ERFC.PRECISE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ERFC.PRECISE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

Syntaxe

ERFC.PRECISE(x)

Syntaxe funkce ERFC.PRECISE má následující argumenty:

  • X:    Povinný argument. Dolní mez pro integraci funkce ERFC.PRECISE.

Poznámky

  • Pokud argument x není číslo, vrátí funkce ERFC.PRECISE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ERFC.PRECISE(1)

Doplňková funkce ERF proměnné 1.

0,15729921

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×