Export řídicího panelu na web služby SharePoint

PerformancePoint Dashboard Designer usnadňuje nasazení řídicího panelu na web služby Windows SharePoint Services. Poté, co vytvoříte prvky, například přehledy výkonnostních metrik a sestavy, a sestavíte je na stránkách řídicích panelů, můžete řídicí panel publikovat na serveru PerformancePoint Monitoring Server. Pak můžete řídicí panel exportovat na web služby SharePoint, kde jej uživatelé budou moci zobrazit.

Chcete-li nasadit řídicí panel na web služby SharePoint, musíte mít příslušná oprávnění v nástroji Dashboard Designer a na webu služby SharePoint Services, který chcete použít:

  • V nástroji Dashboard Designer     Musíte mít alespoň oprávnění Editor v roli zabezpečení uživatele, nebo jednu z následujících rolí zabezpečení serveru: Autor, Správce zdrojů dat nebo Správce

  • Ve službě SharePoint Services    Musíte mít alespoň oprávnění Přispěvatel na webu služby SharePoint, který chcete použít.

Nakonec je důležité ověřte, zda uživatelé řídicího panelu mají nezbytná oprávnění k zobrazení stránek řídicího panelu ve službě SharePoint Services. Další informace o rolích zabezpečení v nástroji Dashboard Designernaleznete v tématu Principy rolí a oprávnění v Návrháři řídicích panelů.

Poznámka : Při první instalaci nástroje Dashboard Designerzadáte web služby SharePoint,který bude použit při nasazení řídicích panelů. Během procesu instalace vytvoří Monitoring Server stránku předlohy na webu služby SharePoint s názvem PerformancePointDefault.master. Monitoring Server použije tuto stránku předlohy použita k nastavení rozložení řídicích panelů, které nasazujete. Pokud vaše organizace plánuje nasazení řídicích panelů na další weby nebo podřízené weby SharePoint (kromě primárního webu SharePoint), musíte zkopírovat stránku předlohy do galerie Stránka předlohy pro každý podřízený web.

Export řídicího panelu na web SharePoint

  1. Na kartě Domů uložte klepnutím na tlačítko Publikovat vše řídicí panel na Monitoring Server.

  2. Na kartě Úpravy klepnutím na položku Web SharePoint otevřete průvodce Nasadit řídicí panel na web SharePoint.

  3. Na stránce Vyberte řídicí panel vyberte řídicí panel, který chcete nasadit. Pokud řídicí panel není ve sloupci Název uveden, aktualizujte seznam ze serveru klepnutím na možnost Aktualizovat. Po výběru řídicího panelu klepněte na tlačítko Další.

  4. Na stránce Zadat umístění se zobrazí výchozí adresa webu SharePoint. Řídicí panel můžete nasadit do této výchozí adresy URL nebo zadat úplnou cestu k jinému webu SharePoint. Pokud zadáte jinou adresu URL, Dashboard Designer automaticky přidá tuto adresu URL do rozevíracího seznamu Knihovna dokumentů.

  5. V seznamu Knihovna dokumentů vyberte knihovnu dokumentů, kterou chcete použít k uložení řídicího panelu, a potom klepněte na tlačítko Další.

  6. Na stránce Vyberte rozložení vyberte z rozevíracího seznamu stránku předlohy, která určuje rozložení pro řídicí panel po jeho nasazení.

  7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Webový prohlížeč zobrazí exportovaný řídicí panel za účelem ověření, že jste řídicí panel exportovali na web SharePoint.

  8. Na potvrzovací stránce klepněte na tlačítko Zavřít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×