EOMONTH (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce EOMONTH v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadové číslo data posledního dne v měsíci, který je o zadaný počet měsíců před nebo za hodnotou argumentu začátek. Funkci EOMONTH lze použít k výpočtu dat splatnosti, která připadají na poslední den měsíce.

Syntaxe

EOMONTH (začátek, měsíce)

Syntaxe funkce EOMONTH má následující argumenty.

  • Začátek    Povinné. Datum, které představuje počáteční datum. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce datum, nebo jako výsledek jiných vzorců nebo funkcí. Příklad použití DATE(2008,5,23) pro 23 května 2008. Může dojít k problémům se data zadaného v textovém formátu.

  • Měsíce:    Povinný argument. Počet měsíců před či po datu určeném argumentem začátek. Kladná hodnota vyjadřuje počet měsíců po výchozím datu, záporná počet měsíců před výchozím datem.

    Poznámka : Pokud argument měsíce není celé číslo, bude zkrácen.

Poznámky

  • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

  • Jestliže argument začátek není platné kalendářní datum, vrátí funkce EOMONTH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • V případě, že součet argumentů začátek a měsíce určuje neplatné datum, vrátí funkce EOMONTH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Datum

01.01.11

Vzorec

Popis

Výsledek

=EOMONTH(A2;1)

Datum posledního dne v měsíci následující datum uvedené v buňce A2 o jeden měsíc

28.02.11

=EOMONTH(A2;-3)

Datum posledního dne v měsíci předcházející datu uvedenému v buňce A2 o tři měsíce

31.10.10

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×