Export nebo import dat v nástroji Kalendář SharePointu Workspace 2010

Z nástroje Kalendář 2010 můžete schůzky exportovat, a to buď za účelem importu do jiného nástroje Kalendář v pracovním prostoru Groovu, nebo za účelem migrace dat Kalendáře do jiných programů.

Co chcete udělat?

Export dat pro import do jiných nástrojů Kalendář

Import dat do Kalendáře 2010

Export dat Kalendáře pro migraci do jiných programů

Export dat pro import do jiných nástrojů Kalendář

Všechny schůzky z nástroje Kalendář 2010 můžete exportovat do souboru ve formátu .dat. Exportovaný soubor .dat z nástroje Kalendář 2010 můžete importovat do jiného nástroje Kalendář 2010.

 1. Otevřete nástroj Kalendář 2010, který chcete exportovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Exportovat a pak na položku označující formát nástroje Kalendář pro import a export (*.dat).

 3. V dialogu Exportovat data vyberte umístění na disku a název exportního souboru .dat Kalendáře (nebo přijměte výchozí umístění a název) a pak klikněte na Uložit.

Import dat do Kalendáře 2010

 1. Otevřete (nebo přidejte) nástroj Kalendář 2010, do kterého chcete importovat kalendářová data.

 2. Na kartě Domů klikněte na Importovat.

 3. V dialogu Importovat data přejděte do umístění, kde se na disku nachází exportovaný soubor .dat Kalendáře, a klikněte na Otevřít.

Export dat Kalendáře pro migraci do jiných programů

Tento postup použijte, pokud jste se rozhodli přestat používat nástroj Kalendář v pracovním prostoru Groovu, ale chcete se dostat k jeho datům, abyste je mohli použít v jiných programech. Kalendářní data můžete exportovat do formátu HTML nebo XML. Potom můžete pomocí programového kódu tato data naimportovat do jiných programů.

K dispozici je dodatečný exportní formát XML (XML pro nahrávání na SharePoint), který se dá použít s ukázkovým nástrojem pro migraci dostupným na webu MSDN<link>. V rámci ukázky je nástroj pro migraci nastavený na zpracovávání souborů XML exportovaných z nástrojů Diskuse Groovu 2010 za účelem importu do seznamů diskusí SharePointu. Nástroj pro migraci obsahuje dokumentaci, jejímž cílem je usnadnit porozumění struktuře XML nástrojů Groovu, abyste pomocí programového kódu dokázali naimportovat data z jiných nástrojů Groovu (třeba nástroje Kalendář) do seznamů SharePointu.

 1. Na kartě Domů klikněte na Exportovat a pak na položku označující formáty partnerských nástrojů pro archivaci dat (HTML, XML).

 2. V dialogu pro export dat partnerského nástroje zaškrtněte požadované možnosti pro export dat nástroje Kalendář a klikněte na OK.

 3. V dialogu Vyhledat složku vyberte umístění složky pro export dat nástroje a klikněte na OK.
  SharePoint Workspace exportuje data nástroje Kalendář ve vybraných formátech do určené složky a vytvoří podsložku FileAttachments pro uložení souborových příloh kalendářových položek.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×