Export obrázků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li uložit více obrázků najednou do nového umístění nebo s jinými názvy, formáty souborů či v jiné velikosti, obrázky exportujte.

 1. Vyberte obrázky, které chcete exportovat.

  Postup

  1. Zkontrolujte, že složky, ve kterých jsou obrázky, které chcete pracovat s jsou zobrazeny v podokně Zástupci obrázků. Pokud nejsou v seznamu složek, můžete je přidáte do podokna.

   Postup

   1. V podokně Zástupci obrázků v části Zástupci obrázků klepněte na možnost Přidat zástupce obrázku.

   2. Vyhledejte složku s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte složky s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   Postup

   V seznamu Zástupci obrázků proveďte jednu z následujících akcí:

   • Práce s obrázky v jedné složce, vyberte složka.

   • Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými ve více složkách umístěných vedle sebe, vyberte první složku ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední složku ve skupině.

   • Práce s obrázky ve více složkách, které nejsou spolu sousedí, vyberte jednu složku, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte všechny další složky, které chcete pracovat s.

    Všechny obrázky obsažené ve vybraných složkách jsou zobrazeny v podokně náhledu v aktuálním pořadí.

  3. Vyberte obrázek, se kterým chcete pracovat.

   Postup

   V podokně náhledu proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li vybrat obrázek, klepněte na něj. Chcete-li změnit výběr obrázku, klepněte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás na tlačítko Další Button Image nebo Předchozí Button Image . Pracujete-li v zobrazení Jeden obrázek, je ve výchozím nastavení vybrán aktuální obrázek.

   • Chcete-li vybrat více obrázků umístěných vedle sebe, vyberte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás první obrázek ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední obrázek ve skupině.

   • Chcete-li vybrat více obrázků, které nejsou spolu sousedí, v zobrazení miniatur nebo filmový pás výběr jednoho obrázku, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé obrázky, které chcete pracovat s.

   • Pokud chcete vybrat všechny obrázky v zobrazení miniatur nebo filmový pás, klikněte na Vybrat vše v nabídce Úpravy.

 2. Klepnutím na příkaz Exportovat v nabídce Soubor otevřete Podokno úlohExportovat.

 3. Chcete-li vybrat umístění exportu, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li nahradit více obrázků vybranými verzemi, ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Původní umístění.

  • Chcete-li exportovat obrázky do nového umístění, zrušte zaškrtnutí políčka Původní umístění a zadejte do textového pole název cesty nebo klepněte na odkaz Procházet.

 4. Export názvů jiný soubor, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li exportovat obrázky s původním názvem souborů, ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Původní názvy souborů.

  • Chcete-li exportovat obrázky pod jiným názvem souborů s výchozí číselnou posloupností, zadejte do textového pole nový název.

  • Chcete-li exportovat obrázky pod jiným názvem souborů s vlastní číselnou posloupností, klepněte na odkaz Přejmenovat a poté vyberte požadované možnosti.

 5. Chcete-li exportovat v jiném než původním formátu, vyberte požadovaný formát v seznamu Exportovat v tomto formátu.

 6. Chcete-li exportovat obrázek v jiné než původní velikosti obrázku, vyberte jednu z možností v seznamu Exportovat s touto velikostí.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×