Export a import dat do jiných formátů souborů

Informace z aplikace Microsoft Project lze pomocí průvodce Export do jiného formátu. V následující části je uveden seznam formátů, které lze použít k exportu nebo importu.

 • Microsoft Excel (jako sešit nebo jako Kontingenční tabulka)

 • Pouze text (Formát textu odděleného tabulátory)

 • CSV

 • XML

Definicí nebo úpravou Mapování pro export a import těchto průvodců můžete snadno přenášet data mezi libovolnými poli typu Úkol, Zdroje nebo Přiřazení.

Co chcete udělat?

Export informací o projektu

Import informací o projektu

Export informací o projektu

 1. Klikněte na kartu Soubor a na Uložit jako.

 2. V poli Uložit jako typ vyberte formát souboru, do kterého chcete exportovat data.

 3. Do pole Název souboru zadejte název exportovaného souboru.

 4. Klikněte na Uložit.

 5. Podle pokynů Průvodce exportem proveďte export požadovaných dat do příslušných polí v cílovém souboru.

 6. Při zobrazení vyzvy k vytvoření nového mapování nebo k použití existujícího mapování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na možnost Nové mapování a vytvořte nové mapování pro export zcela od začátku.

  • Klikněte na možnost Použít existující mapování a použijte výchozí mapování nebo dříve definované a uložené mapování.

 7. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem ověřte nebo upravte předpoklady mapování aplikace Project nebo vytvořte nové mapování.

  • Chcete-li exportovat konkrétní informace o projektu, zadejte nebo vyberte pole, která chcete mít obsažena ve sloupci Z, a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li přidat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení do mapování pro export, klikněte na možnost Přidat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole typu úkol nebo zdroj určité tabulky do mapování pro export, klikněte na možnost Podle tabulky. Klikněte na tabulku, kterou chcete použít, a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odebrat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení z mapování pro export, klikněte na možnost Vymazat vše.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Za poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li odstranit pole, klikněte na něj ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Odstranit řádek. Chcete-li změnit název pole v cílovém souboru, klikněte na dané pole ve sloupci Na a zadejte nový název.

 8. Chcete-li exportovat pouze určité úkoly nebo zdroje, klikněte v poli Exportní filtr na požadovaný filtr.

 9. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, klikněte na pole ve sloupci Do a poté klikněte na tlačítka Přesunout a přesuňte pole do požadované pozice.

 10. Exportujte data kliknutím na možnost Dokončit na poslední stránce Průvodce exportem.

Poznámka : 

 • Do formátu XML lze exportovat pouze celý projekt. Aplikace Project provede mapování dat automaticky, bez Průvodce exportem. Aby byla minimalizována velikost souboru, pole obsahující prázdné hodnoty nebudou do exportovaného souboru XML zahrnuta.

 • Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro export.

 • Pokud chcete nové nebo upravené mapování exportu použít znovu, můžete je uložit. Na poslední stránce Průvodce exportem klikněte na možnost Uložit mapování a poté do pole Název mapování zadejte požadovaný název. Nové mapování bude přidáno do seznamu předdefinovaných mapování.

 • Je rovněž možné použít existující mapování exportu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Pomocí nástroje Organizátor je možné kopírovat mapování exportu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Pokud vytvoříte mapování exportu pro ukládání dat do formátu CSV nebo TXT a nastavíte oddělovač textu, bude typ souboru určovat tento oddělovač, nikoli přípona souboru. Pokud například provedete uložení do souboru s názvem Mujprojekt.csv, ale v mapování jako oddělovač hodnot definujete tabulátor, bude soubor CSV místo čárek obsahovat tabulátory, přestože podle přípony souboru by se mělo jednat o hodnoty oddělené čárkami.

Začátek stránky

Import informací o projektu

Informace lze do aplikace Project Import pomocí libovolného Zadané pole z Formát souboru jiného produktu, jako například Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, XML, CSV nebo Formát textu odděleného tabulátory.

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na Procházet.

 2. V poli Soubory typu klikněte na typ souboru, ze kterého chcete importovat data.

 3. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete importovat, a poté v seznamu souborů vyberte požadovaný soubor.

 4. Klikněte na možnost Otevřít.

 5. Podle pokynů Průvodce importem proveďte import požadovaných dat do příslušných polí v aplikaci Project.

 6. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem ověřte nebo upravte předpoklady mapování aplikace Project.

  • Chcete-li importovat data z pole ve zdrojovém souboru do jiného pole aplikace Project, klikněte na dané pole ve sloupci Do, vyberte nové pole a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li změnit název pole v cílovém souboru, klikněte na dané pole ve sloupci Do a zadejte nový název.

  • Chcete-li odstranit pole, klikněte na ně ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Odstranit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Za poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li odebrat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení z mapování pro import, klikněte na možnost Vymazat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole cílového souboru typu úkol, zdroj nebo přiřazení do mapování pro import, klikněte na možnost Přidat vše.

   Tip : Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro import.

 7. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, klikněte na pole ve sloupci Do a poté klikněte na tlačítka Přesunout a přesuňte pole do požadované pozice.

 8. Kliknutím na možnost Dokončit na poslední stránce Průvodce importem data importujte.

  Tip : Pokud chcete nové nebo upravené mapování importu použít znovu, můžete je uložit. Na poslední stránce Průvodce importem klikněte na možnost Uložit mapování a poté do pole Název mapování zadejte požadovaný název. Nové mapování bude přidáno do seznamu předdefinovaných mapování.

Poznámka : 

 • Je rovněž možné použít existující mapování importu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Pomocí nástroje Organizátor je možné kopírovat mapování importu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Pokud vytvoříte mapování importu pro zahrnutí dat z formátu CSV nebo TXT a nastavíte oddělovač textu, bude typ souboru určovat tento oddělovač, nikoli přípona souboru. Pokud například provedete import souboru s názvem Mujprojekt.csv, ale v mapování jako oddělovač hodnot definujete tabulátor, bude soubor CSV místo čárek obsahovat tabulátory, přestože podle přípony souboru by se mělo jednat o hodnoty oddělené čárkami.

 • Přestože do některých Vypočítané pole lze zadávat hodnoty, aplikace Project může tyto hodnoty automaticky nebo dle vašeho zadání přepočítat.

 • Do aplikace Project lze importovat pouze data XML, která lze ověřit na základě jejich schématu pro výměnu dat.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Project Professional a chcete importovat informace z jiného formátu souboru do projektu organizace, který pro úkoly vyžaduje zadání specifických informací, nebude možné projekt uložit, dokud nezadáte všechny požadované informace.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Project Professional, pamatujte, že v projektu organizace nelze aktualizovat pole s náklady na zdroje. Informace o nákladech na zdroje lze importovat pouze u projektů netýkajících se organizace nebo pro zdroje v projektu, které se netýkají organizace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×