Excel 2016 pro Mac – poznámky k verzi pro buildy Insider Fast

Buildy Insider pro Office 2016 pro Mac se v pravidelných intervalech aktualizují a přinášejí nové a vylepšené funkce, aktualizace zabezpečení a opravy chyb.  Pokud chcete zobrazit podobné informace o dalších aplikacích Office pro Mac, přejděte na článek Poznámky k verzi pro buildy Insider Fast k Office 2016 pro Mac.

Naučte se instalovat aktualizace Office pro Mac a podívejte se na níže uvedené informace o jednotlivých verzích Insider Fast.

Verze vydaná 19. října 2017

Verze:  16.7 (build 171017)

Vaše názory nám pomáhají vylepšovat naše produkty.  Pokud narazíte na nějaký problém, klikněte prosím na tlačítko emotikony v horním rohu aplikace a napište nám, co by se dalo zlepšit nebo co se vám líbí.

Řekněte nám, co by se dalo zlepšit_C3_201791722246

Nové nebo vylepšené funkce

(Projděte si hlavní aktualizace funkcí uvedené v poznámkách k aktualizaci z 2. října.)

Opravy chyb

 • Opravili jsme řadu problémů s kopírováním a vkládáním.

 • Opravili jsme problém s kartami listu, aby byl viditelný celý název listu.

 • Provedli jsme řadu oprav, aby se předešlo chybovému ukončení nebo zablokování v určitých situacích.

 • Opravili jsme některé problémy s klávesovými zkratkami, například problém s klávesovou zkratkou CMD+šipka pro přesunutí na konec oblasti, CMD+E pro zarovnání textu na střed a další.

 • Opravili jsme některé problémy s předvolbami pro nastavení a ukládání.

 • Opravili jsme problém s otevíráním všech oken pro dokumenty s více okny.

 • Při změně velikost řádku nebo sloupce přetažením myší se teď popisy zobrazují tak, jak mají.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že nešlo vybrat více tlačítek v průřezu.

 • V Průvodci importem textu teď můžete posunout zobrazení doprava, abyste viděli všechny sloupce.

 • Opravili jsme problém s nesprávným zobrazením ukotvení příček po přiblížení nebo oddálení.

 • Opravili jsme některé problémy s jazykem VBA, včetně Application.OperatingSystem, který teď vrací správnou hodnotu.

 • Opravili jsme také řadu dalších chyb.

Známé problémy

Jedná se o verzi Preview příští hlavní verze, proto očekáváme, že může docházet k určitým problémům. Pokud nějaký problém objevíte, pošlete nám prosím svůj názor kliknutím na tlačítko emotikony poblíž horního rohu okna aplikace. Tady je pár věcí, o kterých už víme:

 • Velikost písma na řádku vzorců je menší, než by měla být.

 • V některých případech Excel nepoužívá oddělovače čísel – oddělovače desetinných míst a oddělovače tisíců – zadané v předvolbách systému Mac OS.

 • Stisknutím CMD+SHIFT+T se nevloží vzorec Automatické shrnutí.

 • Vzorec =O.PROSTŘEDÍ("systém") zobrazuje nesprávný výsledek pcdos.

 • Některé číselné formáty způsobují, že se číselné hodnoty zobrazují jako hodnoty hash (#), přestože je sloupec dost široký.

 • V Průvodci importem chybí v rozevíracím seznamu pro výběr formátu importu některé typy souborů.

 • Nové sešity teď budou mít v angličtině jiný výchozí název než dříve. Výchozí název býval Workbook1, nově to bude Book1 (v češtině obojí jako sešit). Může to ovlivnit používání skriptů nebo maker VBA, které odkazují na výchozí název souboru.

 • Když přetáhnete okno mezi Retina displejem a obrazovkou jiného typu, nemusí se správně změnit velikost obsahu listu.  Tento problém můžete prozatím vyřešit tak, že zobrazení znovu přiblížíte a oddálíte.

 • Aplikace se může spouštět déle, než byste čekali.

 • Stává se, že šipky komentářů nespojují komentář s příslušnou buňkou.

 • Při vytváření vzorce pomocí podokna vzorců nefunguje odkaz na nápovědu.

Verze:  16.7 (Build 171008)

Nové nebo vylepšené funkce

(Projděte si hlavní funkce uvedené v poznámkách k aktualizaci z 2. října.)

Opravy chyb

 • Provedli jsme řadu oprav, aby se předešlo chybovému ukončení nebo zablokování v určitých situacích.

 • Opravili jsme některé problémy s klávesovými zkratkami, včetně problému s klávesovou zkratkou CMD+A – při úpravách buňky teď pomocí této klávesové zkratky namísto výběru oblasti vyberete text v buňce.

 • Opravili jsme problém, ke kterému docházelo, když jste vybrali oblast, zadali hodnotu a stiskli CMD+RETURN. Teď tato akce potvrdí hodnotu ve všech buňkách ve vybrané oblasti.

 • Opravili jsme četné nezávažné chyby.

Známé problémy

Tady je pár věcí, o kterých už víme:

 • Nové sešity teď budou mít v angličtině jiný výchozí název než dříve. Výchozí název býval Workbook1, nově to bude Book1 (v češtině obojí jako sešit). Může to ovlivnit používání skriptů nebo maker VBA, které odkazují na výchozí název souboru.

 • Když přetáhnete okno mezi Retina displejem a obrazovkou jiného typu, nemusí se správně změnit velikost obsahu listu.  Tento problém můžete prozatím vyřešit tak, že zobrazení znovu přiblížíte a oddálíte.

 • Řada klávesových zkratek nefunguje podle očekávání.

 • Aplikace se může spouštět déle, než byste čekali.

 • Stává se, že šipky komentářů nespojují komentář s příslušnou buňkou.

 • Při vytváření vzorce pomocí podokna vzorců nefunguje odkaz na nápovědu a sešit se nedá zavřít, dokud nezavřete podokno tvůrce vzorců.

Verze:  16.6 (build 171001)

Excel pro Mac – pole s informacemi o produktu se zobrazenou verzí 16.7_C3_201792132824

Nové nebo vylepšené funkce

 • Spolupráce (pro předplatitele Office 365) – můžete současně s jinými uživateli upravovat sešity uložené na OneDrivu a SharePointu.

 • Nové funkce (pro předplatitele O365) – pomocí nových funkcí IFS a SWITCH můžete zjednodušit a zkrátit vzorce.

 • Vylepšená podpora pro grafy, které mají jako zdroj dat kontingenční tabulku – grafy se aktualizují, když aktualizujete kontingenční tabulku.

 • Průřezy tabulky – přidáním průřezu můžete rychle filtrovat tabulky.

 • Nové a moderní typy grafů (pro předplatitele O365) – můžete vizualizovat data pomocí nových typů grafů – k dispozici máte například krabicový graf, trychtýřový graf, histogram, Paretův graf, vícevrstvý prstencový graf, stromovou mapu a vodopádový graf.

 • Aktualizovaný jazyk Visual Basic for Applications (VBA) – některé další metody, vlastnosti a objekty, které jsou k dispozici pro uživatele Office ve Windows, teď budou fungovat i na Macu. Stále existují rozdíly mezi objektovým modelem na Macu a ve Windows, takže u některých prvků se bude i nadále zobrazovat zpráva o tom, že tyto prvky nejsou na příslušné platformě podporované. Další informace o změnách objektového modelu se dozvíte už brzy.

Opravy chyb

 • Vylepšili jsme výkon zobrazení rozložení stránky.

Známé problémy

Toto je první verze Preview příští hlavní verze, proto očekáváme, že může docházet k určitým problémům.  Pokud nějaký problém objevíte, pošlete nám prosím svůj názor kliknutím na tlačítko emotikony poblíž horního rohu okna aplikace.  Tady je pár věcí, o kterých už víme:

 • Nové sešity teď budou mít v angličtině jiný výchozí název než dříve. Výchozí název býval Workbook1, nově to bude Book1 (v češtině obojí jako sešit). Může to ovlivnit používání skriptů nebo maker VBA, které odkazují na výchozí název souboru.

 • Řada klávesových zkratek nefunguje podle očekávání.

 • Aplikace se může spouštět déle, než byste čekali.

 • Stává se, že šipky komentářů nespojují komentář s příslušnou buňkou.

 • Při vytváření vzorce pomocí podokna vzorců nefunguje odkaz na nápovědu.

 • Když máte vybranou oblast a něco zadáváte a pak stisknete CMD+RETURN, hodnota se potvrdí jenom v aktivní buňce.

Verze: 15.40 (build 170926)

Nové nebo vylepšené funkce:

Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Opravili jsme problém, při kterém bylo číslování řádků v obráceném pořadí a docházelo k zrcadlovému zobrazení některých čísel řádků a obsahu.  Tento problém se týkal počítačů s macOS verze 10.13 (High Sierra).

Známé problémy

 • U počítačů s dotykovým panelem dochází v Excelu k chybě, když stisknete znaménko rovná se, abyste začali psát vzorec.

Verze: 15.39.0 (build 170913)

Nové nebo vylepšené funkce

 • Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Opravili jsme nezávažné chyby.

Známé problémy

 • V některých případech můžou mít čísla řádků zrcadlový vzhled a pro část řádků můžou být v opačném pořadí. Také některé mřížky se můžou zobrazovat v neočekávaném umístění. Tento problém se vyskytl jenom v Excelu nainstalovaném v MacOS 10.13 (High Sierra).  

Verze:  15.39.0 (build 170905)

Nové nebo vylepšené funkce

Opravy chyb

 • Opravili jsme nezávažné chyby.

Známé problémy

 • Tento týden není nic nového.

Verze: 15.39.0 (build 170829)

Nové nebo vylepšené funkce

Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

Opravili jsme nezávažné chyby.

Známé problémy

Tento týden není nic nového.

Verze: 15.38.0 (build 170822)

Nové nebo vylepšené funkce

 • Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Oprava zabezpečení: Přidáno upozornění zabezpečení pro makra Excelu 4

 • Problém: Chybové ukončení v případě otevření některých souborů v určitém pořadí

Známé problémy

 • Tento týden není nic nového.

Verze: 15.38.0 (build 170815)

Nové nebo vylepšené funkce

 • Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Opravili jsme problém s nesprávnou výškou řádků při opětovném otevření tabulky. Pokud jste měli tabulku obsahující buňky se zalomeným textem, ve kterých byla výšku řádků s těmito buňkami upravená pomocí funkce automatického přizpůsobení, tak výška takových řádků nesprávně narůstala. Tento problém se vyskytoval v předchozí verzi Insider Fast.

Známé problémy

 • Tento týden není nic nového.

Verze: 15.38.0 (build 170809)

Nové nebo vylepšené funkce

 • Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Opravili jsme některé méně závažné problémy.

Známé problémy

 • V některých případech se při otevírání dokumentu zvětší výška řádků obsahujících buňky se zalomeným textem, u kterých byla výška řádku nastavena pomocí funkce automatického přizpůsobení.

Verze: 15.38.0 (build 170801)

Nové nebo vylepšené funkce

 • Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Opravili jsme některé šablony dokumentů pro určité oblasti tak, aby v nich byl obsah relevantní pro danou oblast.

 • Opravili jsme některé méně závažné problémy.

Známé problémy

 • V některých případech se při otevírání dokumentu zvětší výška řádků obsahujících buňky se zalomeným textem, u kterých byla výška řádku nastavena pomocí funkce automatického přizpůsobení.

Poznámky a zprávy

 • Pokud chcete nahlásit problémy nebo poslat svůj názor přímo našemu týmu, klikněte v pravém horním rohu aplikace na emotikonu usměvavého obličeje a pak klikněte na Řekněte nám, co se vám líbí nebo Řekněte nám, co by se dalo zlepšit.

 • Spojte se s námi a dalšími účastníky programu Office Insider prostřednictvím komunity Office Insider nebo nás kontaktujte přes Twitter.

 • Pokud chcete přejít na úroveň Fast, klikněte na Nápověda > Vyhledat aktualizace > Zapojit se do programu Office Insider a získat přístup k nově vydaným verzím dřív než ostatní > Office Insider Fast.

Verze: 15.37.0 (build 170725)

Nové nebo vylepšené funkce

 • Tento týden není nic nového.

Opravy chyb

 • Opravili jsme problém, kdy se po použití kombinace kláves Fn + šipka nahoru nebo dolů a následném odstranění hodnoty z buňky v dané buňce hodnota stále zobrazovala, i když už byla odstraněná.

 • Opravili jsme nezávažné chyby.

Známé problémy

 • Tento týden není nic nového.

Verze: 15.37.0 (build 170704)

Nové a vylepšené funkce

 • Můžete teď přidávat obrázky do záhlaví a zápatí (funkce byla vydána v červnu 2017, nebyla tu ale zatím zdokumentována).

Vložení obrázku do záhlaví nebo zápatí_C3_2017610163735

 • Opravy chyb

 • Obrázky v záhlavích a zápatích – opravili jsme problém se sníženou kvalitou obrázků při tisku.

Známé problémy

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Další informace:

 • Pokud chcete nahlásit problémy nebo poslat svůj názor přímo našemu týmu, klikněte na ikonu emotikony v pravém horním rohu aplikace a pak na Řekněte nám, co se vám líbí nebo Řekněte nám, co by se dalo zlepšit.

 • Spojte se s námi a dalšími účastníky programu Office Insider prostřednictvím komunity Office Insider nebo nás kontaktujte přes Twitter.

 • Pokud chcete přejít na rychlou úroveň, klikněte na Nápověda > Vyhledat aktualizace > Zapojit se do programu Office Insider a získat přístup k nově vydaným verzím dřív než ostatní > Office Insider Fast.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×