Export dat z formuláře do aplikace Excel

Data z formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath můžete exportovat do nového sešitu v aplikaci Microsoft Office Excel 2007. Díky tomu budete moci data z formuláře rychle filtrovat, seřazovat a analyzovat a vytvářet z nich grafy. Export dat je možný z jednotlivých formulářů i z více formulářů současně. Lze exportovat veškerá data z jednoho či více formulářů nebo vybrat data, která chcete exportovat. Je také možné exportovat data z formulářů uložených ve Složka Formuláře aplikace InfoPath v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 nebo v knihovně dokumentů na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Poznámka : Chcete-li současně exportovat data z více formulářů, musí být všechny formuláře založeny na stejné Šablona formuláře.

V tomto článku

Než začnete

Export všech dat z formuláře

Export pouze některých dat z formuláře

Než začnete

Chcete-li použít tuto funkci, musí být v počítači nainstalována aplikace Office Excel 2007 a možnost exportu dat do aplikace Excel musí být povolena v šabloně formuláře, na které je formulář založen.

Začátek stránky

Export všech dat z formuláře

Pomocí následujícího postupu můžete automaticky exportovat veškerá data z jednoho nebo více formulářů do nového, prázdného sešitu aplikace Office Excel 2007.

 1. Otevřete formulář obsahující data, která chcete exportovat do aplikace Office Excel 2007.

  Poznámka : Pokud otevřený formulář obsahuje Digitální podpis, je nutné před exportem dat z formuláře do aplikace Excel podpisy odebrat.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Exportovat do a pak vyberte příkaz Microsoft Office Excel.

 3. Na první stránce Průvodce exportem do aplikace Excel klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce Průvodce exportem do aplikace Excel se ujistěte, zda je vybrán přepínač Všechna data formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

  Tip : Jestliže chcete rychle exportovat všechna data z aktuálního formuláře, můžete namísto tlačítka Další klepnout na tlačítko Dokončit.

 5. Na další stránce průvodce proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li exportovat data pouze z aktuálního formuláře, klepněte na přepínač Exportovat data pouze z tohoto formuláře.

  • Chcete-li exportovat data z dalších formulářů, klepněte na přepínač Exportovat data z tohoto formuláře a těchto dalších formulářů, klepněte na tlačítko Přidat a potom vyhledejte a vyberte další formuláře v dialogovém okně Přidat soubory do exportu.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  V aplikaci Office Excel 2007 se otevře nový sešit, který bude obsahovat data z formuláře či formulářů aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Export pouze některých dat z formuláře

Pomocí Průvodce exportem do aplikace Excel můžete také exportovat data z aktuálního Zobrazení jednoho nebo více formulářů. Můžete exportovat data z určitých polí v rámci zobrazení a vyloučit nebo zahrnout určité tabulky či seznamy.

 1. Otevřete formulář obsahující data, která chcete exportovat. Je-li u formuláře k dispozici více zobrazení, přepněte do zobrazení obsahujícího data, která chcete exportovat.

  Poznámka : Pokud otevřený formulář obsahuje digitální podpisy, je nutné před exportem dat z formuláře do aplikace Excel podpisy odebrat.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Exportovat do a pak vyberte příkaz Microsoft Office Excel.

 3. Na první stránce Průvodce exportem do aplikace Excel klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce Průvodce exportem do aplikace Excel proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li z typů položek, které budou exportovány, vyloučit tabulky a seznamy, klepněte na přepínač Pouze data formuláře v aktuálním zobrazení kromě tabulek a seznamů.

  • Chcete-li mezi typy položek, které budou exportovány, zahrnout určitou tabulku nebo seznam, klepněte na přepínač Pouze data formuláře z aktuálního zobrazení včetně této tabulky nebo seznamu a vyberte skupinu, kterou chcete exportovat.

   Poznámka : Jestliže zobrazení, ze kterého chcete exportovat data, neobsahuje žádnou tabulku ani seznam, nebude tento přepínač k dispozici.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Vyberte data, která chcete exportovat, a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li exportovat data pouze z aktuálního formuláře, klepněte na přepínač Exportovat data pouze z tohoto formuláře.

  • Chcete-li exportovat data z dalších formulářů, klepněte na přepínač Exportovat data z tohoto formuláře a těchto dalších formulářů, klepněte na tlačítko Přidat a potom vyhledejte a vyberte další formuláře v dialogovém okně Přidat soubory do exportu.

 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  V aplikaci Office Excel 2007 se otevře nový sešit, který bude obsahovat data z formuláře či formulářů aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×