Dynamická správa obchodních dat v knihovně dokumentů

Tento článek vás provede procesem vytvoření knihovny dokumentů služby Windows SharePoint Services 3.0, v níž obchodní data jsou propojena mezi dokumenty aplikace Microsoft Office Word 2007 a knihovnou. Data budou propojena, takže pomocí knihovny bude možné provádět obchodní rozhodování na základě dat v dokumentech, aniž by bylo nutné tyto dokumenty otevírat. Jakékoli změny prováděné v datech se automaticky projeví v příslušném dokumentu i v knihovně bez ohledu na místo, kde jsou změny prováděny.

Můžete uspořádat dokumenty na základě dat, generovat sestavy a dokonce aktualizovat data – to vše v knihovně dokumentů. Firma z oblasti public relations například může ukládat tiskové zprávy do knihovny dokumentů, jež uspořádá tiskové zprávy podle názvů klientů a dat vydání. Prodejce může ukládat faktury do knihovny dokumentů, která vytvoří sestavy účtů po datu splatnosti.

Tento článek uvádí obecný proces pro vytvoření libovolného typu knihovny dokumentů, kde šablona aplikace Word obsahuje data propojená s knihovnou. Článek také podrobně uvádí konkrétní kroky pro vytvoření knihovny faktur, pomocí níž lze sledovat účty po datu splatnosti, zobrazit je podle zákazníků a zobrazit dlužnou částku – to vše na základě dat uložených ve fakturách.

V tomto článku

Vytvoření knihovny dokumentů

Vytvoření šablony dokumentu

Přidružení šablony ke knihovně dokumentů

Propojení obchodních dat mezi šablonou a knihovnou dokumentů

Vytvoření nového dokumentu na základě šablony

Vytvoření zobrazení knihovny k zobrazení sestav

Vytvoření knihovny dokumentů

Důležité : Chcete-li vytvořit knihovnu, musíte mít oprávnění správce na serveru Windows SharePoint Services 3.0, který má být hostitelem knihovny.

 1. Na domovské stránce serveru Windows SharePoint Services 3.0 klepněte na možnost Akce webu a potom na možnost Vytvořit.

 2. Ve skupinovém rámečku Knihovny klepněte na možnost Knihovna dokumentů.

 3. Do pole Název zadejte typ dokumentů, jež chcete do knihovny ukládat, například Faktury, a klepněte na možnost Vytvořit.

Nyní máte prázdnou knihovnu.

Vytvoření vlastních vlastností

Dalším krokem je určení obchodních dat (nebo vlastností), jež chcete spravovat. Provedete to tak, že vytvoříte sloupce v knihovně dokumentů.

V knihovně faktur můžete například začít vytvořením vlastních vlastností pro sledování názvu zákazníka, data splatnosti, dlužné částky a skutečnosti, zda daná faktura byla či nebyla zaplacena. Později můžete přidat další vlastnosti.

 1. Na stránce knihovny dokumentů klepněte na možnost Nastavení nabídka nastavení a potom na možnost Vytvořit sloupec.

 2. Do pole Název sloupce zadejte popisek pro data, jež chcete uložit, například Datum splatnosti.

 3. Klepněte na možnost popisující typ ukládaných dat. Například u sloupce, v němž budou uložena kalendářní data, klepněte na možnost Datum a čas.

 4. Do pole Popis zadejte popis dat, například Datum splatnosti platby.

 5. V části Další nastavení sloupců vyberte případné další volby pro danou vlastnost, například zda může být prázdná nebo zda bude použito nějaké další formátování. Chcete-li například zobrazit datum splatnosti, klepněte na možnost Pouze datum ve skupinovém rámečku Formát data a času.

 6. Ujistěte se, že v poli Požadovat, aby tento sloupec obsahoval informace je nastavena možnost Ne.

  Poznámka : Po vytvoření a uložení vlastní šablony aplikace Word můžete jakékoli vlastní vlastnosti podle potřeby změnit.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Opakujte tento postup pro každou vlastnost, kterou chcete uložit v knihovně.

Příklad vlastností pro knihovnu faktur

Při vytváření knihovny faktur můžete nastavit vlastnosti tak, jak jsou uvedeny v následující tabulce.

Do pole Název sloupce zadejte:

Ve skupinovém rámečku Typ informací v tomto sloupci klepněte na možnost:

Do pole Popis zadejte:

V části Další nastavení sloupců proveďte následující kroky:

Název zákazníka

Jeden řádek textu

Název společnosti přijímající fakturu

Nic

Datum splatnosti

Datum a čas

Datum splatnosti platby

Ve skupinovém rámečku Formát data a času klepněte na možnost Pouze datum.

Dlužná částka

Měna

Celková dlužná částka

V seznamu Počet desetinných míst klepněte na položku 2.

Platba přijata

Ano/Ne

Kontrola zaplacení faktury v plné výši

V seznamu Výchozí hodnota klepněte na možnost Ne.

Začátek stránky

Vytvoření šablony dokumentu

Po definování vlastností v knihovně dokumentů je nutné vytvořit šablonu aplikace Word pro dokumenty, které chcete do knihovny ukládat.

Nejprve vytvořte jednoduchou šablonu, která obsahuje často používaný obsah a místa pro zobrazení propojených vlastností.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Nový.

 2. Poklepejte na možnost Prázdný dokument.

 3. Zadejte nějaký obsah, který chcete zobrazit v každé kopii tohoto dokumentu, například nadpis a kontaktní informace.

  Například pro faktury zadejte nadpis Faktura. Pro tiskové zprávy zadejte text K okamžitému zveřejnění.

 4. Klepněte na místo, kam má být text zadán.

  Přidáním ovládacího prvku obsahu můžete zajistit, aby každý, kdo bude dokument vyplňovat, zadával informace na stejné místo.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Formát RTF.

  Obrázek tlačítka

  Text Klepněte sem a zadejte text je zobrazen šedě.

  Karta Vývojář není zobrazena.

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  2. Klepněte na možnost Oblíbené.

  3. Zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a klepněte na tlačítko OK.

 6. Zadejte popisky pro vlastní vlastnosti, které jste přidali do knihovny dokumentů. Potom přidáte zástupné symboly pro zobrazení dat.

  Ve faktuře například pro vlastnost Datum splatnosti, kterou jste přidali do knihovny dokumentů, zadejte Datum splatnosti:. Není nutné používat stejnou terminologii jako v názvu vlastnosti a text můžete rozvrhnout jakýmkoli požadovaným způsobem. Nemusí vypadat jako formulář.

  Pro fakturu můžete zadat následující text, přičemž data uložená ve vlastnosti Dlužná částka chcete zobrazit před znaky Kč a data uložená ve vlastnosti Datum splatnosti chcete zobrazit před tečkou.

  Nyní je dlužný zůstatek  Kč, datum splatnosti .

 7. Určete požadované formátování dokumentu, včetně písma, okrajů stránky, formátování odstavců, barevného schématu atd.

 8. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit jako.

 9. V seznamu Typ souboru klepněte na položku Šablona aplikace Word (*.dotx).

 10. Uložte šablonu do složky, ve které ji snadno opět najdete.

 11. Zadejte název šablony.

 12. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřete dokument.

Začátek stránky

Přidružení šablony ke knihovně dokumentů

Po vytvoření knihovny dokumentů a šablony aplikace Word je nutné knihovnu a šablonu k sobě přidružit.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na stránku zobrazující danou knihovnu dokumentů. Adresa URL této stránky vypadá takto: http://název webu/název knihovny dokumentů/Forms/AllItems.aspx

 2. Na stránce knihovny dokumentů klepněte na možnost Akce Obrázek nabídky a potom na možnost Otevřít pomocí Průzkumníka systému Windows.

 3. V programu Průzkumník Windows vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

 5. Stále se nacházíte v programu Průzkumník Windows. Klepnutími na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom poklepáním otevřete složku Formuláře.

  Poznámka : Pokud se zdá, že složka knihovny dokumentů je prázdná, zapněte možnost Zobrazit skryté soubory a složky na kartě Zobrazit dialogového okna Možnosti složky v systému Windows.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti, v níž jsou zobrazeny soubory složky Formuláře, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vložit.

 7. Ukončete program Průzkumník Windows a vraťte se do knihovny na webu.

 8. Klepněte na možnost Nastavení nabídka nastavení a potom na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 9. Ve skupinovém rámečku Obecné nastavení klepněte na možnost Upřesňující nastavení.

 10. V části Šablona dokumentu zadejte do pole Adresa URL šablony cestu k souboru, který jste umístili do složky Formuláře, začínající názvem knihovny dokumentů. Pokud například název knihovny je Knihovna a šablona má název Watermark.dotx, zadejte Knihovna/Forms/Watermark.dotx.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Propojení obchodních dat mezi šablonou a knihovnou dokumentů

Po vytvoření šablony a definování vlastností propojíte vlastnosti s šablonou. Vlastní vlastnosti, které jste přidali do knihovny dokumentů, se zobrazí v seznamu Vlastnosti dokumentu po otevření šablony v aplikaci Microsoft Office Word.

 1. Na stránce knihovny dokumentů klepněte na možnost Nastavení nabídka nastavení a potom na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 2. Ve skupinovém rámečku Obecné nastavení klepněte na možnost Upřesňující nastavení.

 3. V části Šablona dokumentu klepněte na možnost Upravit šablonu.

 4. V šabloně aplikace Word klepněte na místo, kde chcete data zobrazit.

 5. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 6. Přejděte k seznamu Vlastnosti dokumentu a klepněte na název vlastnosti pro vkládaná data.

  Vkládáte-li například data uložená ve vlastnosti Datum splatnosti, klepněte na položku Datum splatnosti. Dokument nyní vypadá takto, přičemž [Datum splatnosti] je zobrazeno jako šedý text:

  Odešlete platbu do [Datum splatnosti].

 7. Stisknutím kláves CTRL+S uložte dokument a potom jej zavřete.

 8. Na stránce Upřesňující nastavení knihovny dokumentů klepněte na tlačítko OK.

  Šablona je nyní uložena se změnami a všechny nové dokumenty vytvořené v této knihovně budou založeny na této šabloně.

Začátek stránky

Vytvoření nového dokumentu na základě šablony

Po vytvoření šablony testováním ověřte, že po vyplnění má požadovaný vzhled. Chcete-li vytvořit nový dokument založený na šabloně, proveďte následující kroky:

 1. V knihovně dokumentů klepněte na možnost Nový.

  Aplikace Word otevře nový dokument, který je založen na šabloně přidružené ke knihovně dokumentů.

 2. Zadejte libovolný text do ovládacího prvku obsahu, ve kterém je zobrazeno Klepněte sem a zadejte text. Pokud máte žádný text k zadání, odstraňte ovládací prvek obsahu.

 3. Zadejte data, například dlužnou částku a datum splatnosti, do příslušných ovládacích prvků obsahu.

  Chcete-li například zadat hodnotu do ovládacího prvku obsahu Dlužná částka, klepněte na místo, kde je [Dlužná částka] zobrazeno jako šedý text, a zadejte částku bez symbolu měny. Chcete-li zadat hodnotu do ovládacího prvku obsahu Datum splatnosti, klepněte na místo, kde je [Datum splatnosti] zobrazeno jako šedý text, klepnutím na šipku dolů otevřete prvek pro výběr data a potom klepněte na příslušné datum.

 4. Chcete-li změnit data, jež nejsou uvedena v obsahu dokumentu, například vlastnost Platba přijata, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na příkazPřipravit a potom klikněte na položku Vlastnosti.

  2. Proveďte požadované změny. Například zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Platba přijata.

 5. Po provedení změn uložte dokument do výchozího umístění a zavřete jej.

  Dokument se zobrazí v seznamu knihovny. (Pokud se nezobrazí, klepněte na možnost Aktualizovat.)

Obsah dokumentu (a data uložená v knihovně dokumentů) lze automaticky aktualizovat změnou hodnoty jakékoli vlastnosti na panelu Informace o dokumentu.

Poznámka : Formát dat na panelu Informace o dokumentu a formát dat v ovládacích prvcích obsahu se mohou mírně lišit. Například pole Dlužná částka na panelu Informace o dokumentu zobrazuje symbol měny, ale ovládací prvek obsahu Dlužná částka jej nezobrazuje. Formát dat v poli Datum splatnosti na panelu Informace o dokumentu a formát dat v ovládacím prvku obsahu Datum splatnosti se mohou také lišit. Pole na panelu Informace o dokumentu se řídí formátováním dat, jež je nastaveno na webu SharePoint, avšak ovládací prvky obsahu se řídí formátováním dat, jež je nastaveno v aplikaci Word. Chcete-li zjistit způsob formátování ovládacího prvku obsahu, klepněte na něj a na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klepněte na možnost Vlastnosti.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení knihovny k zobrazení sestav

Můžete vytvořit vlastní zobrazení knihovny, abyste získali sestavy obchodních dat. Například v knihovně faktur můžete zobrazit všechny faktury, které ještě nebyly zaplaceny.

Vytvoření vlastního zobrazení

 1. Na stránce knihovny dokumentů v nabídce Zobrazit Nabídka Zobrazení klepněte na příkaz Vytvořit zobrazení.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvolte formát zobrazení klepněte na možnost Standardní zobrazení.

 3. Do pole Název zobrazení zadejte název pro dané zobrazení, například Nezaplacené faktury.

 4. V části Cílová skupina ve skupinovém rámečku Cílová skupina zobrazení vyberte, zda chcete vytvořit osobní zobrazení, které budete sloužit pouze pro vás, nebo veřejné zobrazení, které budou moci používat jiní uživatelé.

 5. Zaškrtnutím příslušných políček v části Sloupce můžete zobrazit nebo skrýt sloupce. Vedle názvu sloupce zadejte číslo pro pořadí sloupce v zobrazení.

 6. V části Řadit zvolte, zda a jakým způsobem chcete informace řadit. Můžete použít řazení podle dvou sloupců, například nejprve podle autora a potom u každého autora podle názvu souboru.

 7. V části Filtr zvolte, zda a jakým způsobem chcete soubory filtrovat. Filtrované zobrazení uvádí menší výběr, například položky, u nichž dosud nebyla přijata platba.

 8. V části Seskupit podle můžete položky se stejnou hodnotou seskupit do jejich vlastního oddílu, například do rozbalitelného oddílu pro dokumenty od určitého autora.

 9. V části Souhrny můžete určovat součty položek ve sloupci, například celkový počet položek. V některých případech můžete shrnout nebo generovat další informace, například průměry.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Další informace o vytváření vlastních zobrazení knihovny dokumentů získáte klepnutím na možnost Nápověda na webu služby Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad zobrazení nezaplacených faktur

V knihovně faktur, která zahrnuje vlastnosti Název zákazníka, Datum splatnosti, Platba přijata a Dlužná částka, můžete vytvořit zobrazení obsahující sestavu nezaplacených faktur, jež jsou seskupeny a zobrazeny podle zákazníka podle nastavení uvedeného v následující tabulce.

Do pole Název zadejte:

V části Sloupce zaškrtněte tato políčka:

V části Řadit proveďte následující postup:

V části Filtr proveďte následující postup:

V části Seskupit podle proveďte následující postup:

V části Souhrny proveďte následující postup:

Nezaplacené faktury

Název zákazníka, Datum splatnosti, Platba přijata, Dlužná částka

V seznamu Nejprve řadit podle sloupce klepněte na položku Název zákazníka v seznamu Potom řadit podle sloupce klepněte na položku Datum splatnosti.

Klepněte na možnost Zobrazit položky, pouze platí-li následující a v seznamu Zobrazit položky, pokud sloupec klepněte na položku Platba přijata. Potom klepněte na možnost není rovno a v seznamu Pokud sloupec vyberte možnost Ano.

V seznamu Nejprve seskupit podle sloupce klepněte na položku Název zákazníka.

V seznamu Dlužná částka klepněte na položku Součet.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×