Doplnění dokumentu vodoznakem nebo pozadím

Do svého dokumentu můžete přidat vodoznak s textem, jako je Koncept nebo důvěrné. Microsoft Office Word 2007 nabízí galerie předdefinovaných vodoznaků, nebo můžete vytvořit vlastní vodoznak, například s logem společnosti. Nebo do svého dokumentu můžete přidat barvu pozadí nebo obrázek na pozadí.

V tomto článku

Informace o vodoznacích a pozadích

Přidání vodoznaku nebo pozadí

Změna obrázku na vodoznak nebo pozadí

Přidání vodoznaku jen na vybrané stránky

Změna vodoznaku nebo pozadí

Odstranění vodoznaku nebo pozadí

Informace o vodoznacích a pozadích

Vodoznaky jsou text nebo obrázky, které se zobrazují za textem dokumentu. Slouží k upoutání pozornosti nebo určení stavu dokumentu, například k označení dokumentu jako Koncept. Vodoznaky lze zobrazit v rozložení při tisku, v zobrazení Čtení na celé obrazovce nebo v tištěném dokumentu.

Watermarks and backgrounds

Pokud použijete obrázek, můžete ho zesvětlit tak, aby nepřekrýval text dokumentu. Když použijete text, můžete ho vybrat z předdefinovaných frází nebo zadat vlastní text.

Pozadí nebo barva stránky se primárně používá ve webovém prohlížeči k vytvoření zajímavého pozadí zobrazení online. Pozadí lze zobrazit také ve webovém rozložení a ve většině dalších zobrazení s výjimkou zobrazení konceptu a osnovy.

Pozadí mohou tvořit stupnice, vzorky, obrázky, plné barvy nebo textury. Stupnice, vzorky, obrázky a textury se opakují, aby vyplnily celou stránku. Pokud uložíte dokument jako webovou stránku, budou textury a stupnice uloženy jako soubory JPEG a vzorky jako soubory GIF.

Přidání vodoznaku nebo pozadí

Proveďte jeden z následujících kroků:

Přidání textového vodoznaku do dokumentu

Vodoznaky lze zobrazit jen v zobrazení rozložení při tisku a Čtení na celé obrazovce a na vytištěné stránce.

Vložit můžete předem navržený vodoznak z galerie textových vodoznaků nebo můžete vložit vodoznak s vlastním textem.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte v galerii vodoznaků na předem navržený vodoznak, například Důvěrné nebo Naléhavé.

  • Klepněte na příkaz Vlastní vodoznak, na přepínač Vodoznak z textu a pak vyberte nebo zadejte požadovaný text. Text můžete také formátovat.

 3. Pokud chcete vidět, jak se vodoznak zobrazí na vytištěné stránce, přepněte do zobrazení rozložení při tisku.

Vložení barvy nebo textury pozadí na webovou stránku nebo do online dokumentu

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Barva stránky.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na požadovanou barvu v části Barvy motivu nebo Standardní barvy.

  • Chcete-li změnit nebo přidat zvláštní efekty, jako jsou stupnice, textury nebo vzorky, klepněte na příkaz Vzhled výplně.

   Poznámka : Před použitím přechodu nebo masky vyberte požadovanou barvu.

Změna obrázku na vodoznak nebo pozadí

Obrázek, klipart nebo fotografii lze změnit na vodoznak, který můžete použít k doplnění nebo vylepšení dokumentu.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na možnost Tištěný vodoznak.

 3. Klikněte na přepínač Vodoznak obrázku a potom na tlačítko Vybrat obrázek.

 4. Vyberte požadovaný obrázek a klikněte na tlačítko Vložit.

 5. Vyberte procentní hodnotu v části Měřítko. Tím nastavíte vložení obrázku v určité velikosti.

 6. Chcete-li obrázek zesvětlit, aby nepřekrýval text, zaškrtněte políčko Zesvětlit.

  Vybraný obrázek bude použitý jako vodoznak v celém dokumentu.

Tip : Když chcete použít jako vodoznak objekt, jako je tvar, můžete ho vložit do dokumentu ručně. Nastavení pro tyto objekty nejde zadat v dialogovém okně Tištěný vodoznak.

Přidání vodoznaku jen na vybrané stránky

Chcete-li vodoznak přidat jen na vybrané stránky, musíte dokument rozdělit do oddílů. Jestliže například chcete vodoznak použít jen na obsah dokumentu, musíte vytvořit tři oddíly: oddíl titulní stránky, oddíl obsahu a poslední oddíl obsahující zbylý text dokumentu.

 1. V zobrazení konceptu nahraďte na stránkách sousedících se stránkami, na které chcete přidat vodoznak, konce stránek konci oddílů.

  Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Konce a pak na příkaz Další stránka v části Konce oddílů.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Poznámka : Jestliže do dokumentu vložíte titulní stránku, bude mít samostatné záhlaví. Z tohoto důvodu nemusíte pro titulní stránku vytvářet samostatní oddíl, pokud vytváříte oddíly s cílem přidat vodoznak jen na vybrané stránky.

 2. Přepněte na zobrazení Rozložení při tisku.

 3. Poklepejte na oblast záhlaví dokumentu na stránce, kam chcete umístit vodoznak. Tím otevřete záhlaví.

  Aplikace Microsoft Office Word umístí vodoznaky do záhlaví i v případě, že se v záhlaví nezobrazí.

 4. Odstraňte propojení záhlaví klepnutím v části Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Navigace na položku Propojit s předchozím.

  Skupina Navigace

 5. Poklepejte na oblast záhlaví dokumentu na první stránce, na které chcete zobrazit dokument (například na první stránce textu dokumentu), a pak opakujte krok 4.

 6. Klikněte na stránku, kde se má vodoznak objevit.

 7. Klepněte na kartě Rozložení stránky ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak a vyberte požadovaný vodoznak.

  obrázek pásu karet aplikace Word

Změna vodoznaku nebo pozadí

Proveďte jeden z následujících kroků:

Změna vodoznaku

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte v galerii vodoznaků některý předem navržený vodoznak, například Důvěrné nebo Naléhavé.

  • Chcete-li změnit obrázky, klepněte na položku Tištěný vodoznak a pak na položku Vybrat obrázek.

  • Chcete-li změnit nastavení obrázku, klepněte na položku Tištěný vodoznak a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček v oblasti Vodoznak z obrázku.

  • Pokud chcete změnit text, klikněte na Tištěný vodoznak a pak vyberte předdefinované slovní spojení nebo zadejte vlastní slovní spojení.

  • Když chcete změnit nastavení textu, klikněte na Tištěný vodoznak a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček v části Vodoznak z textu.

Změna pozadí dokumentu

Můžete zvolit různé barvy, použít texturu nebo obrázek místo barvy nebo změnit nastavení vzorků a stupnic.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Barva stránky.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na novou požadovanou barvu v části Barvy motivu nebo Standardní barvy.

  • Chcete-li změnit nebo přidat zvláštní efekty, jako jsou stupnice, textury nebo vzorky, klepněte na příkaz Vzhled výplně.

   Poznámka : Před použitím přechodu nebo masky vyberte požadovanou barvu.

Odstranění vodoznaku nebo pozadí

Proveďte jednu z následujících akcí:

Odebrání vodoznaku

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na položku Odebrat vodoznak.

Odebrání pozadí

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Barva stránky.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na tlačítko Bez barvy.

Poznámka : Pokud není pro webovou stránku zadané žádné pozadí, zobrazí se stránka ve výchozí barvě pozadí nastavené ve webovém prohlížeči uživatele, který stránku prohlíží.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×