Export kontaktů do adresáře aplikace Outlook

Aplikace Access i aplikace Outlook jsou vynikající aplikace pro správu osobních i obchodních kontaktů. Může se proto stát, že budete chtít data kontaktů exportovat z aplikace Access do aplikace Outlook. Aplikace Access 2007 však neumožňuje přímo exportovat data do formátu souborů aplikace Outlook a ani aplikace Outlook 2007 neumožňuje přímo importovat tabulku z databáze aplikace Access 2007. Naštěstí lze snadno exportovat tabulku nebo dotaz aplikace Access jako textový soubor a potom tento soubor importovat do aplikace Outlook 2007.

Další informace o opačném postupu (import kontaktů z aplikace Outlook do aplikace Access) naleznete v článku Import kontaktů z adresáře aplikace Outlook.

Krok 1: Export kontaktních informací z aplikace Access jako textový soubor

 1. V navigačním podokně aplikace Access klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku nebo dotaz obsahující kontaktní informace, jež chcete exportovat, přejděte na možnost Export a klikněte na příkaz Textový soubor.

 2. V dialogovém okně Export – Textový soubor si všimněte názvu souboru a umístění, jež navrhne aplikace Access. Chcete-li přijmout výchozí hodnoty, klikněte na tlačítko OK. Můžete rovněž kliknout na tlačítko Procházet, vybrat jiné umístění souboru a potom kliknout na tlačítko OK. Nezaškrtávejte žádná políčka v části Zadejte možnosti exportu.

 3. V dialogovém okně Průvodce exportem textu se ujistěte, že je vybrána možnost S oddělovači, a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce vyberte oddělovač Tabelátor a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy sloupců na prvním řádku.

 5. Na další stránce průvodce klikněte na tlačítko Dokončit.

 6. Bez uložení kroků exportu klikněte na tlačítko Zavřít a potom aplikaci Access ukončete.

V dalším postupu provedete import textového souboru do aplikace Outlook. Než budete pokračovat, doporučujeme, abyste se rozhodli, do které složky aplikace Outlook chcete kontakty importovat. Pokud chcete kontakty importovat do nové složky aplikace Outlook, je nutné tuto složku vytvořit před zahájením tohoto postupu.

Krok 2: Import textového souboru do aplikace Outlook

 1. V aplikaci Outlook 2007 klikněte v nabídce Soubor na příkaz Import a export.

 2. V dialogovém okně Průvodce importem a exportem vyberte možnost Import z jiného programu nebo souboru a klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte možnost Hodnoty oddělené tabulátory (Windows) a klikněte na tlačítko Další.

 4. V dialogovém okně Importovat soubor klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor TXT, který jste vytvořili v předchozím postupu, a dvakrát na tento soubor klikněte.

 5. Jestliže cílová složka v aplikaci Outlook již obsahuje kontakty, může nastat situace, že některé importované kontakty jsou duplicitní položky kontaktů, jež se již v aplikaci Outlook nacházejí. V části Možnosti zvolte způsob, jak má aplikace Outlook s duplicitními položkami zacházet.

  • Pokud si myslíte, že importované kontakty jsou úplnější nebo aktuálnější než kontakty ve složce aplikace Outlook, klikněte na možnost Duplicitní položky přepsat importovanými.

  • Pokud si nejste jisti, které kontakty jsou úplnější nebo aktuálnější, a chcete importovat všechny kontakty v textovém souboru bez ohledu na to, zda jde o duplicitní položky, klikněte na možnost Povolit vytvoření duplicitních položek. Po dokončení operace importu můžete kontakty v aplikaci Outlook prozkoumat a odstranit ty, které nechcete zachovat.

  • Pokud si myslíte, že kontakty v aplikaci Outlook jsou úplnější a aktuálnější než importované kontakty, klikněte na možnost Neimportovat duplicitní položky.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

 7. V seznamu složek klikněte na složku kontaktů, do které chcete importované kontaktní informace vložit, a klikněte na tlačítko Další.

 8. Chcete-li prozkoumat nebo změnit způsob, jakým budou kontaktní informace ukládány do složky aplikace Outlook, klikněte na tlačítko Připojit vlastní pole. Jedná se o nepovinný krok, ale doporučujeme jej v případě, že se chcete ujistit, že importovaná data budou v aplikaci Outlook umístěna do správných polí.

  Poznámka : Pokud tlačítko Připojit vlastní pole není k dispozici, zaškrtněte v oblasti Budou provedeny následující akce políčko u operace importu.

  Další informace týkající se připojení vlastních polí

  1. V dialogovém okně Připojit vlastní pole si prohlédněte výchozí připojení v seznamu Komu v pravé části.

   Poznámka : Další pole v seznamu Komu zobrazíte kliknutím na znaménko plus (+) u daného pole. Pole Jméno a Příjmení například zobrazíte kliknutím na znaménko plus (+) u pole Jméno.

  2. Pokud připojení polí vypadá správně, vraťte se do průvodce importem souboru kliknutím na tlačítko Storno. V opačném případě změňte připojení pomocí následujícího postupu:

   • Chcete-li pole v textovém souboru připojit k poli v cílové složce aplikace Outlook, přetáhněte je z levého seznamu (Od) na příslušné pole v pravém seznamu (Komu).

   • Chcete-li pole odebrat z připojení, přetáhněte je z pravého seznamu (Komu) do levého seznamu (Od).

   • Chcete-li odebrat nastavení připojení, klikněte na tlačítko Vymazat připojení.

   • Původní připojení obnovíte kliknutím na tlačítko Výchozí připojení.

    Další záznamy v seznamu Od zobrazíte kliknutím na tlačítko Předchozí nebo Další.

  3. Po dokončení připojení polí klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka : Pokud importovaný textový soubor neobsahuje v prvním řádku názvy polí, bude první řádek dat interpretován jako názvy polí a nebude importován jako data. Chcete-li zajistit, aby všechna data v textovém souboru byla importována, vyberte při exportu z aplikace Access možnost zahrnout názvy polí do prvního řádku textového souboru.

 9. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×