Doporučené postupy pro odesílání a vytváření sestav na pole Skutečná práce

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Organizace: slouží ke sledování práce prováděné zdroji mnoha způsoby. Microsoft Project Server 2010 podporuje flexibilitu pro různé potřeby sledování organizace. Některé organizace vyžadují, aby práce odeslaná zdroji byla zaznamenána na základě každodenních úkolů, obzvláště v případě, že je skutečná práce používána pro fakturaci, výplatní listiny nebo jiné finanční účely. Project Server 2010 lze použít k zaznamenání skutečné práce odeslané uživateli. Některé organizace umožňují převést skutečnou práci do jiných systémů pro plánování zdrojů organizace (ERP) a systému sestav. Organizace může například použít Project Server 2010 k zaznamenání skutečné práce, ale pak přenese skutečnou práci na účetní nástroj, který bude jednotkou fakturace interním a externím zákazníkům.

Vzhledem k tomu, že Project Server usnadňuje správu projektů, může být skutečná práce zachycena různými způsoby a zobrazuje se způsobem, který je nejužitečnější pro uživatele, kteří k němu přistupuje. V časovém rozvrhu je například fokus zapnutý uživatelem zadanými daty v jednotlivých dnech (nebo za jednotlivé období), zatímco v klientovi Microsoft Project je fokus na agregované nebo skalární, hodnotu dokončené práce a zbývající na úkolu, který vám pomůže s plánováním.

Tento článek popisuje sadu doporučených postupů pro odesílání a vykazování skutečné práce v Project Server 2010.

V tomto článku

1. použít režim s jednou položkou

2. Chraňte aktualizace uživatelů

3. použití zaslaných skutečných prací z časových rozvrhů namísto plánů projektu pro časově uspořádané sestavy

4. sledování neprojektové práce pomocí kategorií pro administrativní čas

5. uzavření úkolů do aktualizací místo použití polí publikovat a rezervace

Shrnutí

Potvrzení

1. použít režim s jednou položkou

Nejlepším postupem, jak se ujistit, že je skutečná práce plně naplněna v celém Project Server 2010, je používat režim jediného zadávání a zdroje pouze zadají skutečnou práci v zobrazení časový rozvrh .

Zapnutí režimu jediného vstupu:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Nastavení na nastavení serveru.

 2. Na stránce nastavení serveru v části Správa času a úkolů klikněte na nastavení časového rozvrhu a výchozí hodnoty.

 3. V části režim jediné položky zaškrtněte políčko režim jednoduchého zadávání .

Pokud vaše organizace používá režim jediného zadávání, může být v nejlepším zájmu, aby se zobrazení úkolů úplně skrylo, takže zdroje můžou zadávat jenom skutečnou práci pomocí zobrazení časového rozvrhu . Pokud jsou k dispozici obě zobrazení, uživatelé mohou do obou zobrazení zadávat skutečné práce a v obou zobrazeních uchovat data. Pokud vaše organizace přebírá data z časových rozvrhů na účtování nebo výplatování, doporučuje se třeba, aby uživatelé zadávali skutečnou práci v zobrazení časový rozvrh . To snižuje možnost, aby byla skutečná práce nesprávně přepsána, když uživatel může taky zadat skutečnou práci do zobrazení úkoly .

Výjimku z této osvědčené praxe se týká materiálových zdrojů. Vlastníci přiřazení pro materiálové zdroje musí zadat čas pro tyto materiálové zdroje pomocí zobrazení úkoly . Pokud má vaše organizace vlastníky přiřazení, které zaznamenávají čas pro materiálové zdroje, zobrazení úkolů by mělo zůstat viditelné a uživatelé by měli být v zobrazení časový rozvrh vyzváni k zadání skutečné práce pro jejich přiřazení.

Zobrazení úkolů skryjete takto:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Nastavení na nastavení serveru.

 2. Na stránce nastavení serveru klikněte v části vzhled a chování na panel Snadné spuštění.

 3. V části nastavit podrobnosti položky nabídkyklikněte ve sloupci název na zobrazení úkoly .

 4. V seznamu panel Snadné spuštění klikněte na ne a potom klikněte na OK.

Existuje několik důležitých poznámek, které byste měli zvážit, když je v organizaci povolený režim jediného zadávání. Řekněme, že časový rozvrh uživatele obsahuje řádek pro určité zadání a toto přiřazení se odstraní. Když uživatel příště otevře tento časový rozvrh, je možné, že je řádek přidružený k odstraněnému přiřazení odebrán v závislosti na následujících podmínkách:

 • Pokud řádek neobsahuje žádné uživatelské položky, je odebrán.

 • Pokud nejsou uživatelské aktualizace zamknuté a řádek obsahuje schválenou skutečnou práci, odebere se.

 • Pokud jsou uživatelské aktualizace zamknuté a řádek obsahuje schválenou skutečnou práci, zůstane řádek v časovém rozvrhu. Pokud je však schválen časový rozvrh, bude řádek odebrán.

 • Pokud řádek obsahuje skutečnou práci, která byla zadána do časového rozvrhu, ale stále čeká na schválení, odebere se řádek, i když jsou aktualizace uživatelů zamknuté.

Vedoucí projektů by měli při odstraňování nebo odstraňování úkolů používat upozornění, aby před změnou nebo odstraněním zkontrolovaly, že je celá skutečná práce zkontrolováná. Tímto způsobem zajistíte, že se neztratí platná uživatelem zadaná data. Přiřazení mohou být výslovně nebo implicitně změněna v některém z následujících scénářů:

 • Vedoucí projektu výslovně odstraní zadání, pro které existují čekající aktualizace skutečné práce.

 • Plán projektu obsahující zadání je obnoven ze svého archivu.

 • Plán projektu obsahující zadání se odstraní.

 • Plán projektu obsahující zadání je přepsán pomocí funkce Uložit jako v Microsoft Project 2010.

Začátek stránky

2. Chraňte aktualizace uživatelů

Některé organizace můžou znemožnit vedoucímu projektu aktualizovat skutečnou práci člena týmu v rámci projektu.

Poznámka:  Vedoucí projektů nemohou aktualizovat skutečnou práci zdroje v časovém rozvrhu.

Pokud se vaše organizace chce zachovávat hodnoty zadávané zdrojem pro skutečnou práci v časových rozvrzích a zajistit, aby se hodnota projevila v plánu projektu, je nejlepší postup, jak zapnout funkci v Project Server 2010, která chrání uživatelské aktualizace.

Ochrana uživatelských aktualizací:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Nastavení na nastavení serveru.

 2. Na stránce nastavení serveru klikněte v části Správa času a úkolů na položku nastavení úkolů a zobrazení.

 3. V části Zamknout aktualizace uživatelů zaškrtněte políčko Povolit pouze aktualizace úkolů prostřednictvím úkolů a časových rozvrhů .

Když uzamknete aktualizace uživatelů, časové rozvrhy vždy udržují přesně to, co uživatel zadal pro časově uspořádanou práci, a skalární hodnoty mezi časovými rozvrhy a plánem projektu jsou vždycky konzistentní. Časově uspořádaná rozvržená skalární hodnota se ale může v plánu projektu mírně lišit, protože se přiblíží k budoucímu plánování práce a NEK udržení historických hodnot skutečné práce. Plánovací modul může některá časově uspořádaná skutečná práce upravit tak, aby se plán zachoval konzistentně.

Začátek stránky

3. použití zaslaných skutečných prací z časových rozvrhů namísto plánů projektu pro časově uspořádané sestavy

Skutečnou práci lze zachytit pomocí klienta Project 2010 (plán projektu) nebo časových rozvrhů. Mnoho uživatelů však pouze zaznamenává skutečnou práci přímo ze svých zdrojů pomocí časových rozvrhů, obzvláště v případě, že také chrání aktuální aktualizace podle předchozího popisu. Pokud používáte časové rozvrhy ke sledování odesílání skutečných hodnot na denním nebo týdenním základě, doporučuje se, aby se při synchronizaci s externími systémy ERP a vykazování přímo Nasdílela skutečná práce v časových rozvrzích. Data časového rozvrhu se konkrétně vykreslí, aby byla zajištěna přesnost historického a jednotlivého období přesně tak, jak ho uživatel zadal, i když se změní podmínky v plánu projektu.

V plánu projektu, jako jsou například náklady založené na nákladových sazbách, se dají jednoduše replikovat pomocí dat časového rozvrhu. Plán projektu na druhé straně vykreslí skutečná data práce (a další data plánu) s důrazem na budoucí plánování práce (výpočty analýz a vytvořené hodnoty). Proto se může stát, že se hodnota zadaná uživatelem v časovém rozvrhu přesně neshoduje se stejnou hodnotou v plánu projektu pro určitý den. Celková agregovaná hodnota pro zadání však bude konzistentní mezi plánem projektu a časovým rozvrhem, pokud je povolená možnost chráněné skutečné hodnoty.

Pokud posíláte zprávu o skutečné práci z časových rozvrhů, je důležité, aby se zdroje požadovaly k opětovnému přiřazení úkolů nebo úkolům přiřazovat sami. Všechna zadání by měla projít vedoucím projektu nebo správcem zdrojů. To pomáhá zajistit správné zpracování skutečných pracovních dat.

Centrum BI v Microsoft Project Web App poskytuje šablony sestav, které využívají databáze sestav (T-SQL) a Analysis Services (OLAP). Tyto šablony vám můžou pomoct vytvářet sestavy v datovém úložišti časového rozvrhu.

Začátek stránky

4. sledování neprojektové práce pomocí kategorií pro administrativní čas

Některé organizace vyžadují sledování činností správy nebo neprojektových prací. Mezi příklady administrativních aktivit patří nemocenské, dovolená a opakující se činnosti, třeba zákaznické podpory, údržba systému nebo schůzky. Doporučujeme sledovat tyto aktivity pomocí kategorií času pro správu. Tyto kategorie vyžadují minimální údržbu a čas zachytávání v těchto kategoriích se dá použít ke generování sestav analýzy dat z odpovídající datové krychle OLAP.

Pokud kategorie administrativního času nesplňují požadavky vaší organizace a Vy se rozhodnete používat projekty ke sledování administrativních činností, vlastník projektu by měl dodržovat tato pravidla pro efektivnější projekty:

 • Omezte počet zdrojů přiřazených k plánu projektu na méně než 100 zdrojů.

 • Omezte délku trvání plánů projektů na sledování čtvrtletních a víceletých úkolů.

 • Udržování úkolů v plánu projektu automaticky naplánovaných pomocí typu úkolu s pevnými jednotkami

 • Mějte plán plánu projektu v souladu s obdobími generování sestav času.

Začátek stránky

5. uzavření úkolů do aktualizací místo použití polí publikovat a rezervace

Vedoucí projektů můžou najít pole publikovat a rezervace , která jsou užitečná pro řízení viditelnosti úkolů a zdrojů. Pole publikovat se dá použít k určení, které úkoly se zobrazí v Project Web App, a pole Typ rezervace se dá použít k určení, které zdroje se budou během procesu plánování zdrojů zobrazovat. Upozorňujeme však, že tato pole jsou součástí procesu předčasného plánování. Nejsou navržené pro omezení schopnosti uživatelů sledovat čas na určitém úkolu. Pokud se pole publikování a Typ rezervace nepoužívají správně, může dojít k odebrání položek úkolů z časového rozvrhu nebo stavu úkolu uživatele. To je obzvláště důležité, protože odebrání položek úkolů by mohlo znamenat ztrátu času odeslání.

Pokud chcete uzavřít určitý úkol, aby se vám nemohlo odeslat další čas, můžete v Project Server 2010 použít možnost Zavřít úkol a aktualizovat .

Začátek stránky

Souhrn

Pokud vaše organizace používá skutečné práce zachycené v Project Server 2010 spolu s jinými systémy ERP nebo vykazování, je v nejlepším zájmu dodržovat pokyny popsané v tomto článku:

 • Použití režimu jednoduchého zadávání

 • Ochrana uživatelských aktualizací

 • Použití zaslaných skutečných prací z časových rozvrhů namísto plánů projektu pro časově uspořádané sestavy

 • Sledování neprojektové práce pomocí kategorií administrativního času

 • Zavření úkolů pro aktualizace místo použití polí publikovat a rezervace

Pomocí těchto osvědčených postupů zachováte přesnost skutečné práce, která je zadaná v časových rozvrzích, podle zdrojů vaší organizace.

Začátek stránky

Potvrzení

Tým pro publikování obsahu na Project serveru děkujeme následujícím přispěvatelům:

 • Bobby, Správce programů II, Project/Project Server

 • Sada AIK Chenovy, vyšší podpora eskalace, Projectu nebo projektového serveru

 • Christophe Fiessinger, vedoucí technické služby, Project nebo Project Server

 • Heather O'Cull, vyšší vedoucí programu, Project nebo Project Server

 • Keshav Puttaswamy, správce programových programů skupiny, Project/Project Server

 • Matný Roe, Správce programů, Project/Project Server

 • Saurabh Sanghvi, Správce programů, Project/Project Server

 • Eli Sheldon, Správce programů, Project/Project Server

 • Brian, pracovník na zvýšení úrovně podpory, Project nebo Project Server

 • Ericu Zenz, vyšší vedoucí programu, Project nebo Project Server

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×