Export nebo zálohování e-mailů, kontaktů a kalendáře do souboru .pst aplikace Outlook

Tento článek se aktualizoval 9. března 2016 na základě zpětné vazby od uživatelů.

Krok 1: Ověřte, že používáte desktopovou verzi Outlooku 2007, 2010, 2013 nebo 2016.

Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 • Pokud je v levém horním rohu pásu karet možnost Soubor, používáte desktopovou verzi Outlooku a jste na správném místě. Můžete použít některý z postupů uvedených dole.

 • Pokud v levém horním rohu pásu karet není možnost Soubor, pomocí tématu Jakou verzi Outlooku používám? zjistěte, jakou máte verzi Outlooku, a přečtěte si správné pokyny k exportu. Nebo přejděte k části Jak si opatřit Outlook pro plochu.

Zvolte si z následujícího seznamu pokynů k exportu. Informace o importu položek najdete v tématu Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook.

Pokud máte poštovní schránku Office 365, můžete pomocí Outlooku 2007, 2010, 2013 nebo 2016 přesunout všechny svoje e-maily, kontakty a položky kalendáře z jednoho e-mailového účtu do poštovní schránky Office 365. Jak si opatřit Outlook pro plochu

Takto vypadá poštovní schránka Office 365 v Outlooku na webu; Outlook na webu je odlišný od Outlooku pro plochu.

Pás karet v Outlooku na webu

Až si opatříte Outlook pro plochu, udělejte toto:

 1. Přidejte svůj „zdrojový“ e-mailový účet do Outlooku pro plochu. Chvíli počkejte, než se objeví všechny e-maily a kontakty.

 2. Přidejte svůj e-mailový účet Office 365 do Outlooku pro plochu.

  Po přidání e-mailového účtu Office 365 do Outlooku pro plochu se bude Outlook automaticky synchronizovat s vaším účtem Office 365. Obsah vaší poštovní schránky Office 365 se objeví v Outlooku pro plochu.

 3. Potom v pokynech pro export v další části tohoto článku zvolte export e-mailů ze zdrojového účtu do souboru .pst.

  Pokud máte na počítači například Outlook 2010, zvolte Outlook 2010: Export položek Outlooku do souboru .pst.

 4. V pokynech pro import zvolte import e-mailů do Office 365.

  Pokud máte na počítači například Outlook 2016, zvolte Outlook 2013 a Outlook 2016: Import položek Outlooku ze souboru .pst.

  Vzhledem k tomu, že se Outlook synchronizuje s e-mailovým účtem Office 365, přejdou e-maily importované podle těchto pokynů přímo do vašeho e-mailového účtu Office 365.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku vyberte Soubor.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Zvolte Export do souboru.

  Zvolte Export do souboru.

 4. Klikněte na položku Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom na tlačítko Další.

 5. Podle obrázku dole vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Najednou je možné exportovat jen informace pro jeden účet.

  Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Včetně podsložek. Tímto způsobem se exportují všechny položky v tomto účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Zvolte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 6. Klikněte na Procházet a vyberte, kam chcete datový soubor aplikace Outlook (.pst) uložit. Zadejte název souboru a klikněte na OK. Pak pokračujte.

  Poznámka :  Pokud jste funkci exportu už použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Zadejte jiný název souboru a klikněte na OK.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru jsou.

 8. Klikněte na Dokončit.

 9. Pokud nevytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst) nebo nepoužíváte soubor chráněný heslem, Outlook zahájí export okamžitě.

  • Pokud vytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst), můžete ho volitelně chránit heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Teď, když jsou data aplikace Outlook v souboru .pst, jsou přenositelná. Soubor .pst můžete například uložit na OneDrive a pak ho stáhnout do nového počítače. Nebo si ho můžete uložit na USB flash disk, vložit tento disk do nového počítače a pak naimportovat e-maily, kontakty a kalendář do aplikace Outlook.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Možnosti.

  Zvolte Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti Outlooku zvolte Upřesnit.

  Zvolte Upřesnit.

 4. V části Export zvolte Exportovat.

  Na stránce Upřesnit zvolte Exportovat.

 5. Klikněte na Exportovat do souboru a pak na Další.

 6. Klikněte na položku Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom na tlačítko Další.

 7. Podle obrázku dole vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Najednou je možné exportovat jen informace pro jeden účet.

  Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Včetně podsložek. Tímto způsobem se exportují všechny položky v tomto účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Zvolte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 8. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte složku, kam chcete uložit datový soubor aplikace Outlook (PST), a zadejte název souboru. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud jste funkci exportu již použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Nechcete-li použít existující soubor, ale vytvořit nový soubor, změňte název souboru.

 9. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), ve skupinovém rámečku Možnosti určete, co se má provádět při exportu položek, které v souboru existují.

 10. Klikněte na Dokončit.

 11. Pokud nevytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (PST) nebo neexportujete do existujícího souboru, který je chráněn heslem, začne export okamžitě.

  • Pokud vytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (PST), můžete soubor chránit volitelným heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), který je chráněn heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Teď, když jsou data aplikace Outlook v souboru .pst, jsou přenositelná. Soubor .pst můžete například uložit na OneDrive a pak ho stáhnout do nového počítače. Nebo si ho můžete uložit na USB flash disk, vložit tento disk do nového počítače a pak naimportovat e-maily, kontakty a kalendář do aplikace Outlook.

 1. V Outlooku 2007 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  V Outlooku 2007 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Import a export.

  Zvolte Import a export.

 3. Vyberte Exportovat do souboru a pak klikněte na Další.

  Zvolte Exportovat do souboru a pak Další.

 4. Klikněte na Soubor osobních složek (.pst) a pak na Další.

 5. Podle obrázku dole vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Najednou je možné exportovat jen informace pro jeden účet.

  Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Včetně podsložek. Tímto způsobem se exportují všechny položky v tomto účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Zvolte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 6. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte složku, kam chcete uložit datový soubor aplikace Outlook (PST), a zadejte název souboru. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud jste funkci exportu již použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Nechcete-li použít existující soubor, ale vytvořit nový soubor, změňte název souboru.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), ve skupinovém rámečku Možnosti určete, co se má provádět při exportu položek, které v souboru existují.

 8. Klikněte na Dokončit.

 9. Export začne okamžitě, pokud nevytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst) nebo neexportujete do existujícího souboru .pst, který je chráněný heslem. V těchto případech se zobrazí toto dialogové okno:

  Pokud soubor .pst nechcete ochránit heslem, zvolte OK.

  Pokud soubor nechcete ochránit heslem, zvolte OK. V opačném případě postupujte takto:

  • Pokud soubor .pst chcete ochránit heslem: Zadejte heslo do polí Heslo a Ověření hesla a pak klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Teď, když jsou data aplikace Outlook v souboru .pst, jsou přenositelná. Soubor .pst můžete například uložit na OneDrive a pak ho stáhnout do nového počítače. Nebo si ho můžete uložit na USB flash disk, vložit tento disk do nového počítače a pak naimportovat e-maily, kontakty a kalendář do aplikace Outlook.

 • Když Outlook exportuje e-maily, kontakty a údaje z kalendáře do souboru .pst, vytváří kopie těchto informací. V aplikaci Outlook o nic nepřijdete. Pořád v něm uvidíte svoje e-maily, kontakty a kalendář a budete k nim mít přístup.

 • Při exportu e-mailů zahrne Outlook všechny přílohy e-mailů.

 • Outlook neexportuje metadata, například vlastnosti složek (zobrazení, oprávnění a nastavení automatické archivace), pravidla pro zprávy a seznamy blokovaných odesílatelů.

 • Chcete přesunout e-maily z jednoho e-mailového účtu do jiného e-mailového účtu.

  Máte například starý e-mailový účet Yahoo s názvem jakobsol77@yahoo.com. Svoje e-maily chcete přesunout do nového e-mailového účtu Office 365 s názvem jakobsol78@contoso.com.

  S využitím Outlooku pro plochu si můžete přidat oba účty do Outlooku. Chvíli počkejte, než se objeví všechny vaše e-maily (pokud jich máte hodně, může to trvat dlouho). Pak použijte Outlook k exportu e-mailů z účtu Yahoo do souboru .pst. Nakonec tento soubor .pst naimportujte do účtu Office 365.

 • Přecházíte od počítače PC k počítači PC: Přesunujete e-maily z jednoho počítače s aplikací Outlook do jiného počítače s aplikací Outlook.

  Na svém starém počítači máte například Outlook 2007 a právě jste dostali nový počítač s verzí Outlook 2016. Exportujte e-mailová data z aplikace Outlook 2007 (podle popisu v tomto článku) a naimportujte je do aplikace Outlook 2016.

 • Přecházíte od počítače PC k počítači Mac: Přesunujete například e-maily z aplikace Outlook na počítači PC a importujete je do aplikace Outlook 2016 na počítači Mac.

 • Chcete pravidelně zálohovat: Potřebujete pravidelně zálohovat všechny e-maily, kontakty a kalendář na bezpečné místo. Po vytvoření zkopírujte soubor .pst na bezpečné místo, například na USB flash disk, jiný pevný disk nebo cloudové úložiště, jako je OneDrive nebo Dropbox.

  Neexistuje způsob, jak automatizovat pravidelné zálohování všeho (nových i starých položek). Automatická archivace zálohuje jen staré položky a místo kopírování je přesouvá.

 • Pokud chcete jen zálohovat svoje kontakty, přečtěte si téma Export kontaktů z aplikace Outlook. Vysvětluje, jak si kontakty zkopírujete do souboru .csv.

Další témata o exportu nebo zálohování dat aplikace Outlook

Napište nám komentář

Byl tento postup užitečný? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud ne a pořád máte problémy s exportem e-mailů, kontaktů a kalendáře do souboru .pst, napište nám, jaký problém máte a jakou verzi aplikace Outlook používáte. Vaši zpětnou vazbu použijeme k prověření našich postupů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×