Dokumentace a tisk návrhu databáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Access usnadňuje přípravu tištěné dokumentace návrhu databáze, kterou můžete použít pro offline referenci a plánování. Access usnadňuje zejména tisk relace tabulek znázorněných v okně Relace a umožňuje tisk charakteristických vlastností návrhu Databázové objekty, například vlastností objektu.

Poznámka : Okno Relace není dostupné v aplikacích pro Access nebo ve webových databázích.

Co chcete udělat?

Připravit okno Relace k tisku

Tisk okna Relace

Vytisknout charakteristické vlastnosti návrhu databázových objektů

Příprava okna Relace k tisku

Okno Relace je okno, ve kterém můžete zobrazit, vytvořit a upravit relace mezi tabulkami a dotazy. V závislosti na způsobu konfigurace nezobrazuje okno Relace vždy všechny relace v databázi. Měli byste rozhodnout, které relace chcete zdokumentovat a připravit podle toho okno Relace před tiskem relací tabulky. V okně Relace je možné zobrazit nebo skrýt tabulky a změnit uspořádání jejich rozložení.

Zobrazení nebo skrytí tabulky v okně Relace

 1. Klikněte na položku Databázové nástroje a potom klikněte ve skupině Relace na položku Relace.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zobrazit tabulku, klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo v okně Relace, klikněte na příkaz Zobrazit tabulku a v dialogovém okně Zobrazit tabulku přidejte požadovanou tabulku.

  • Jestliže chcete skrýt tabulku, klikněte v okně Relace na tabulku, kterou chcete skrýt, a potom stiskněte klávesu DELETE.

 3. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

  Informace o tisku komentářů v návrhovém zobrazení tabulky najdete v tématu Dokumentace a tisk návrhu databáze.

Změna uspořádání tabulek v okně Relace

 1. Pokud chcete změnit uspořádání tabulek, přetáhněte je na požadované pozice v okně Relace.

 2. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Tisk okna Relace

Můžete vytvořit sestavu, ve které jsou zobrazeny vztahy v databázi tak, jak jsou zobrazeny v okně Relace. Výchozí název této sestavy je Relace pro databázi název_databáze. Ve výchozím nastavení obsahuje záhlaví sestavy název a datum, kdy byla sestava vytvořena.

Poznámka : Náhled tisku není vhodné používat k úpravám sestavy relací. Před vytvořením sestavy byste se měli ujistit, že vzhled okna Relace odpovídá vašim požadavkům.

 1. Otevřete databázi Accessu obsahující relace, které chcete vytisknout.

 2. Klikněte na položku Databázové nástroje a potom ve skupině Relace klikněte na položku Relace.

 3. Klikněte na položku Návrh a potom ve skupině Nástroje klikněte na položku Sestava relací.

  V režimu náhledu tisku se otevře sestava zobrazující okno Relace.

 4. Jestliže chcete upravit způsob, jakým bude sestava vytištěna, použijte příkazy na kartě Náhled tisku.

 5. Klikněte na položku Náhled a potom klikněte ve skupině Tisk na položku Tisk.

Začátek stránky

Tisk charakteristických vlastností návrhu databázových objektů

K tisku charakteristických vlastností návrhu databázových objektů můžete použít funkci Dokumentace databáze.

 1. Otevřete databázi, ke které chcete vytvořit dokumentaci.

 2. Klikněte na položku Databázové nástroje a potom klikněte ve skupině Analyzovat na položku Dokumentace databáze.

 3. V dialogovém okně Dokumentace klikněte na kartu představující typ databázového objektu, ke kterému chcete vytvořit dokumentaci. Chcete-li vytvořit sestavu o všech objektech v databázi, klikněte na kartu Všechny typy objektů.

 4. Vyberte jeden nebo více objektů uvedených na kartě. Chcete-li vybrat všechny objekty na kartě, klikněte na tlačítko Vybrat vše.

 5. Klikněte na tlačítko OK.
  Nástroj Dokumentace databáze vytvoří sestavu obsahující podrobná data pro všechny vybrané objekty a otevře ji v náhledu. Pokud použijete nástroj Dokumentace databáze například pro formulář pro zadávání dat, budou v sestavě vytvořené nástrojem Dokumentace uvedeny vlastnosti formuláře jako celku, vlastnosti jednotlivých oddílů formuláře a vlastnosti všech tlačítek, popisků, textových polí a jiných ovládacích prvků formuláře a také všechny moduly kódu a uživatelská oprávnění přidružená k formuláři.

 6. Chcete-li sestavu vytisknout, klikněte na tlačítko Náhled a potom ve skupině Tisk klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×