Export dat aplikace Access do dokumentu aplikace Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Export dat z databáze Microsoft Access 2010Microsoft Word 2010 dokumentu, použijte Průvodce exportem v Access 2010. Tento článek popisuje operaci exportu, vysvětluje, jak pomocí Průvodce exportem a se dozvíte, jak můžete znovu použít nastavení exportu uložením.

V tomto článku

Základní informace

Export dat aplikace Access do aplikace Word

Jak Access hodnoty vypadat při exportu do aplikace Word

Přehled

Zpracování exportovaných dat

Při použití Průvodce exportem Access exportovat data z databáze aplikace Access do dokumentu Word 2010 Access vytvoří kopii data v Microsoft Wordu Rich Text Format souboru. Však exportu vytvoříte jenom slouží ke kopírování viditelná pole a záznamy z aplikace Access tabulek, dotazů, formulářů a a zobrazí je v tabulce ve Wordovém dokumentu. Pokud máte všechny skryté pole nebo záznamy prostřednictvím použité filtry, Průvodce exportem není exportu dat Při exportu sestavy data a jeho rozložení se zkopírují do úzce vypadat původním formátu sestavy.

Poznámka : Pomocí příkazu Uložit jako v aplikaci Access nelze uložit databázi aplikace Access nebo tabulky jako dokument aplikace Word.

Exportovatelné typy dat

Exportovat data z tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy aplikace Access. Můžete taky exportovat vybraných záznamů v zobrazení. Při exportu formuláře nebo datový list obsahující podformulářů nebo vnořený datový list je exportovány pouze hlavní formulář nebo datový list. Budete muset opakujte operaci exportu pro každý podformulář a vnořeného datového listu, který chcete zobrazit v aplikaci Word. Naopak při exportu sestavy podformuláře a podsestavy zahrnuté v sestavě jsou exportovány, spolu s hlavním sestavy. Nelze exportovat makra a moduly.

Export dat do existujícího dokumentu aplikace Word

Pokud pomocí Průvodce exportem provádíte export dat z aplikace Access poprvé, budou data exportována do nového dokumentu aplikace Word. Chcete-li data přesunout do jiného existujícího dokumentu aplikace Word, je třeba požadovaná data vybrat, zkopírovat a nakonec vložit do příslušného dokumentu aplikace Word.

Začátek stránky

Export dat aplikace Access do aplikace Word

 1. Otevřete zdrojovou databázi.

 2. V navigačním podokně vyberte objekt obsahující data, která chcete exportovat.

  Exportovat lze tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

 3. Zkontrolujte zdrojová data a ujistěte se, zda neobsahují indikátory chyb (zelené trojúhelníky) nebo chybové hodnoty, například #Num.

  Důležité : Všechny chyby nerozpoznaná hodnoty ve zdroji dat se nahradí s hodnotou null ve Wordovém dokumentu.

 4. Pokud z objektu chcete exportovat pouze některá data, vyberte pouze záznamy, které chcete exportovat.

 5. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Export na položku Více a potom na položku Word.

  Poznámka : Příkaz Export je k dispozici pouze tehdy, pokud je databáze otevřená a je vybrán objekt.

 6. V Průvodci exportem zadejte název cílového souboru.

 7. Průvodce vždy exportuje formátovaná data. Pokud chcete po dokončení operace exportu zobrazit dokument aplikace Word, zaškrtněte políčko Po dokončení operace exportu otevřít cílový soubor.

 8. Jestliže jste před zahájením operace exportu vybrali záznamy, které chcete exportovat, můžete zaškrtnout políčko Exportovat pouze vybrané záznamy. Chcete-li však exportovat všechny záznamy v zobrazení, ponechejte políčko bez zaškrtnutí.

  Poznámka : Toto políčko není k dispozici (zobrazí se šedě), pokud nejsou vybrány žádné záznamy.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

 10. Pokud cílový dokument existuje, zobrazí se dotaz, zda má být daný soubor po kliknutí na tlačítko Ano přepsán. Chcete-li změnit název cílového souboru, klikněte na tlačítko Ne a potom znovu na tlačítko OK.

Aplikace Access vyexportuje data a otevře cílový dokument v aplikaci Word (podle nastavení exportu zadaného v průvodci). Aplikace Access také na poslední stránce průvodce zobrazí stav proběhlé operace. Chcete-li uložit nastavení exportu k pozdějšímu použití, přejděte k následujícím krokům.

Uložení a použití nastavení exportu s aplikací Outlook

Poznámka : Musí mít Microsoft Outlook 2010 nainstalovaný úkol pro opakované nastavení exportu vytvoříte.

Může být užitečné pro vytvoření úkolu v Outlook 2010, pokud chcete spustit operaci exportu intervalech normálního nebo opakované. Ale pokud není vytvořit úkol, aplikace Access pořád ukládá specifikaci.

 1. Na poslední stránce Průvodce exportem zaškrtněte políčko Uložit kroky exportu.

  Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. V pole Uložit jako ponechejte název zadaný ve specifikaci exportu nebo jej podle potřeby změňte.

 3. Do pole Popis můžete zadat popis.

 4. Chcete-li spouštět export ve stanovených intervalech (například týdně nebo měsíčně), zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook. Tímto způsobem vytvoříte úkol aplikace Outlook, který vám v budoucnu umožní spouštět export.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit export.

Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access po kliknutí na tlačítko Uložit export chybovou zprávu.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook správně nakonfigurována, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Microsoft Outlook 2010. Postupujte podle pokynů průvodce a proveďte konfiguraci aplikace Outlook.

Vytvoření úkolu aplikace Outlook

Pokud chcete vytvořit úkol aplikace Outlook, zvolte dialogové okno Exportovat název - úkol aplikace Outlook.

 1. Zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například Počáteční datum, termín splnění a připomenutí.

  Chcete-li export nastavit jako opakovanou událost, klikněte na tlačítko Opakování.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klikněte na tlačítko Úkoly a potom dvakrát klikněte na úkol, který chcete spustit.

 2. Na kartě Úkol ve skupině Microsoft Access klikněte na položku Spustit export.

 3. V dialogovém okně Export dat z aplikace Microsoft Access klikněte na tlačítko OK.

 4. Zavřete dialogové okno úkolu Export.

Začátek stránky

Zobrazení exportovaných hodnot aplikace Access v aplikaci Word

Pokud export neproběhl očekávaným způsobem, mohla by vám následující tabulka pomoci určit způsob, jakým aplikace Access exportuje různé hodnoty do aplikace Word.

Položka aplikace Access

Výsledek exportu v aplikaci Word

Názvy polí

Názvy polí exportované z tabulek, formulářů nebo dotazů se zobrazí v prvním řádku tabulky v dokumentu aplikace Word. V případě exportu sestavy závisí umístění názvů polí v dokumentu aplikace Word na konkrétním rozložení sestavy.

Vícehodnotová pole

Pole obsahující více hodnot je exportováno do jednoho sloupce aplikace Word. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkou (,).

Obrázky, objekty a přílohy

Grafické prvky – loga, data v polích objektů OLE nebo přílohy, které jsou součástí zdrojových dat – nejsou exportovány.

Grafy

Objekty aplikace Microsoft Graph nejsou exportovány.

Výrazy

Výrazy nejsou exportovány, exportují se pouze výsledky výrazů.

Podformuláře a vnořené datové listy

Exportovány jsou pouze hlavní formuláře a datové listy, nikoli podformuláře ani vnořené datové listy. Všechny podformuláře nebo vnořené datové listy je třeba exportovat zvlášť. Výjimkou je export sestavy, kdy se data i rozložení kopírují tak, aby se co nejvíce podobala formátu sestavy aplikace Access.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×