Export dat obrazce do databáze

Obsahují-li obrazce data, můžete spustit Průvodce exportem databáze a vytvořit tabulku databáze obsahující tyto data.

Rozdíl mezi Průvodcem exportem databáze a dialogovým oknem, které lze otevřít pomocí příkazu Exportovat do databáze, spočívá v tom, že pomocí průvodce můžete zvolit export všech obrazců ve vrstvě. Jestliže nepotřebujete exportovat po vrstvách, bude příkaz Exportovat do databáze praktičtější.

Použití Průvodce exportem databáze

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Doplňky, přejděte na příkaz Visio Extra a poté klepněte na příkaz Průvodce exportem databáze.

 2. Postupujte podle pokynů na stránkách průvodce.

  tiplist

  Názvům buněk dat obrazce bude v seznamu předcházet označení Prop, například Prop.Náklady.

  Použijete-li pro export dat obrazce Průvodce exportem databáze, uloží průvodce informace týkající se exportu společně se stránkou výkresu. Jestliže obrazce změníte a chcete data exportovat znovu, klepněte na stránku výkresu pravým tlačítkem myši a poté vyberte příkaz Tabulka exportu databáze.

Použití příkazu Exportovat do databáze

 1. V nabídce Nástroje přejděte na Doplňky, poté přejděte na Visio Extra a klepněte na příkaz Exportovat do databáze.

 2. Vyberte tabulku databáze, kterou chcete použít.

  • Máte-li zdroj dat uložen jinde než ve výchozím umístění, klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.

  • Jestliže chcete vytvořit nový zdroj dat, klepněte na tlačítko Vytvořit. Postupujte podle pokynů průvodce Vytvoření nového zdroje dat. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se objeví dialogové okno Nastavení ODBC. V tomto okně můžete buď vybrat existující databázi nebo vytvořit novou. Tabulku v databázi vytvoříte později.

   Poznámky : Používáte-li jako zdroj dat aplikaci Microsoft Office Excel, můžete vybrat existující sešit, ale nemůžete v průvodci vytvořit nový.

   Jestliže vyberete sešit aplikace Excel, ujistěte se, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Jen pro čtení v dialogovém okně Vybrat sešit.

 3. Jestliže databáze podporuje vlastníky, vyfiltrujte klepnutím na jméno vlastníka v seznamu Vlastník seznam vlastníků tabulky. Při tvorbě tabulky databáze se použije jméno, které jste použili pro přihlášení do databáze.

 4. Pokud máte v databázi přístup k více databázím, klepněte v seznamu Kvalifikátor na databázi, kterou chcete použít.

  Tip : Používáte-li aplikace Microsoft Office Access nebo Excel, je v tomto seznamu uveden název a umístění databáze, do které budou exportovány vaše údaje.

 5. V seznamu Tabulka klepněte na databázi, kterou chcete použít. Chcete-li vytvořit novou tabulku, zadejte její název.

 6. Pokud chcete změnit způsob exportu dat z buněk tabulky ShapeSheet, proveďte jednu z následujících akcí:

  Přidání buňky tabulky ShapeSheet do seznamu pro export

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte buňku tabulky ShapeSheet, kterou chcete exportovat.

  3. V rozevíracím seznamu Vyhodnotit jako vyberte typ dat pro hodnotu uloženou v poli databáze.

  4. Vyberte pole databáze, do kterého budou zkopírována data obrazce.

  5. Určete typ dat databáze, délku pole a počet desetinných míst pole databáze.

  Změna způsobu exportu dat v buňce tabulky ShapeSheet

  1. Vyberte název buňky a klepněte na tlačítko Změnit.

  2. Změňte způsob exportu údajů.

  Odstranění buňky tabulky ShapeSheet ze seznamu pro export

  Vyberte název buňky a klepněte na tlačítko Odstranit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×