Export dat obsažených v e-mailovém formuláři aplikace InfoPath z aplikace Outlook

Pokud již formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath používáte u úkolů, jako je odesílání týdenních zpráv o stavu, a ke správě e-mailových zpráv používáte aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, můžete pomocí e-mailových formulářů aplikace InfoPath usnadnit procesy, které používáte ke spolupráci a sdílení dat. To znamená, že díky tomu můžete otevírat, vyplňovat a odesílat formuláře aplikace InfoPath z aplikace Office Outlook 2007, aniž byste museli otevírat aplikaci InfoPath. Pokud obdržíte e-mailový formulář aplikace InfoPath, můžete na něj odpovědět, předat jej a uložit stejně jako jakékoli jiné položky v aplikaci Office Outlook 2007.

Data z jednoho nebo i více e-mailových formulářů aplikace InfoPath je možné exportovat do sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007. E-mailové formuláře aplikace InfoPath lze exportovat jako jednotlivé soubory XML, které bude později možné uložit nebo otevřít v aplikaci InfoPath. Data obsažená v jednom formuláři aplikace InfoPath můžete rovněž exportovat do dalších podporovaných formátů souborů.

Poznámka : V aplikacích systému Microsoft Office 2007 je možné soubory ukládat ve formátech PDF a XPS až po instalaci doplňku. Další informace naleznete v části Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Co chcete udělat?

Export dat z formuláře do aplikace Excel

Export e-mailových formulářů aplikace InfoPath do souborů XML

Export dat z formuláře do aplikace Excel

  1. V zobrazení složky Formuláře aplikace InfoPath aplikace Office Outlook 2007 vyberte formuláře, které chcete exportovat.

    Tip : Chcete-li vybrat několik položek, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jednotlivé položky nebo podržte stisknutou klávesu SHIFT a vyberte řadu položek.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané formuláře, v místní nabídce přejděte na příkaz Akce aplikace InfoPath a klepněte na tlačítko Exportovat formuláře do aplikace Excel.

  3. Otevře se sešit aplikace Office Excel 2007 obsahující formulářová data, která byla exportována.

Začátek stránky

Export e-mailových formulářů aplikace InfoPath do souborů XML

  1. V zobrazení složky Formuláře aplikace InfoPath aplikace Office Outlook 2007 vyberte formuláře, které chcete exportovat.

    Tip : Chcete-li vybrat několik položek, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jednotlivé položky nebo podržte stisknutou klávesu SHIFT a vyberte řadu položek.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané formuláře, v místní nabídce přejděte na příkaz Akce aplikace InfoPath a klepněte na tlačítko Exportovat formuláře.

  3. V dialogovém okně Exportovat formuláře vyberte umístění, kam chcete formuláře uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×