ERF (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ERF v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí chybovou funkci integrovanou mezi argumenty dolní_limit a horní_limit.

Syntaxe

ERF(dolní_limit,[horní_limit])

Syntaxe funkce ERF obsahuje následující argumenty:

  • Dolní_limit:    Povinný argument. Dolní mez pro integraci funkce ERF.

  • Horní_limit:    Nepovinný argument. Horní mez pro integraci funkce ERF. Pokud tento argument vynecháte, integruje se funkce ERF mezi nulou a hodnotou dolní_limit.

Poznámky

  • Pokud dolní_limit není číselného typu, vrátí funkce ERF chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud horní_limit není číselného typu, vrátí funkce ERF chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ERF(0,745)

Chybová funkce integrovaná mezi hodnotami 0 a 0,74500

0,70792892

=ERF(1)

Chybová funkce integrovaná mezi hodnotami 0 a 1

0,84270079

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×