační Identifikátor nastavenou vlastnost velikost pole typu Automatické číslo

Jeden řádek textu

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Maximální počet znaků    38

Výchozí hodnota     Prázdné

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Ano/Ne

Ano/Ne

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Výchozí hodnota     Nastavení Výchozí hodnoty v aplikaci Access zrcadlí, pokud ještě není výrazu. V opačném případě prázdné.

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Objekt OLE

Pole není exportován

Hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Formát adresy URL jako     Hypertextový odkaz

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Příloha

Příloha

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Vícehodnotová pole

Volba

Název sloupce     Zrcadlí nastavení Název pole v aplikaci Access.

Popis     Zrcadlí nastavení Popis v aplikaci Access.

Povinné     Zrcadlí požadované nastavení v aplikaci Access.

Přidat do výchozí zobrazení     Ano

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×