ERF.PRECISE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ERF.PRECISE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí chybovou funkci.

Syntaxe

ERF.PRECISE(x)

Syntaxe funkce ERF.PRECISE obsahuje následující Argument:

  • X    Povinný argument. Dolní mez pro integraci funkce ERF.PRECISE.

Poznámky

  • Pokud argument dolní_limit není číselného typu, vrátí funkce ERF.PRECISE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ERF.PRECISE(0,745)

Chybová funkce integrovaná mezi hodnotami 0 a 0,74500

0,70792892

=ERF.PRECISE(1)

Chybová funkce integrovaná mezi hodnotami 0 a 1

0,84270079

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×