Export kontaktů z Outlooku

Krok 1: Ujistěte se, že používáte desktopovou verzi Outlooku: 2007, 2010, 2013 nebo 2016. Ověřit, že používáte jednu z těchto aplikací, můžete na následujícím obrázku:

Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.

Podívejte se na Outlook na svém počítači:

 • Pokud se na pásu karet Outlooku nachází v levém horním rohu možnost Soubor, používáte desktopovou verzi Outlooku a jste na správném místě. K exportu kontaktů použijte některý z postupů uvedených dole.

 • Pokud váš pás karet vypadá jinak než na tomto obrázku, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám?, kde zjistíte, jakou verzi Outlooku používáte, a získáte správné pokyny k exportu.

Když vyexportujete kontakty z Outlooku, uložíte kopii kontaktů do souboru. Tento soubor pak můžete použít k importu kontaktů do jiné aplikace.

Můžete si vybrat z následujícího seznamu pokynů k exportu. Informace o importu kontaktů najdete v článku Import kontaktů do Outlooku.

 1. V Outlooku 2013 nebo 2016 na počítači zvolte Soubor.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Zvolte Export do souboru.

  Zvolte Export do souboru.

 4. Zvolte Hodnoty oddělené čárkami.

 5. TENTO KROK JE KLÍČOVÝ (zvlášť pokud máte počítač půjčený od kamaráda): V poli Vyberte složku, ze které chcete exportovat se posuňte nahoru (pokud je to potřeba) a vyberte složku Kontakty, které je pod vaším účtem. Zvolte Další.

  Posuňte se nahoru a zvolte složku kontaktů, ze které chcete exportovat kontakty.

 6. Zvolte Procházet, pojmenujte soubor a zvolte OK.

  Přiřaďte souboru kontaktů název.

 7. Potvrďte, kam se do počítače uloží nový soubor kontaktů, a zvolte Další.

 8. Zvolte Dokončit a vaše kontakty se okamžitě začnou exportovat. Až se proces exportu dokončí, Outlook nezobrazí žádnou zprávu, ale pole Průběh importu a exportu zmizí.

  Obrázek pole průběhu exportu

 9. Vyhledejte nový soubor .csv v počítači a otevřete ho v Excelu. Zkontrolujte, jestli obsahuje vaše kontakty. Nejspíš bude obsahovat hodně prázdných buněk. To je normální.

  Příklad toho, jak vypadá soubor csv po vyexportování kontaktů z Outlooku

 10. Obecně doporučujeme zavřít soubor bez ukládání jakýchkoli změn. Když se změny uloží, soubor se může poškodit a nebudete ho moct použít pro import. Když se to náhodou stane, vždycky můžete spustit proces exportu znova a vytvořit nový soubor.

  Pomocí Excelu můžete informace v souboru .csv aktualizovat. Tipy k práci se seznamem kontaktů v Excelu najdete v článku Vytvoření nebo úprava souborů .csv.

 11. Pokud máte počítač s nainstalovaným Outlookem, který jste si půjčili od kamaráda, můžete teď z jeho verze Outlooku odebrat svůj účet. Uděláte to takto:

  1. V Outlooku na počítači zvolte Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

  2. Zvolte účet, který chcete odstranit, a pak zvolte Odebrat.

  3. Zvolte Zavřít.

 12. Po zkopírování kontaktů do souboru .csv je můžete naimportovat do jiného počítače s Outlookem pro Windows nebo do jiné e-mailové služby.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Možnosti.

  Zvolte Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti Outlooku zvolte Upřesnit.

  Zvolte Upřesnit.

 4. V části Export zvolte Exportovat.

  Na stránce Upřesnit zvolte Exportovat.

 5. V Průvodci importem a exportem vyberte Export do souboru a zvolte Další.

 6. V seznamu Vytvořit soubor typu zvolte typ exportu, který chcete použít: Nejběžnější typ souboru je Hodnoty oddělené čárkami (Windows), který je označovaný taky jako soubor .csv. Pak klikněte na Další.

  Zvolte export do souboru .csv (Windows).

  Pokud kontakty exportujete proto, abyste je použili v jiné kopii Outlooku, zvolte Datový soubor aplikace Outlook (.pst).

 7. V části Vyberte složku, ze které chcete exportovat se možná budete muset posunout nahoru. Pak vyberte složku kontaktů, kterou chcete exportovat. Až to budete mít, zvolte Další.

  Poznámka :  Pokud nezvolíte možnost exportu do datového souboru aplikace Outlook (PST), můžete exportovat najednou jenom jednu složku.

  Zvolte kontakty, které chcete exportovat.
 8. V části Uložit exportovaný soubor jako klikněte na Procházet, vyberte cílovou složku a do pole Název souboru zadejte název souboru.

  Zadejte název pro soubor kontaktů.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. V dialogovém okně Export do souboru klikněte na tlačítko Další.

 11. Zvolte Dokončit a vaše kontakty se okamžitě začnou exportovat. Až se proces exportu dokončí, Outlook nezobrazí žádnou zprávu, ale pole Průběh importu a exportu zmizí.

  Obrázek pole průběhu exportu

 12. Až se export dokončí, zvolte OK. Tím zavřete okno Možnosti Outlooku.

 13. Přejděte do umístění v počítači, kam jste uložili svoje kontakty, třeba do složky Dokumenty.

  Zadejte název pro soubor, do kterého chcete exportovat.

 14. Pokud jste svoje kontakty exportovali jako soubor .csv, můžete se v Excelu podívat, co se z Outlooku exportovalo. Nejspíš bude obsahovat hodně prázdných buněk. To je normální.

  Příklad toho, jak vypadá soubor csv po vyexportování kontaktů z Outlooku

 15. Obecně doporučujeme zavřít soubor bez ukládání jakýchkoli změn. Když se změny uloží, soubor se může poškodit a nebudete ho moct použít pro import. Když se to náhodou stane, vždycky můžete spustit proces exportu znova a vytvořit nový soubor.

  Pomocí Excelu můžete informace v souboru .csv aktualizovat. Tipy k práci se seznamem kontaktů v Excelu najdete v článku Vytvoření nebo úprava souborů .csv.

Pokud chcete kontakty naimportovat do Outlooku 2016, přečtěte si článek Import kontaktů do Outlooku.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

 1. V Outlooku 2007 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  V Outlooku 2007 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Import a export.

  Zvolte Import a export.

 3. Vyberte Exportovat do souboru a klikněte na Další.

  Zvolte Exportovat do souboru a pak Další.

 4. Zvolte Hodnoty oddělené čárkami a klikněte na Další.

  Zvolte Hodnoty oddělené čárkami (Windows).

 5. V seznamu složek se v případě nutnosti přesuňte nahoru, zvolte složku kontaktů, kterou chcete exportovat, a pak klikněte na Další.

  Zvolte složku kontaktů, ze které chcete exportovat kontakty.

 6. Zvolte Procházet, zadejte název exportovaného souboru a klikněte na OK.

  Zadejte název pro soubor kontaktů.

 7. Klikněte na Další.

 8. Zvolte Dokončit a vaše kontakty se okamžitě začnou exportovat. Až se proces exportu dokončí, Outlook nezobrazí žádnou zprávu, ale pole Průběh importu a exportu zmizí.

  Obrázek pole průběhu exportu

 9. Pokud jste svoje kontakty exportovali jako soubor .csv, můžete se v Excelu podívat, co se z Outlooku exportovalo. Nejspíš bude obsahovat hodně prázdných buněk. To je normální.

  Příklad toho, jak vypadá soubor csv po vyexportování kontaktů z Outlooku

 10. Obecně doporučujeme zavřít soubor bez ukládání jakýchkoli změn. Když se změny uloží, soubor se může poškodit a nebudete ho moct použít pro import. Když se to náhodou stane, vždycky můžete spustit proces exportu znova a vytvořit nový soubor.

  Pomocí Excelu můžete informace v souboru .csv aktualizovat. Tipy k práci se seznamem kontaktů v Excelu najdete v článku Vytvoření nebo úprava souborů .csv.

Pokud chcete kontakty naimportovat do Outlooku 2016, přečtěte si článek Import kontaktů do Outlooku.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Outlook na webu vypadá nějak takto:

Jak pás karet vypadá v Outlooku na webu.

Abyste mohli exportovat svoje kontakty z Outlooku na webu, musíte použít Outlook na svém počítači, který vypadá nějak takto (s nabídkou Soubor v levém horním rohu):

Pás karet v Outlooku 2016

Pokud přidáváte e-mailový účet Office 365 do Outlooku na počítači, Outlook na počítači se synchronizuje s Outlookem na webu. Pak můžete svoje kontakty exportovat z počítače do souboru. K exportu kontaktů můžete použít Outlook 2007, 2010, 2013 nebo 2016.

Export e-mailových kontaktů Office 365:

 1. Přidejte svůj e-mailový účet Office 365 do Outlooku na počítači.

 2. Kontakty můžete exportovat z libovolné desktopové verze Outlooku.

Pokud Outlook na počítači nemáte, přečtěte si část Jak získat Outlook pro počítač.

Pokud chcete importovat kontakty do Outlooku na webu, přečtěte si téma Import kontaktů do Outlooku.

Tady je postup, jak exportovat kontakty z Outlooku.com nebo Hotmailu, abyste je mohli importovat do Outlooku 2010, 2013 nebo 2016. Kontakty s ním můžete exportovat i pro jiné e-mailové služby.

 1. Přihlaste se ke svému účtu Outlook.com.

 2. Zvolte spouštěč aplikací Tlačítko spouštěče aplikací v levém horním rohu obrazovky a pak zvolte Lidé.

  Zvolte Lidé.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na Spravovat > Exportovat pro Outlook.com a další služby.

  Zvolte Spravovat.

 4. Úplně vespodu obrazovky se vám zobrazí výzva otevřít nebo uložit OutlookContact.csv z people.live.com. Zvolte Uložit jako.

 5. Vyberte umístění na svém počítači, kam se soubor OutlookContacts.csv uloží.

 6. Teď, když se vaše kontakty zkopírovaly do souboru .csv, je můžete naimportovat do Outlooku 2007, 2010, 2013 nebo 2016. Postupujte podle pokynů pro import souboru .csv.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Poznámka : Google neexportuje fotky kontaktů.

 1. Přihlaste se k účtu služby Google Gmail.

 2. Zvolte Gmail >Kontakty.

  Pokud chcete importovat kontakty z Gmailu do Office 365, vyberte v Gmailu Gmail a potom Kontakty.

 3. V horní části stránky s kontakty vyberte Více >Exportovat.

  Pokud chcete importovat kontakty z Gmailu do Office 365, zvolte v Gmailu Kontakty, Další, Export.

 4. V části Které kontakty chcete exportovat zvolte skupinu kontaktů nebo Všechny kontakty.

  Zvolte outlookový formát csv pro export kontaktů, které budete importovat do Outlooku.

 5. V části Který formát pro export vyberte Formát Outlook CSV (pokud pak seznam budete chtít naimportovat do Outlooku nebo do jiné aplikace) a potom zvolte Exportovat.

 6. Až se vás počítač zeptá, jestli chcete soubor exportu stáhnout, klikněte na Uložit jako.

  Export kontaktů z Google Gmailu – Uložit jako

 7. Klikněte na Procházet a zvolte umístění na počítači, kam se soubor dočasně uloží. Výchozí název souboru je contacts.csv.

  Uložte soubor contacts.csv do umístění na vašem počítači.

  Pokud chcete, můžete soubor contacts.csv otevřít v Excelu a zkontrolovat, jestli se úspěšně vyexportovaly všechny kontakty. Pokud jste při zadávání informací kontaktů v Gmailu nebyli mimořádně důkladní, bude vyexportovaný soubor CSV vypadat nejspíš podobně jako na následujícím obrázku – informace budou jenom v některých buňkách:

  Ukázkový soubor csv exportovaný z Googlu

  Poznámka : Po dokončení importu kontaktů do aplikace Outlook můžete tento soubor odstranit.

 8. Teď, když se vaše kontakty zkopírovaly do souboru .csv, je můžete naimportovat do Outlooku.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Tímto postupem si můžete stáhnout kopii svých kontaktů z iCloudu. Po stažení kopie kontaktů do souboru můžete soubor naimportovat do Outlooku.

 1. Na počítači Mac otevřete iCloud.

 2. Otevřete nabídku Akce. Výběrem možnosti Vybrat vše označte všechny kontakty k exportu.

  Otevřete nabídku Akce a pak zvolte Vybrat vše.

 3. Znovu otevřete nabídku Akce a zvolte Exportovat. Kontakty se zkopírují do souboru VCF. (Kontakty budou dál dostupné ve vašem účtu iCloud.)

  Zvolte nabídku Akce a pak zvolte Exportovat.

 4. Po zkopírování kontaktů do souboru VCF je můžete převést do souboru CSV a pak je naimportovat do Outlooku pro Windows. Informace najdete v tématu Import kontaktů z iCloudu (vCard) do Outlooku.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Poznámka : Z aplikace Outlook pro Mac 2016 nejdou kontakty exportovat.

Byly tyto informace užitečné? Napište nám prosím komentář.

Další témata o exportu

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud ne a máte s exportem kontaktů problémy, napište nám, odkud se kontakty snažíte exportovat. Váš názor použijeme k prověření našich postupů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×