Dokumenty white paper týkající se souladu s právními předpisy a jejich dodržování

Dva publikované dokumenty white paper podrobně popisují, jak používat aplikaci Microsoft Office Excel 2007, Excel Services a službu Windows SharePoint Services 3.0 v řešeních pro soulad s právními předpisy a jejich dodržování. Oba dokumenty white paper také poskytují obsáhlé informace o aktuálních požadavcích na soulad s právními předpisy v dnešních podnikových prostředích.

První dokument white paper s názvem Spreadsheet Compliance in the 2007 Microsoft Office System (Soulad s právními předpisy v tabulkách v systému Microsoft Office 2007) se zaměřuje na používání aplikace Office Excel 2007 a serveru Excel Services v souvislosti se souladem s právními předpisy v tabulkách.

Druhý dokument white paper s názvem Compliance Features in the 2007 Microsoft Office System (Funkce pro soulad s právními předpisy v systému Microsoft Office 2007) je zaměřen na funkce technologie SharePoint, které slouží k podpoře řešení pro soulad s právními předpisy a jejich dodržování.

Chcete-li si dokumenty white paper stáhnout, klepněte na následující odkazy:

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×