Dokumentace a tisk návrhu databáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Office Access usnadňuje přípravu tištěné dokumentace návrhu databáze, kterou můžete použít pro offline referenci a plánování. Access vám hlavně pomůže vytisknout relace tabulek znázorněné v okně Relace a charakteristické vlastnosti návrhu pro Databázové objekty, jako jsou vlastnosti objektu.

V tomto článku

Připravit okno Relace k tisku

Tisk okna Relace

Vytisknout charakteristické vlastnosti návrhu databázových objektů

Příprava okna Relace k tisku

Okno relace je okno, ve kterém zobrazit, vytvořit a upravit relace mezi tabulkami a dotazy. Podle toho, jak jste ji nakonfigurovat okno relace není vždy zobrazit všechny vztahy v databázi. Byste měli rozhodnout, které chcete do dokumentu relace a proto připravit okno relace – před tiskem relací mezi tabulkami. Zobrazení nebo skrytí tabulky v okně relace a změnit jejich rozložení.

Zobrazení nebo skrytí tabulky v okně Relace

 1. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

 3. Pokud chcete zobrazit tabulku, na kartě Návrh klikněte ve skupině Relace na Zobrazit tabulku a v dialogovém okně Zobrazit tabulku klikněte na požadovanou tabulku.

 4. Chcete-li skrýt tabulku v okně relace klikněte na tabulku, kterou chcete skrýt a stiskněte klávesu DELETE.

 5. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Změna uspořádání tabulek v okně Relace

 1. Pokud chcete změnit uspořádání tabulek, přetáhněte je do požadované pozice v okně relace.

 2. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Tisk okna Relace

Můžete vytvořit sestavu, která slouží k zobrazení vztahů v databázi zobrazené v okně relace. Tato zpráva má výchozí název relací pro název databáze. Ve výchozím nastavení obsahuje záhlaví sestavy název a datum vytvoření sestavy.

 1. Otevřete databázi Accessu obsahující relace, které chcete vytisknout.

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace.

 3. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Sestava relací.
  v režimu náhledu tisku se otevře sestava zobrazující okno relace.

 4. Jestliže chcete upravit způsob, jakým bude sestava vytištěna, použijte příkazy na kartě Náhled tisku.

 5. Na kartě Náhled klikněte ve skupině Tisk na Tisk.

Začátek stránky

Tisk charakteristických vlastností návrhu databázových objektů

K tisku charakteristických vlastností návrhu databázových objektů můžete použít funkci Dokumentace databáze.

 1. Otevřete databázi, ke které chcete vytvořit dokumentaci.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Analyzovat na Dokumentace databáze.

 3. V dialogovém okně Dokumentace klikněte na kartu představující typ databázového objektu, ke kterému chcete vytvořit dokumentaci. Pokud chcete vytvořit sestavu všech objektů v databázi, klikněte na kartu Všechny typy objektů.

 4. Vyberte jeden nebo víc objektů vypsaných na této kartě. Všechny objekty na kartě vyberete kliknutím na Vybrat vše.

 5. Klikněte na OK.

  Dokumentace databáze vytvoří sestavu obsahující podrobná data pro všechny vybrané objekty a otevře její náhled. Pokud použijete nástroj Dokumentace databáze například pro formulář pro zadávání dat, vypíšou se v sestavě vytvořené tímto nástrojem vlastnosti formuláře jako celku, vlastnosti jednotlivých oddílů formuláře a vlastnosti všech tlačítek, popisků, textových polí a jiných ovládacích prvků formuláře a navíc všechny moduly kódu a uživatelská oprávnění přidružená k tomuto formuláři.

 6. Sestavu vytisknete tak, že na kartě Náhled kliknete ve skupině Tisk na Tisk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×